Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Nové výberové konanie - MŠ Horné Ozorovce

Nové výberové konanie - MŠ Horné OzorovceVytlačiť
 

Erb mesta Bánovce nad BebravouPrimátor Mesta Bánovce nad Bebravou Marián Chovanec v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na vymenovanie riaditeľa

Materskej školy, Horné Ozorovce 28, 957 03 Bánovce nad Bebravou

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vzdelanie pre príslušný druh a typ školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 • vykonanie prvej atestácie alebo jej náhrady,
 • predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy,
 • komunikatívnosť uchádzača, schopnosť samostatne riešiť problémové situácie a rozhodovať vo veciach v zmysle náplne práce riaditeľa školy,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní sa podáva na mestskom úrade, v zalepenej obálke s označením „Neotvárať - výberové konanie - názov a sídlo materskej školy“.

Uzávierka prihlášok je 27. júna 2017 do 12.00 hod.

K žiadosti treba doložiť:

 • kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • potvrdenie o zdravotnom stave,
 • návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu max. 3 strán,
 • profesijný životopis a ďalšie podklady o dĺžke pedagogickej praxe,
 • súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Termín konania pohovoru oznámi písomne uchádzačom rada školy.

Tlačová správa mesta


 
 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos

8. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ)

V stredu 23. októbra 2019 o 14.30 h sa uskutoční 8. zasadnutie MsZ v spoločenskej sále MsKS, Ul. J. Matušku 766/19 v Bánovciach nad Bebravou

ÚDRŽBA CIEST A TRÁVNATÝCH PLÔCH

nahlasovanie podnetov

 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka