Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Výberové konanie - vedúci odboru vnútornej správy MsÚ

Výberové konanie - vedúci odboru vnútornej správy MsÚVytlačiť
 

Erb mesta Bánovce nad BebravouMesto Bánovce nad Bebravou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - vedúci odboru vnútornej správy Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou.
 

MESTO Bánovce nad Bebravou

 vyhlasuje výberové konanie

podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

v znení neskorších predpisov

na obsadenie miesta:

vedúci odboru vnútornej správy Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou

u zamestnávateľa:

Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ: Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou 

 

1. Kvalifikačné predpoklady:

• ukončené minimálne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  

2. Iné kritériá a požiadavky:

• riadiaca prax minimálne 3 roky

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

• bezúhonnosť

• znalosť legislatívy v oblasti:- verejnej správy s dôrazom na územnú samosprávu mesta a to najmä zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a súvisiace právne predpisy

•  výborné organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, rozhodnosť, odolnosť voči stresu 

• ovládanie práce s PC (Microsoft Office, Internet) 

3. Zoznam požadovaných dokladov:

• fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

• profesijný životopis v štruktúrovanej forme

• referenčný list

• súhlas so spracovaním všetkých osobných údajov poskytnutých uchádzačom  v potrebnom rozsahu pre účely výberového konania v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. v z. n. p.

Výberové konanie bude pozostávať z týchto častí:

1. Písomná forma (odborný test a  posúdenie predpokladov pre výkon pracovnej činnosti vedúceho zamestnanca).

2. Pohovor.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné podať v zalepenej obálke označenej heslom „VÝBEROVÉ KONANIE – ODBOR VNÚTORNEJ SPRÁVY - NEOTVÁRAŤ“ v lehote do 05.02.2018 do 12:00 hod. na adresu:

Mesto Bánovce nad Bebravou

prednosta MsÚ

Nám. Ľ. Štúra 1/1

957 01 Bánovce nad Bebravou.

V uvedenom termíne musí byť žiadosť a ostatné požadované doklady doručené mestu Bánovce nad Bebravou.

Na oneskorene podané žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať.

 

Tlačová správa mesta


 
 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos

8. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ)

V stredu 23. októbra 2019 o 14.30 h sa uskutoční 8. zasadnutie MsZ v spoločenskej sále MsKS, Ul. J. Matušku 766/19 v Bánovciach nad Bebravou

ÚDRŽBA CIEST A TRÁVNATÝCH PLÔCH

nahlasovanie podnetov

 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka