Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Zmena stavby pred dokončením na stavbu: „Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice“.

Zmena stavby pred dokončením na stavbu: „Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice“.Vytlačiť
 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „ministerstvo“), ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty, podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje podľa § 68 zákona č. 50/1976 Zb. v spojení s § 3 zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest a o doplnení zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2007 Z.z.“) začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava v zastúpení spoločnosťou HBH Projekt, s.r.o., Organizačná zložka Slovensko, Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava (ďalej len „stavebník“) podal dňa 16.06.2014 listom č. 12002/2014 zo dňa 13.06.2014 žiadosť o zmenu stavby pred dokončením na stavbu: „Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice“.


 
 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka