Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Zápis do prvého ročníka v Bánovciach nad Bebravou

Zápis do prvého ročníka v Bánovciach nad BebravouVytlačiť
 

Mesto_Banovce_nad_Bebravou.jpgMesto Bánovce nad Bebravou na základe porady riaditeľov škôl, ktorá sa konala 25. 02. 2017 oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018, narodených v čase od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a detí, ktoré mali odloženú povinnú školskú dochádzku, sa uskutoční vo všetkých základných školách mesta v dňoch 11. a 12. apríla 2017 v čase od 10:00 – 16:00-hod.

Riaditeľ školy určí presné miesto v zmysle článkov I ods. 5 a III ods. 3 VZN č. 50 o určení školských obvodov základných škôl v meste v znení zmien a doplnkov (ďalej VZN č. 50).

Rodič je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje osobné údaje v zmysle článku III ods. 4. VZN č. 50 :

  • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
  • meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

 

V prípade, že si zákonný zástupca nesplní povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý mesto môže uložiť pokutu do  €.

Rodič zapíše dieťa do školy v obvode, v ktorej má trvalý pobyt. Zriaďovateľ na základe podkladov z evidencie obyvateľstva, určil pre každú školu 2 triedy 1. ročníka. Riaditeľ školy predkladá na základe § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďovateľovi na schválenie návrhy na počty tried.

Školské obvody základných škôl sú, podľa článku II VZN č. 50, nasledovné:

Základná škola Duklianska ulica - ulice J. G. Tajovského, Vystrkov, Strážovská, Duklianska, K Zornici, Textilná, A. Hlinku, Partizánska (od SOU J. Ribaya po križovatku s Ulicou A. Hlinku), Pribinova, Clementisova, Námestie Ľ. Štúra. Ďalej obvody obcí Pečeňany, Dežerice, Malá Hradná, Ruskovce, Krásna Ves, Podlužany, Timoradza, Veľké Chlievany, Otrhánky, Haláčovce, Chudá Lehota, Miezgovce, Kšinná, Horňany, Borčany, Prusy, Brezolupy, Horné Naštice, Dubodiel, Žitná-Radiša, Šípkov, Horné Chlebany, Ľutov, Veľké Držkovce, Dubnička, Dolné Naštice, Nedašovce, Pravotice, Kšinná a pre žiakov 5. – 9. ročníka obvod Obce Dvorec.

Základná škola Školská ulica - ulice Na Vŕštek, Strážovská, Školská, Hollého, M. R. Štefánika, K nemocnici, 5. apríla, K priehrade, Cibislavská, J. Matušku, Sládkovičova, Družstevná,  Mlynská, SNP, Záfortňa, Radlinského, Pažiť. Ďalej obvody obcí Prusy, Ľutov, Dubnička, Brezolupy, Dežerice, Malá Hradná, Ruskovce, Podlužany, Timoradza, Veľké Chlievany, Otrhánky, Haláčovce, Miezgovce, Kšinná, Borčany, Horné Naštice, Šípkov, Veľké Držkovce, Krásna Ves, Dolné Naštice, Nedašovce, Žitná‑Radiša, Pravotice, Kšinná a pre žiakov 5. – 9. ročníka obvod Obce Dvorec.

Základná škola Partizánska ulica  - časti mesta Horné Ozorovce, Dolné Ozorovce, Malé Chlievany, Biskupice a ulice Partizánska (od hlavnej cesty číslo I/50 po križovatku s Ulicou A. Hlinku), Rumunská, Trenčianska, 9. mája, Palkovičová, Farská, Za valy, K štadiónu, Ferka Urbánka, A. Kmeťa, Ľudmily Podjavorinskej, Bernolákova, J. Kačku, Jána Bottu, Sasinkova. Ďalej obvody obcí Dolné Naštice, Miezgovce, Pečeňany, Dežerice, Malá Hradná, Krásna Ves, Ruskovce, Podlužany, Timoradza Veľké Chlievany, Prusy, Borčany, Brezolupy, Horné Naštice, Šípkov, Ľutov, Kolačno, Otrhánky, Haláčovce, Veľké Držkovce, Kšinná, Dubodiel, Dubnička, Nedašovce, Žitná‑Radiša, Pravotice a pre žiakov v obvode ZŠ Dvorec.

Základná škola Gorazdova ulica a Základná škola Komenského ulica – ulice Mila Urbana, Janka Kráľa, Murgašova, Generála Svobodu, Gorazdova, Cyrila a Metoda, Rastislavova, Mojmírova, Komenského, Kukučínova, Matice slovenskej, Husitská, Alexandra Dubčeka, J. C. Hronského, Lúčna, Žitná, Slatinská, Novomeského, Svätoplukova.

Keďže tieto dve školy majú spoločný obvod, riaditelia škôl dohodnú zoznamy detí, ktoré majú byť zapísané a budú zverejnené pri vstupe do budov.

Pre Základnú školu Gorazdova 1319/6, aj obvody obcí Krásna Ves, Libichava, Podlužany, Timoradza, Veľké Chlievany, Otrhánky, Haláčovce, Miezgovce, Borčany, Brezolupy, Prusy, Horné Naštice, Šípkov, Ľutov, Veľké Držkovce, Dežerice, Dubnička, Dolné Naštice, Nedašovce, Žitná‑Radiša, Pravotice, Kšinná, Horňany, Malá Hradná a pre žiakov 5. – 9. ročníka obvod Obce Dvorec.

Pre Základnú školu Komenského 1290/1 aj obvody obcí Ľutov, Podlužany, Timoradza, Veľké Chlievany, Otrhánky, Haláčovce, Chudá Lehota, Miezgovce, Prusy, Horňany, Dežerice, Borčany, Brezolupy, Horné Naštice, Šípkov, Horné Chlebany, Veľké Držkovce, Krásna Ves, Cimenná, Dubnička, Dolné Naštice, Nedašovce, Žitná‑Radiša, Pravotice, Kšinná, Malá Hradná a pre žiakov 5. až 9. ročníka obvod Obce Dvorec.

Ďalšie informácie o zápise detí môžu rodičia získať na riaditeľstvách jednotlivých škôl, alebo na stránkach škôl.                               

Tlačová správa mesta


 
 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos

8. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ)

V stredu 23. októbra 2019 o 14.30 h sa uskutoční 8. zasadnutie MsZ v spoločenskej sále MsKS, Ul. J. Matušku 766/19 v Bánovciach nad Bebravou

ÚDRŽBA CIEST A TRÁVNATÝCH PLÔCH

nahlasovanie podnetov

 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka