Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Výberové konanie - vedúci finančného odboru MsÚ

Výberové konanie - vedúci finančného odboru MsÚVytlačiť
 

M E S T O Bánovce nad Bebravou
Mestský úrad, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou

************************************************************************

Vyhlásenie výberového konania


Mesto Bánovce nad Bebravou v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie
vedúci odboru finančného Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou  


Miesto výkonu práce: Mestský úrad Bánovce nad Bebravou

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa ekonomického smeru

 

Iné kritériá a požiadavky:

 • splnenie predpokladov pre výkon práce v verejnom záujme (§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme)

 • prax v oblasti ekonomiky, účtovníctva, resp. finančníctva minimálne 5 rokov

 • prax v riadení kolektívu minimálne 3 roky

 • znalosť zákona o účtovníctve a základov účtovania rozpočtových a príspevkových organizácií

 • znalosť právnych predpisov z oblasti územnej samosprávy

 • prax v oblasti finančného manažmentu a úverovej politiky výhodou

 • znalosť práce s PC

 • samostatnosť, flexibilita

 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti

 • vodičský preukaz skupiny „B“

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • písomný projekt s vlastnou predstavou riadenia odboru
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a písomných  prílohách
 • písomný súhlas s tým, že materiály, ktoré uchádzač poskytne v súvislosti so žiadosťou o zaradenie do výberového konania, môže Mesto Bánovce nad Bebravou spracovávať v zmysle zák. č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov


Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie vedúci odboru finančného – neotvárať“ je potrebné zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 10. 2. 2016 (vrátane) na adresu:

Mestský úrad, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou

 

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia kvalifikačné požiadavky, najmenej 7 dní pred termínom jeho konania. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.                                      


 
 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos

8. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ)

V stredu 23. októbra 2019 o 14.30 h sa uskutoční 8. zasadnutie MsZ v spoločenskej sále MsKS, Ul. J. Matušku 766/19 v Bánovciach nad Bebravou

ÚDRŽBA CIEST A TRÁVNATÝCH PLÔCH

nahlasovanie podnetov

 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka