Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Zápis detí do prvého ročníka

Zápis detí do prvého ročníkaVytlačiť
 

Erb mesta Bánovce nad Bebravou

Mesto Bánovce nad Bebravou na základe porady riaditeľov škôl, ktorá sa konala 12. 03. 2018 oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka pre školský rok  2018/2019 narodených v termínoch od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a detí, ktoré mali odloženú povinnú školskú dochádzku, sa uskutoční vo všetkých základných školách mesta v dňoch 11. a 12. apríla 2018 v čase od 10.00 – 16.00 hod. Riaditeľ školy určí miesto zápisu v triedach určených pre tento účel v zmysle Článku I ods. 5 VZN č. 50 o určení školských obvodov základných škôl v meste v znení zmien a doplnkov (ďalej VZN č. 50).

Rodič je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje osobné údaje v zmysle Článku III ods. 4. VZN č. 50:

  • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
  • meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

V prípade, že zákonný zástupca neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku, mesto mu uloží pokutu do  €.

Rodič zapíše dieťa do školy v školskom obvode. Školský obvod základnej školy tvorí územie mesta Bánovce nad Bebravou. Pre základné školy: Základná škola Duklianska 1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Základná škola Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Základná škola Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Základná škola Komenského 1290/1, 957 04 Bánovce nad Bebravou, Základná škola Gorazdova 1319/6, 957 04 Bánovce nad Bebravou, ktorých zriaďovateľom je Mesto Bánovce nad Bebravou, sa určuje jeden školský obvod: územie Mesta Bánovce nad Bebravou.

Deti zo susedných obcí budú plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole v týchto spoločných školských obvodoch:

a)  Základná škola Partizánska ulica, obvody obcí: Dolné Naštice, Miezgovce, Pečeňany, Dežerice, Malá Hradná, Krásna Ves, Ruskovce, Podlužany, Timoradza Veľké Chlievany, Prusy, Borčany, Brezolupy, Horné Naštice, Šípkov, Ľutov, Kolačno, Otrhánky, Haláčovce, Veľké Držkovce, Dubnička, Nedašovce, Žitná‑Radiša, Pravotice, Dubodiel, Kšinná, Omastiná a pre žiakov 5. až 9. ročníka obvod Obce Dvorec.

b) Základná škola Školská ulica, obvody obcí: Prusy, Ľutov, Dubnička, Brezolupy, Dežerice, Malá Hradná, Ruskovce, Podlužany, Timoradza, Veľké Chlievany, Otrhánky, Haláčovce, Miezgovce, Kšinná, Borčany, Horné Naštice, Šípkov, Veľké Držkovce, Krásna Ves, Dolné Naštice, Nedašovce, Žitná‑Radiša, Pravotice, Kšinná, Omastiná a pre žiakov 5. až 9. ročníka obvod Obce Dvorec.

c)    Základná škola Duklianska ulica, obvody obcí: Pečeňany, Dežerice, Malá Hradná, Ruskovce, Krásna Ves, Podlužany, Timoradza, Veľké Chlievany, Otrhánky, Haláčovce, Chudá Lehota, Miezgovce, Kšinná, Horňany, Borčany, Prusy, Brezolupy, Horné Naštice, Dubodiel, Žitná-Radiša, Šípkov, Horné Chlebany, Ľutov, Veľké Držkovce, Dubnička, Dolné Naštice, Nedašovce, Pravotice, Kšinná, Omastiná a pre žiakov 5. až 9. ročníka obvod Obce Dvorec.

d)   Základná škola Gorazdova ulica, obvody obcí: Krásna Ves, Libichava, Podlužany, Timoradza, Veľké Chlievany, Otrhánky, Haláčovce, Miezgovce, Borčany, Brezolupy, Prusy, Horné Naštice, Šípkov, Ľutov, Veľké Držkovce, Dežerice, Dubnička, Dolné Naštice, Nedašovce, Žitná‑Radiša, Pravotice, Kšinná, Horňany, Malá Hradná, Ruskovce, Omastiná a pre žiakov 5. až 9. ročníka obvod Obce Dvorec.

e)  Základná škola Komenského ulica, obvody obcí: Ľutov, Podlužany, Timoradza, Veľké Chlievany, Otrhánky, Haláčovce, Chudá Lehota, Miezgovce, Prusy, Horňany, Dežerice, Borčany, Brezolupy, Horné Naštice, Šípkov, Horné Chlebany, Veľké Držkovce, Krásna Ves, Cimenná, Dubnička, Dolné Naštice, Nedašovce, Žitná‑Radiša, Pravotice, Kšinná, Malá Hradná, Dubodiel, Ruskovce, Omastiná a pre žiakov 5. až 9. ročníka obvod Obce Dvorec.

Ďalšie informácie o zápise detí môžu rodičia získať na riaditeľstvách jednotlivých škôl, alebo na webových stránkach škôl.

Tlačová správa mesta


 
 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos

8. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ)

V stredu 23. októbra 2019 o 14.30 h sa uskutoční 8. zasadnutie MsZ v spoločenskej sále MsKS, Ul. J. Matušku 766/19 v Bánovciach nad Bebravou

ÚDRŽBA CIEST A TRÁVNATÝCH PLÔCH

nahlasovanie podnetov

 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka