Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Od 13. týždňa mesto rozmiestni veľkoobjemné kontajnery

Od 13. týždňa mesto rozmiestni veľkoobjemné kontajneryVytlačiť
 

Mesto Bánovce nad Bebravou od 13. týždňa (vrátane) r. 2019 rozmiestňuje (v zmysle zákona o odpadoch 2 x ročne) veľkoobjemové kontajnery (VOK), ktoré sú určené na likvidáciu obrazok kontajnervýlučne objemného odpadu od občanov. Ukončenie rozmiestnenia je naplánované v 19. týždni. Po novom už nebudú kontajnery rozmiestňované v lokalitách garáží a záhradkárskych osád z dôvodu nezákonnej likvidácie odpadov nepatriacich do VOK ako napr., elektroodpad, pneumatiky, drobné stavebné odpady, biologicky rozložiteľné odpady, nebezpečné odpady, odpady z podnikateľskej činnosti a pod. Kontajnery v predmetných lokalitách neplnili účel na ktorý boli pristavené. Nezákonnou likvidáciou odpadu a nedisciplinovaným využívaním VOK dochádzalo o. i. k nárastu finančných nákladov.

Podľa nového zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov došlo k podstatnej zmene, kde s účinnosťou od 1. 3. 2019 platia nové sadzby za uloženie komunálnych a objemných odpadov na skládku (tzv. skládkový poplatok). Nové sadzby majú aktuálne pre obce a mestá za následok zvýšenie nákladov na ich uloženie. Každopádne platí čím viac odpadov vytriedime, tým menej ich bude ukladaných na skládku a samozrejme náklady budú nižšie.

Objemné odpady sú komunálne odpady, ktoré vznikajú pri nepravidelnej činnosti fyzických osôb - občanov a ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer, alebo presahujúci objem zberať do bežných zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v meste. Pod pojmom objemné odpady rozumieme napr., starý nábytok (v demonte), koberce, sedačky, dvere, postele, PVC krytiny,..).

Do VOK nepatrí stavebný odpad, zemina, kamenivo, konáre, tráva, lístie, papier, sklo, kovy, plasty, pneumatiky, elektroodpad ako napr. práčky, sporáky, chladničky, televízory a pod. Tieto uvedené odpady môže občan celoročne bezplatne odovzdať (okrem drobných stavebných odpadov tie sú spoplatnené) na Zbernom dvore firmy TEDOS Bánovce nad Bebravou s.r.o., ul. Hollého 1162/5 v pracovných dňoch utorok až piatok od 7.00 hod do 17.00 hod, v sobotu od 8.00 hod do 14.00 hod, bližšie informácie na tel. č. 0940 637 832, ďalej info@tedos.sk, www.tedos.sk.

Občan – držiteľ takéhoto odpadu, ktorého sa chce legálne zbaviť, je povinný zabezpečiť si jeho odvoz na zberný dvor na vlastné náklady. Vyššie uvedený odpad je možné odovzdať výlučne na vlastný občiansky preukaz!

Je zakázané likvidovať objemné odpady jeho nezákonným ukladaním napr. na smetných stanovištiach, v ich okolí, resp. mimo rozmiestnené VOK. Upozorňujeme občanov nášho mesta, že v prípade zistenia osoby zodpovednej za nezákonné uloženie odpadu v rozpore s VZN. č. 91 o nakladaní s odpadmi na území mesta Bánovce n. B. a zákonom o odpadoch, môže byť fyzickej osobe - občanovi uložená sankcia až do výšky 1 500 €.  

Na jeseň 2019 mesto plánuje ďalšiu zmenu za účelom zefektívnenia systému zberu objemných odpadov a to nasledovne. VOK už nebude pristavený na niekoľko dní v danej lokalite, ale bude umiestnený v stanovenom termíne a čase (na niekoľko hodín) na vopred oznámenom stanovišti. Na uvedenom stanovišti zodpovedný pracovník dohliadne na to, aby do VOK bol odovzdaný výlučne objemný odpad, zároveň aby nedochádzalo k nezákonnej likvidácii rôznych druhov odpadov, ktoré tam nepatria a je potrebné odovzdať ich na zbernom dvore alebo na riadenej skládke odpadov.

Zoznam miest, kde budú kontajnery rozmiestnené, bude zverejnený v krátkom čase.


 
 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos

8. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ)

V stredu 23. októbra 2019 o 14.30 h sa uskutoční 8. zasadnutie MsZ v spoločenskej sále MsKS, Ul. J. Matušku 766/19 v Bánovciach nad Bebravou

ÚDRŽBA CIEST A TRÁVNATÝCH PLÔCH

nahlasovanie podnetov

 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka