Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Zápis detí do prvého ročníka - 13. a 14. 4. 2016

Zápis detí do prvého ročníka - 13. a 14. 4. 2016Vytlačiť
 

Zápis do prvého ročníka ZŠ v Bánoviach nad Bebravou

 

Mesto Bánovce nad Bebravou na základe porady riaditeľov škôl, ktorá sa konala 03.02.2016 oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka pre školský rok  2016/2017 narodených v čase od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 a detí, ktoré mali odloženú povinnú školskú dochádzku, sa uskutoční vo všetkých základných školách mesta v dňoch 13. a 14. apríla 2016 v čase od 10. 00 h - 16. 00 h. Riaditeľ školy určí presné miesto v zmysle Článkov I ods. 5 a III ods. 3 VZN č. 50 o určení školských obvodov základných škôl v meste v znení zmien a doplnkov (ďalej VZN č. 50).

Rodič je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje osobné údaje v zmysle Článku III ods. 4. VZN č. 50 :

meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov

V prípade, že si zákonný zástupca nesplní povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý mesto môže uložiť pokutu do 331,93 €.

Rodič zapíše dieťa do školy v obvode, v ktorej má trvalý pobyt. Zriaďovateľ na základe § 5 ods. 7 zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podkladov z evidencie obyvateľstva, schválil pre každú školu počty tried 1. ročníka.    

 

Školské obvody základných škôl podľa Článku II VZN č. 50 sú:

 

Základná škola Duklianska 1 - ulice J. G. Tajovského, Vystrkov, Strážovská, Duklianska, K Zornici, Textilná, A. Hlinku, Partizánska (od SOŠ J. Ribaya po križovatku s Ulicou A. Hlinku), Pribinova, Clementisova, Námestie Ľ. Štúra a obvody obcí Pečeňany, Dežerice, Malá Hradná, Ruskovce, Krásna Ves, Podlužany, Timoradza, Veľké Chlievany, Otrhánky, Haláčovce, Chudá Lehota, Miezgovce, Kšinná, Horňany, Borčany, Prusy, Brezolupy, Horné Naštice, Dubodiel, Žitná-Radiša, Šípkov, Horné Chlebany, Ľutov, Veľké Držkovce, Dubnička, Dolné Naštice, Nedašovce, Pravotice a pre žiakov 5. až 9. ročníka obvod Obce Dvorec.

 

Základná škola Školská 1123/29 - ulice Na Vŕštek, Strážovská, Školská, Hollého, M. R. Štefánika, K nemocnici, 5. apríla, K priehrade, Cibislavská, J. Matušku, Sládkovičova, Družstevná, Mlynská, SNP, Záfortňa, Radlinského, Pažiť a obvody obcí Prusy, Ľutov, Dubnička, Brezolupy, Dežerice, Malá Hradná, Ruskovce, Podlužany, Timoradza, Veľké Chlievany, Otrhánky, Haláčovce, Miezgovce, Kšinná, Borčany, Horné Naštice, Šípkov, Veľké Držkovce, Krásna Ves, Dolné Naštice, Nedašovce, Žitná‑Radiša, Pravotice a pre žiakov 5. až 9. ročníka obvod Obce Dvorec.

 

Základná škola Partizánska 6 - časti mesta Horné Ozorovce, Dolné Ozorovce, Malé Chlievany, Biskupice a ulice Partizánska (od hlavnej cesty číslo I/50 po križovatku s Ulicou A. Hlinku), Rumunská, Trenčianska, 9. mája, Palkovičova, Farská, Za valy, K štadiónu, Ferka Urbánka, A. Kmeťa, Ľudmily Podjavorinskej, Bernolákova, J. Kačku, Jána Bottu, Sasinkova a obvody obcí Dolné Naštice, Miezgovce, Pečeňany, Dežerice, Malá Hradná, Krásna Ves, Ruskovce, Podlužany, Timoradza Veľké Chlievany, Prusy, Borčany, Brezolupy, Horné Naštice, Šípkov, Ľutov, Kolačno, Otrhánky, Haláčovce, Veľké Držkovce, Dubnička, Pravotice, Dubodiel, Nedašovce a Žitná‑Radiša.

 

Základná škola Gorazdova 1319/6Základná škola Komenského 1290/1 - ulice Mila Urbana, Janka Kráľa, Murgašova, Generála Svobodu, Gorazdova, Cyrila a Metoda, Rastislavova, Mojmírova, J. A. Komenského, Kukučínova, Matice slovenskej, Husitská, Alexandra Dubčeka, J. C. Hronského, Lúčna, Žitná, Slatinská, Novomeského, Svätoplukova.

Keďže tieto dve školy majú spoločný obvod, riaditelia škôl dohodnú zoznamy detí, ktoré majú byť zapísané a budú zverejnené pri vstupe do budov.

Pre Základnú školu Gorazdova 1319/6 aj obvody obcí Krásna Ves, Libichava, Podlužany, Timoradza, Veľké Chlievany, Otrhánky, Haláčovce, Miezgovce, Borčany, Brezolupy, Prusy, Horné Naštice, Šípkov, Ľutov, Veľké Držkovce, Dežerice, Dubnička, Dolné Naštice, Nedašovce, Žitná‑Radiša, Pravotice, Kšinná, Horňany  a pre žiakov 5. až 9. ročníka obvod Obce Dvorec.

Pre Základnú školu Komenského 1290/1 aj obvody obcí Ľutov, Podlužany, Timoradza, Veľké Chlievany, Otrhánky, Haláčovce, Chudá Lehota, Miezgovce, Prusy, Horňany, Dežerice, Borčany, Brezolupy, Horné Naštice, Šípkov, Horné Chlebany, Veľké Držkovce, Krásna Ves, Cimenná, Dubnička, Dolné Naštice, Nedašovce, Žitná‑Radiša, Pravotice, Kšinná a pre žiakov 5. až 9. ročníka obvod Obce Dvorec.

 

Ďalšie informácie o zápise detí môžu rodičia získať na riaditeľstvách jednotlivých škôl, alebo na stránkach škôl.

                                              

 

 

Mgr. Michal Uhrín

vedúci odboru


 
 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos

8. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ)

V stredu 23. októbra 2019 o 14.30 h sa uskutoční 8. zasadnutie MsZ v spoločenskej sále MsKS, Ul. J. Matušku 766/19 v Bánovciach nad Bebravou

ÚDRŽBA CIEST A TRÁVNATÝCH PLÔCH

nahlasovanie podnetov

 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka