Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Výberové konanie - príslušník Mestskej polície v Bánovciach nad Bebravou

Výberové konanie - príslušník Mestskej polície v Bánovciach nad BebravouVytlačiť
 

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie pracovného miesta – príslušník Mestskej polície v Bánovciach nad Bebravou.

 

Nevyhnutnými požiadavkami  v súvislosti s pracovnou pozíciou sú:

- vek nad 21 rokov
- bezúhonnosť (výpis z registra trestov bez záznamu)
- zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť pre prácu v mestskej polícii
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- vodičské oprávnenie skupiny „B“
- znalosť úradného jazyka slovom a písmom

 

Kvalifikačné predpoklady - podmienka:

- ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie

 

Ďalšie podmienky, ktorých splnenie je výhodou:

- osvedčenie o odbornej spôsobilosti v súlade so zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
- zbrojný preukaz na držanie zbrane a streliva za účelom výkonu činnosti príslušníka mestskej polície

 

Osobnostné a odborné predpoklady:

- komunikatívnosť, zvládnutie vysokého pracovného nasadenia, samostatnosť, flexibilnosť, ochota pracovať aj nad rámec stanovenej pracovnej doby,

- práca  s PC na základnej úrovni: OS Windows a vyššie, Word, Excel, Outlook Expres alebo Outlook Internet

 

Zoznam požadovaných písomností a dokladov:

- Žiadosť o prijatie do zamestnania
- Profesijný  štruktúrovaný životopis uchádzača
- Osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania
- Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
- Lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti na výkon činnosti príslušníka mestskej polície nie staršie ako jeden mesiac
- Osvedčené Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
- Písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Uchádzač, ktorý nie je držiteľom zbrojného preukazu aj čestné vyhlásenie o splnení podmienok na vydanie zbrojného preukazu podľa § 19 zák. č. 190/2003 Z.z.o strelných zbraniach a strelive
 

Termín doručenia požadovaných písomností  a dokladov: 

uzávierka –  22.08.2016 do 14,00 h

 

V zalepenej obálke s označením:

„Pracovná pozícia MsP – neotvárať“ poštou na adresu Mestský úrad , Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou alebo osobne do Kancelárie prvého kontaktu

Za doručenú sa považuje prihláška, ktorá došla v stanovenom termíne na Mestský úrad Bánovce nad Bebravou. Na prihlášky doručené po tomto termíne a čase sa neprihliada.

 

Forma a priebeh výberového konania:

Na pracovný pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí v stanovenej lehote podajú písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania s požadovanými dokladmi.

S pozvanými uchádzačmi sa uskutoční pohovor, súčasťou ktorého bude absolvovanie fyzického a písomného testu zameraného na overenie znalostí úradného jazyka. 

Ďalšie informácie k vyhlásenému výberovému konaniu je možné získať v pracovných dňoch v čase od 8,00 h do 15,00 h u Ing. Rastislava Fodora na Mestskej polícii Bánovce nad Bebravou na uvedenom telefónnom čísle: 038/760 33 33. 


 
 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos

8. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ)

V stredu 23. októbra 2019 o 14.30 h sa uskutoční 8. zasadnutie MsZ v spoločenskej sále MsKS, Ul. J. Matušku 766/19 v Bánovciach nad Bebravou

ÚDRŽBA CIEST A TRÁVNATÝCH PLÔCH

nahlasovanie podnetov

 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka