Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Stanovisko mesta k výrobe gumového regenerátu

Stanovisko mesta k výrobe gumového regenerátuVytlačiť
 

Mesto Bánovce nad Bebravou ako dotknutá obec vydáva k umiestneniu prevádzky „Zariadenia na výrobu gumového regenerátu, Bánovce nad Bebravou“, ktorú predložil navrhovateľ IMPEXCO AGENCIES, s.r.o., Jurová 78, 930 04 Baka, IČO: 31 447 384 na území mesta Bánovce nad Bebravou toto záväzné stanovisko:

- Dotknuté parcely sa nachádzajú v územno-priestorovom celku (ÚPC) č. 2.2 urbanistického obvodu (UO) č. 2., teda plochy určené zväčša na občiansku vybavenosť, služby, obchod a administratívu. Preto plochy určené pre prevádzkové budovy a zariadenia, ktoré súvisia s charakterom navrhovanej prevádzky sú neprípustné v obytných, rekreačných a zmiešaných územiach.

- Mesto Bánovce nad Bebravou má za to, že navrhovanú činnosť nemožno charakterizovať ako priemyselnú výrobu, ktorej umiestnenie je v navrhovanej lokalite prípustné. Toto výrobné územie je v zmysle platného územného plánu mesta Bánovce nad Bebravou, ZaD č. 6 rezervované pre prevádzky súvisiace s existujúcou, tradičnou, verejnosťou dlhodobo vnímanou, viac ako 60-ročnou výrobou textilného a odevného priemyslu v závode Zornica, a.s.. V zmysle § 3 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ide o skladovanie a nakladanie s odpadom, čo je činnosť neprípustná pre širšie centrum mesta (vzdialenosť od námestia cca. 700 m, vzdialenosť od mestského parku cca. 500 m, vzdialenosť od najbližšieho bytového domu cca. 275 m a od najbližšieho rodinného domu cca. 125 m). Rovnako ako využitie 80 m vysokého komína na vypúšťanie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.

- Mesto Bánovce nad Bebravou, ako dotknutá obec má za to, že vlastníctvo výrobných plôch s blízkym napojením na dôležité existujúce aj plánované dopravené ťahy, ktoré ako hlavný dôvod situovania prevádzky v našom meste uvádza investor, je neakceptovateľné.

- Mesto Bánovce nad Bebravou nie je významným producentom gumárenského odpadu preto navrhujeme lokalizovať navrhovanú činnosť do blízkosti podnikov produkujúcich spracovávaný odpad resp. podnikov schopných spracovať výsledný gumový regenerát. Navrhovaným riešením dôjde k obmedzeniu intenzity nákladnej dopravy potrebnej na prepravu vstupných surovín a výsledných produktov a tým aj k zmierneniu negatívnych vplyvov navrhovanej činnosti na ŽP.

- Súčasne mesto Bánovce nad Bebravou ako iniciátor prvého verejného stretnutia s občanmi potvrdzuje, že plne podporuje aktivity občanov súvisiace s podpisovaním petície s nesúhlasným stanoviskom s navrhovaným zámerom firmy IMPEXCO AGENCIES, s.r.o.


 
 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka