Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

VK na pracovnú pozíciu vedúci odboru služieb mestu – do 14. 1. 2019

VK na pracovnú pozíciu vedúci odboru služieb mestu – do 14. 1. 2019Vytlačiť
 

Výberové konanie na obsadenie miesta vedúci odboru služieb mestu Mestského úradu

v Bánovciach nad Bebravou

MESTO Bánovce nad Bebravou

vyhlasuje výberové konanie

podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

v znení neskorších predpisov

na obsadenie miesta:

vedúci odboru služieb mestu Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou

u zamestnávateľa:

Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou

1. Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené minimálne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa najmä so zameraním na dopravu, životné prostredie, ekonomického alebo právneho smeru.

 

2. Iné kritériá a požiadavky:

 • riadiaca prax minimálne 3 roky
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť
 • znalosť legislatívy v oblasti – verejnej správy s dôrazom na územnú samosprávu mesta a to najmä zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a súvisiace právne predpisy
 • výborné organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, rozhodnosť, odolnosť voči stresu
 • ovládanie práce s PC (Microsoft Office, Internet)

 

3. Zoznam požadovaných dokladov:

 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • profesijný životopis v štruktúrovanej forme
 • referenčný list
 • súhlas so spracovaním všetkých osobných údajov poskytnutých uchádzačom v potrebnom rozsahu pre účely výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z.

 

4. Platové podmienky:
od 806 € brutto v závislosti od odpracovaných rokov a odborných skúseností z praxe, bez príplatkov.

 

Výberové konanie bude pozostávať z týchto častí:

 1. Písomná forma (odborný test a posúdenie predpokladov pre výkon pracovnej činnosti vedúceho zamestnanca).
 2. Pohovor.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné podať v zalepenej obálke označenej heslom „VÝBEROVÉ  KONANIE – ODBOR SLUŽIEB MESTU – NEOTVÁRAŤ“  v lehote do 14. 1. 2019 do 12:00 h na adresu:

Mesto Bánovce nad Bebravou

prednosta MsÚ

Nám. Ľ. Štúra 1/1

957 01  Bánovce nad Bebravou

V uvedenom termíne musí byť žiadosť a ostatné požadované doklady doručené mestu Bánovce nad Bebravou.

Na oneskorene podané žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať.


 
 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos

8. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ)

V stredu 23. októbra 2019 o 14.30 h sa uskutoční 8. zasadnutie MsZ v spoločenskej sále MsKS, Ul. J. Matušku 766/19 v Bánovciach nad Bebravou

ÚDRŽBA CIEST A TRÁVNATÝCH PLÔCH

nahlasovanie podnetov

 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka