Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Výberové konanie - riaditeľ Centra voľného času

Výberové konanie - riaditeľ Centra voľného času Vytlačiť
 

Primátor mesta Bánovce nad Bebravou Marián Chovanec v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z., o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje:

 

výberové konanie na vymenovanie riaditeľa Centra voľného času,

Andreja Kmeťa 530/8, 957 01 Bánovce nad Bebravou

 

Kvalifikačné predpoklady:

 1. vzdelanie pre príslušný druh a typ školského zariadenia v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie padagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 2. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 3. predloženie návrhu koncepcie rozvoja školského zariadenia,
 4. komunikatívnosť uchádzača, jeho schopnosť samostatne riešiť problémové situácie a rozhodovať vo veciach v zmysle náplne práce riaditeľa školského zariadenia,
 5. bezúhonnosť,
 6. zdravotná spôsobilosť v zmysle § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní sa podáva na MsÚ - odbore školstva a mládeže v zalepenej obálke s označením „Neotvárať - výberové konanie - názov a sídlo školského zariadenia“.

Uzávierka prihlášok je 21. októbra 2016 do 12.00 hod.

 

K žiadosti o výberové konanie je treba doložiť:

 • kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • potvrdenie o zdravotnom stave
 • návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia v rozsahu max. 3 strán
 • profesijný životopis a ďalšie podklady o dĺžke pedagogickej praxe
 • súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

    
Termín konania pohovoru oznámi písomne uchádzačom rada školy.

 

Marián Chovanec
primátor mesta


 
 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka