Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie - náčelník Mestskej polície Bánovce nad Bebravou

Výberové konanie na obsadenie funkcie - náčelník Mestskej polície Bánovce nad Bebravou Vytlačiť
 

Mesto  Bánovce nad Bebravou vyhlasuje  výberové konanie na obsadenie funkcie náčelník Mestskej polície Bánovce nad Bebravou.
 

Rámcová náplň práce:

riadenie činnosti Mestskej polície podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

 

Požiadavky na vzdelanie, kritériá, schopnosti a odborné znalosti:

- ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,

- odborná spôsobilosť v zmysle § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov,

- zbrojný preukaz,

- osoba staršia ako 21 rokov,

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

- telesná a duševná spôsobilosť na plnenie úloh obecnej polície,

- riadiaca prax minimálne 3 rokov,

- odborná prax minimálne 5 rokov v zložkách obecnej alebo štátnej polície,

bezúhonnosť,

- znalosť legislatívy verejnej správy a odborné skúsenosti v oblasti vzťahujúcej sa na činnosť obecnej polície a samosprávy,

- aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,

- vodičský preukaz skupiny B,

- znalosť štátneho jazyka,

- komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné myslenie.

 

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania.

2. Overená fotokópia diplomu, vysvedčenia alebo iného dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

3. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

4. Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie.

5. Profesijný životopis.

6. Predloženie návrhu koncepcie činnosti Mestskej polície Bánovce nad Bebravou .

7. Súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa  § 11 ods. 4  zákona Slovenskej národnej rady  č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi  a materiálmi doručte v zalepenej obálke s označením: „Výberové konanie – Náčelník MsP - NEOTVÁRAŤ“, najneskôr do 31.3.2016  na adresu:

Mestský úrad Bánovce nad Bebravou
Nám. Ľ. Štúra 1/1

957 01 Bánovce nad Bebravou

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia kvalifikačné požiadavky, najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť  do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

 


 
 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos

8. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ)

V stredu 23. októbra 2019 o 14.30 h sa uskutoční 8. zasadnutie MsZ v spoločenskej sále MsKS, Ul. J. Matušku 766/19 v Bánovciach nad Bebravou

ÚDRŽBA CIEST A TRÁVNATÝCH PLÔCH

nahlasovanie podnetov

 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka