Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Výrub stromov na cintoríne

Výrub stromov na cintoríneVytlačiť
 

Občania, ktorí si chodia uctiť pamiatku svojich zosnulých predkov, určite zaregistrovali výrub stromov na cintoríne. V tejto súvislosti mi bol, ako primátorovi mesta, doručený anonymný podnet na vysvetlenie výrubu a tiež na udelenie pokuty spoločnosti Tedos, ktorá má cintorín v správe.

Dôvodom pre výrub stromov bola plánovaná výstavba kolumbária. Na drobnú stavbu "kolumbárium" vydala obec Horné Naštice, ako stavebný úrad pre mesto Bánovce nad Bebravou,  dňa 19. 01. 2018 Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby. V oznámení sa uvádza, že predložená projektová dokumentácia rieši osadenie objektu "Kolumbárium" v areáli domu smútku. Na základe Oznámenia  bude objekt kolumbárium umiestnený priamo v urnovom háji. Svojou polohou dotvára areál a kompozične zapadá do priestoru urnového hája, čím vytvára vhodný pietny komplex. Kolumbárium bude plniť funkciu trvalého ukladania urien zosnulých. S plánovaným osadením urnovej steny kolidujú stromy a nie je možné ich zachovanie, pretože ich koreňový systém a kmene sú celé v zábere plánovaného osadenia objektu, tiež nie je možné ani ich presadenie, pretože ide o  veľké a staršie stromy.

Mesto Bánovce požiadalo o povolenie výrubu stromov.  Okresný úrad určil obec Dvorec ako orgán príslušný na konanie a vydanie rozhodnutia. Rozhodnutím bol vydaný súhlas na výrub 27 jedincov topoľa čierneho Italica , ktoré rástli v dvoch radoch v zadnej časti areálu pred oplotením. V konaní bolo zistené, že ide o strednoveké dreviny, na ktorých bol v minulosti  realizovaný radikálny zosadzovací rez, čím sa odstránila pôvodná koruna. Stromy mali známky odumierania kostrových konárov, perspektíva ďalšieho rastu a zachovania drevín v uvedenom stave na verejnom mieste je slabá a predstavuje bezprostredné riziko ohrozovania návštevníkov areálu domu smútku a tiež samotných hrobov s urnami.

Orgán ochrany prírody dospel k záveru, že žiadosť na výrub drevín je opodstatnená, prihliadal na druh, umiestnenie, poškodenie a perspektívu drevín na pozemku, zohľadnil fyziologické vlastnosti drevín. Zároveň bola mestu určená náhradná  výsadba na pozemky vo vlastníctve Mesta Bánovce nad Bebravou  50 ks sadeníc  drevín - 20 ks listnaté s výškou min. 150 cm a 30 ks ihličnaté s výškou min. 50cm. Táto už bola čiastočne vykonaná a bude sa v nej pokračovať na jeseň.

Mesto konalo v súlade s platnou legislatívou a na základe vydaných rozhodnutí. Spoločnosti  Tedos, ako správcovi cintorína, nevyplývali v tomto konaní žiadne povinnosti.

Primátor mesta


 
 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos

8. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ)

V stredu 23. októbra 2019 o 14.30 h sa uskutoční 8. zasadnutie MsZ v spoločenskej sále MsKS, Ul. J. Matušku 766/19 v Bánovciach nad Bebravou

ÚDRŽBA CIEST A TRÁVNATÝCH PLÔCH

nahlasovanie podnetov

 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka