Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Zápis do 1. ročníkov ZŠ

Zápis do 1. ročníkov ZŠVytlačiť
 

Mesto Bánovce nad Bebravou na základe porady riaditeľov škôl, ktorá sa konala 28. 2. 2019 oznamuje, že
zápis detí do 1. ročníka pre školský rok  2019/2020 narodených v čase od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a detí, ktoré mali odloženú povinnú školskú dochádzku, sa uskutoční vo všetkých základných školách mesta

v dňoch 9. a 10. apríla 2019 v čase od 10. 00 h - 16. 00 h.

Riaditeľ školy určí miesto zápisu v triedach určených pre tento účel v zmysle Článku I ods. 5 VZN č. 50 o určení školských obvodov základných škôl v meste (ďalej VZN č. 50).

Rodič je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje a spracováva osobné údaje.

  • o deťoch v rozsahu: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť, fyzického zdravia a duševného zdravia, mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky,
  • o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka v rozsahu: meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu, adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie.

V prípade, že zákonný zástupca neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku, mesto mu uloží pokutu do 331,50 €.

Rodič zapíše dieťa do školy v školskom obvode. Školský obvod základnej školy tvorí územie Mesta Bánovce nad Bebravou. Pre základné školy: Základná škola Duklianska 1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Základná škola Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Základná škola Partizánska 6, 957 01 Bánovce nad Bebravou, Základná škola Komenského 1290/1, 957 04 Bánovce nad Bebravou, Základná škola Gorazdova 1319/6, 957 04 Bánovce nad Bebravou, ktorých zriaďovateľom je Mesto Bánovce nad Bebravou, sa určuje jeden školský obvod: územie Mesta nad Bebravou.

 

     Deti zo susedných obcí budú plniť povinnú školskú dochádzku na základnej škole v týchto  spoločných školských obvodoch:

a)   obvod Základná škola Partizánska ulica a obvody obcí Dolné Naštice, Miezgovce, Pečeňany, Dežerice, Malá Hradná, Krásna Ves, Ruskovce, Podlužany, Timoradza Veľké Chlievany, Prusy, Borčany, Brezolupy, Horné Naštice, Šípkov, Ľutov, Kolačno, Otrhánky, Haláčovce, Veľké Držkovce, Dubnička, Nedašovce, Žitná‑Radiša, Pravotice, Dubodiel, Kšinná, Omastiná, Pečeňany a pre žiakov 5. až 9. ročníka obvod Obce Dvorec,

b)    obvod Základná škola Školská ulica a obvody obcí Prusy, Ľutov, Dubnička, Brezolupy, Dežerice, Malá Hradná, Ruskovce, Podlužany, Timoradza, Veľké Chlievany, Otrhánky, Haláčovce, Miezgovce, Kšinná, Borčany, Horné Naštice, Šípkov, Veľké Držkovce, Krásna Ves, Dolné Naštice, Nedašovce, Žitná‑Radiša, Pravotice, Kšinná, Omastiná, Pečeňany a pre žiakov 5. až 9. ročníka obvod Obce Dvorec,

c)    obvod ZŠ Duklianska ulica Bánovce nad Bebravou a obvody obcí Pečeňany, Dežerice, Malá Hradná, Ruskovce, Krásna Ves, Podlužany, Timoradza, Veľké Chlievany, Otrhánky, Haláčovce, Chudá Lehota, Miezgovce, Kšinná, Horňany, Borčany, Prusy, Brezolupy, Horné Naštice, Dubodiel, Žitná-Radiša, Šípkov, Horné Chlebany, Ľutov, Veľké Držkovce, Dubnička, Dolné Naštice, Nedašovce, Pravotice, Kšinná, Omastiná a pre žiakov 5. až 9. ročníka obvod Obce Dvorec,

d)    obvod ZŠ Gorazdova ulica Bánovce nad Bebravou a obvody obcí Krásna Ves, Libichava, Podlužany, Timoradza, Veľké Chlievany, Otrhánky, Haláčovce, Miezgovce, Borčany, Brezolupy, Prusy, Horné Naštice, Šípkov, Ľutov, Veľké Držkovce, Dežerice, Dubnička, Dolné Naštice, Nedašovce, Žitná‑Radiša, Pravotice, Kšinná, Horňany, Malá Hradná, Ruskovce, Omastiná, Pečeňany a pre žiakov 5. až 9. ročníka obvod Obce Dvorec,

e)    obvod ZŠ Komenského ulica Bánovce nad Bebravou a obvody obcí Ľutov, Podlužany, Timoradza, Veľké Chlievany, Otrhánky, Haláčovce, Chudá Lehota, Miezgovce, Prusy, Horňany, Dežerice, Borčany, Brezolupy, Horné Naštice, Šípkov, Horné Chlebany, Veľké Držkovce, Krásna Ves, Cimenná, Dubnička, Dolné Naštice, Nedašovce, Žitná‑Radiša, Pravotice, Kšinná, Malá Hradná, Dubodiel, Ruskovce, Omastiná, Pečeňany, Slatinka nad Bebravou a pre žiakov 5. až 9. ročníka obvod Obce Dvorec.

Ďalšie informácie o zápise detí môžu rodičia získať na riaditeľstvách jednotlivých škôl, alebo na webových sídlach škôl.

                   Mesto_Banovce_nad_Bebravou.jpg


 
 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka