Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

UPOZORNENIE - Pamätník Ľ. Štúra je národná kultúrna pamiatka

UPOZORNENIE - Pamätník Ľ. Štúra je národná kultúrna pamiatkaVytlačiť
 

Mesto Bánovce nad Bebravou dňa 1.7.2016 ukončilo práce na rekonštrukcii pomníka Ľ. Štúra, ktorej predmetom bola rekonštrukcia podstavca a schodov, vybudovanie návršia a doplnenie zelene okolo pomníka. Na túto rekonštrukciu mesto Bánovce nad Bebravou získalo ešte v uplynulom roku 2015 dotáciu z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky vo výške 15 000,- Eur. Spolufinancovanie mesta Bánovce nad Bebravou činí 2 000,- Eur.

 

Preto mesto Bánovce nad Bebravou upozorňuje občanov a hlavne rodičov detí, aby neumožňovali deťom vstupovať do priestorov pomníka Ľudovíta Štúra.

Nakoľko nejde o obyčajnú sochu, ale pomník evidovaný ako národná kultúrna pamiatka, prísne sa zakazuje pohyb v ohraničenom kamennom prevýšení okolo tohto pomníka, aj priamo na ňom. Pomník Ľudovíta Štúra je monitorovaný kamerovým monitorovacím systémom a v prípade porušovania tohto zákazu, bude mesto postupovať v zmysle zákona.

V tejto súvislosti uvádzame, že ochrana kultúrneho dedičstva a jeho súčasti, pamiatkového fondu je zakotvená v Ústave SR (článok 44). Každý je povinný správať sa tak, aby svojím konaním neohrozil základnú ochranu kultúrnych pamiatok (§ 27 zákona o ochrane pam. fondu) a základnú ochranu pamiatkových území (§ 29 zákona o ochrane pamiatkového fondu) a nespôsobil nepriaznivé zmeny stavu pamiatkového fondu a stavu archeologických nálezísk.

Poškodzovanie a ničenie kultúrnej pamiatky, archeologických lokalít, nálezov a nálezísk, ale i pamiatkového územia, keďže môže dochádzať ku škode veľkého rozsahu, môže napĺňať až skutkovú podstatu trestného činu (§ 248 Zneužívanie vlastníctva). Podozrenie, že dochádza k takýmto činom je možné oznámiť na Krajskom pamiatkovom úrade, Ministerstve kultúry SR, mestskému úradu alebo mestskej polícii na číslo 159. Pri podozrení z napĺňania skutkovej podstaty trestného činu je treba bezodkladne volať štátnu políciu číslo 158.

--------------------------------------------------------------------------

V zmysle zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu:

podľa § 27, ods. 1 základnou ochranou kultúrnej pamiatky je súhrn činností a opatrení vykonávaných na predchádzanie ohrozeniu, poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu kultúrnej pamiatky, na trvalé udržiavanie dobrého stavu, vrátane prostredia kultúrnej pamiatky a na taký spôsob využívania a prezentácie, ktorý zodpovedá jej pamiatkovej hodnote a technickému stavu.

podľa § 27, ods. 2 v bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pamiatky nemožno vykonávať činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky. Bezprostredné okolie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je priestor v okruhu desiatich metrov od nehnuteľnej kultúrnej pamiatky.

podľa § 29, ods. 1 základná ochrana pamiatkového územia je súhrn činností a opatrení, ktorými orgány územnej samosprávy zabezpečujú zachovanie pamiatkových hodnôt v území, ich dobrý technický, prevádzkový a estetický stav, ako aj vhodný spôsob využitia jednotlivých urbanistických súborov a vhodné technické vybavenie pamiatkového územia.

podľa § 30, ods. 1 je každý povinný správať sa tak, aby svojím konaním neohrozil základnú ochranu kultúrnej pamiatky podľa § 27 a základnú ochranu pamiatkového územia podľa § 29 a nespôsobil nepriaznivé zmeny stavu pamiatkového fondu.


 
 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos

8. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ)

V stredu 23. októbra 2019 o 14.30 h sa uskutoční 8. zasadnutie MsZ v spoločenskej sále MsKS, Ul. J. Matušku 766/19 v Bánovciach nad Bebravou

ÚDRŽBA CIEST A TRÁVNATÝCH PLÔCH

nahlasovanie podnetov

 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka