Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Poplatok za komunálne odpady pre rok 2019

Poplatok za komunálne odpady pre rok 2019Vytlačiť
 

Dňa 7. 11. 2018 bol Mestským zastupiteľstvom v Bánovciach nad Bebravou schválený poplatok za komunálne odpady na rok 2019. Pri tvorbe ceny a poplatku za komunálne odpady pre rok 2019 mesto vychádzalo z reálnych nákladov vynaložených na odpadové hospodárstvo v sledovanom období, vrátane predpokladu vynaloženia finančných nákladov do konca roka 2018 a taktiež z predpokladaných výdavkov na rok 2019. Zároveň sa vychádzalo z reálnych príjmov za dané obdobie, so zohľadnením poskytnutých úľav na poplatku za komunálne odpady a z predpokladaného nenaplnenia príjmov. Na tvorbu ceny a poplatku pre rok 2019 má značný vplyv o.i. novela zákona č. 17/2004 o poplatkoch za uloženie odpadov, kde s účinnosťou od 1. 1. 2019 dôjde k enormnému niekoľko násobnému nárastu skládkovného poplatku, taktiež od 1. 1. 2019 dôjde k avizovanému zvýšeniu ceny zo strany riadenej skládky odpadov Dežerická Eko s.r.o., o 1 € za 1 tonu komunálneho odpadu a v prípade objemných odpadov o 1,50 € za 1 tonu uloženú na skládke. Poplatok zohľadňuje o.i., potrebu pokračovať v nákupe a rozmiestňovaní kompostérov pre triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Značný vplyv na nutné zvýšenie poplatku majú faktory ako nárast cien za odvoz odpadov v závislosti od rastu miezd a celkových nákladov a pod.

Na základe vyššie uvedených skutočností ustanovilo VZN č. 85 o miestnom poplatku za komunálne odpady s účinnosťou od 1. 1. 2019 na rok 2019 sadzbu poplatku 0,0759 € na osobu/ deň, zamestnanec/deň, čo činí 27,70 €  na osobu/rok. Avšak mesto časť nákladov na odpadové hospodárstvo dotuje, nakoľko samotný poplatok nedostatočne pokrýva reálne náklady na komplexné nakladanie s odpadmi.

Vzhľadom na skutočnosť, že za uvedenú sumu nie je reálne možné zabezpečiť komplexné nakladanie s odpadmi pri zvýšení poplatku v roku 2019 zo súčasných 25,91 € na 27,70 €/osobu/rok /zvýšenie o 1,79 €/, bude potrebné uvedené výdavky vykryť z iných príjmov mesta v sume 89 646 €.


 
 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos

8. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ)

V stredu 23. októbra 2019 o 14.30 h sa uskutoční 8. zasadnutie MsZ v spoločenskej sále MsKS, Ul. J. Matušku 766/19 v Bánovciach nad Bebravou

ÚDRŽBA CIEST A TRÁVNATÝCH PLÔCH

nahlasovanie podnetov

 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka