Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Oficiálne webové sídlo Mesta Bánovce nad Bebravou

BÁNOVCE AKTUÁLNE

História a súčasnosť výstavby zimného štadiónaVytlačiť
 

Erb mesta Bánovce nad Bebravou

Vzhľadom k rôznym diskusiám vo verejnosti, ktoré súvisia s dostavbou zimného štadióna, rozhodlo sa mesto poskytnúť komplexné a hlavne objektívne informácie k danej téme. Veríme, že sumarizovaním všetkých faktov sa definitívne zamedzí zbytočným fámam a zavádzajúcim informáciám. O rozhovor sme požiadali primátora Mariána Chovanca.

Najčastejšie sú subjektívne predkladané hodnotenia, ktoré sa týkajú zimného štadióna M. Gáboríka v Trenčíne, koľko stál nejaký iný zimný štadión v inom meste a pod. Z uvedených dôvodov je preto potrebný komplexnejší pohľad na túto problematiku, ktorý podrobne popisujeme v nasledujúcom texte.

Pán primátor, mohli by ste stručne popísať históriu výstavby zimného štadióna?

Myšlienka výstavby krytého zimného štadióna sa v našom meste zrodila niekedy v 90-tych rokoch. Vo veci bola spracovaná projektová dokumentácia v novembri 1997. Obsahovala však iba základové konštrukcie a oceľovú konštrukciu s opláštením bez sociálneho a technologického zázemia. Pretože „v potrebnom čase“ nedošlo k stavbe štadióna, prešli roky a dokumentácia prestala vyhovovať novým technickým normám na stavby toho typu. 

Ďalším pokusom o zakrytie ľadovej plochy bol zámer v roku 1998. Jeho cieľom bolo kúpiť oceľovú konštrukciu pre zimný štadión z Čadce, ktorá v tom období predávala takú konštrukciu za tzv. šrotovú cenu. Po miestnej obhliadke uvedenej konštrukcie kompetentní zamestnanci nášho mesta zistili, že skelet nie je kompletný. To prakticky znamenalo, že by sa museli jeho chýbajúce časti dať vyrobiť. Po prepočte nákladov na výrobu chýbajúcich častí a nákladov na odhrdzenie s nátermi, vrátane jeho prepravy do Bánoviec nad Bebravou a následnej montáže skeletu doma, mesto z uvedeného zámeru upustilo. Dôvodom boli značne vysoké finančné náklady. Myšlienky výstavby zimného štadióna sa však mesto nevzdalo. Na základe vyššie uvedených  faktov a po predbežnom prísľube štátnej dotácie bola neskôr vyhlásená súťaž na výber projektanta súčasnej podoby zimného štadióna. Výherca ArRea s.r.o. Trenčín spracoval projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie v júni 2009 s odporúčaným nákladom 2 922 458 € v uvedenom čase. Na oceľovú konštrukciu a opláštenie, vrátane projektovej dokumentácie, bola poskytnutá štátna dotácia vo výške 600 000 €.

Vznikli v priebehu tejto fázy nejaké nezrovnalosti alebo podcenenie dôležitých faktorov, ktoré mohli ovplyvniť termín dokončenia celej stavby?

Keďže nebola vypracovaná realizačná projektová dokumentácia, nebol určený spôsob zakladania stavby, výkresy statiky, armovania, uchytenia technológií a jej prestupov  nosnými konštrukciami, realizačná projektová dokumentácia prípojok, vzduchotechniky a ostatných technologických vybavení, bola táto cena odhadová, tzn. bez položkovitého rozpočtu. Realizačná dokumentácia nebola podľa vtedajšieho vedenia mesta potrebná a nebola podpísaná ani zmluva o výkone autorského dozoru, takže komunikácia s autorom projektu nebola ďalej možná. 

Kedy sa začalo znova s výstavbou zimného štadióna?

S realizáciou výstavby zimného štadióna sa začalo v roku 2009 a to prípravnými prácami vrátane prieskumov (geologickým, radónovým, vytýčením inžinierskych sietí, geodetickým zameraním) a následne základovými konštrukciami. V auguste 2009 začala montáž oceľovej konštrukcie haly vrátane opláštenia a zastrešenia. Práce realizovala firma Hornex, a.s. Bratislava a konštrukciu opláštenia a zastrešenia stavby odovzdala v októbri 2009.  Projekt stavby tiež nepočítal s uzemnením haly bleskozvodom a vybudovaním nového osvetlenia haly, malo zostať pôvodné. Vtedajšie osvetlenie ľadovej plochy však bolo na pokraji životnosti a vysoká spotreba elektrickej energie bola podnetom pre vybudovanie nového osvetlenia. To boli ďalšie náklady navyše oproti pôvodnému projektu.

Ako pokračovali ďalšie práce, schvaľovacie procesy a získavanie financií na dostavbu zimného štadióna?

Pretože stavba nebola do ďalšej fázy finančne zabezpečená, dalo mesto vypracovať posudok s možnosťou odovzdať prestrešenú a čiastočne opláštenú halu do prevádzky. Posudok statika nepodporil možnosť prevádzkovať takto rozostavanú halu, preto po prísľube štátnej dotácie v sume 400 000 € bola vyhlásená súťaž v auguste 2015 na dobudovanie 1. etapy stavby. Výsledkom súťaže bola podpísaná Zmluva o dielo s víťazom súťaže firmy Modest s.r.o. Bánovce n. Bebravou v sume 598 574,38 €. Na základe skutočnosti, že štátna dotácia bola napokon odsúhlasená nie v pôvodne sľúbenej výške 400 000 €, ale iba vo výške 200 000 €, vyčlenilo mesto zo svojho rozpočtu nevyhnutné finančné prostriedky pre zabezpečenie otvorenia korčuliarskej a hokejovej sezóny r. 2016 - 2017. Podmienky orgánov štátnej správy pre spustenie sezóny boli premietnuté do dodatočných stavebných prác. Bolo nevyhnutné vybetónovať podlahy okolo ľadovej plochy vrátane izolácií a podkladných vrstiev v rozsahu cca. 2/3, kompletne vybudovať sociálne zariadenia pre hráčov aj verejnosť pri hlavnom vstupe, osadiť núdzové osvetlenie, vybudovať prípojky stavby na vodu, kanalizáciu, zemný plyn a elektrickú energiu, dodať a osadiť odvlhčovaciu jednotku, osadiť oceľové konštrukcie nosičov havarijných ventilátorov, vybudovať vzduchotechniku a namontovať snímacie čidlá úniku čpavku v hale. Na základe realizovaných prác mesto požiadalo o skúšobnú prevádzku na základe čoho bola umožnená prevádzka v zimnej sezóne  2016 – 2017.

Nastali v priebehu realizácie tejto stavby nejaké zmeny v projektovej dokumentácii?

Podľa projektovej dokumentácie boli súčasťou stavby aj tribúny za bránkami a reštaurácia s výhľadom na ľadovú plochu, parkovisko s prístupovou komunikáciou pred reštauráciou. Tieto súčasti sa mesto rozhodlo z finančných dôvodov nerealizovať. Bol spracovaný výkaz výmer s nacenením potrebných finančných prostriedkov pre dostavbu zimného štadióna s cieľom skolaudovať uvedenú stavbu – v zmysle upozornenia projektanta, že stavba sa musí kolaudovať iba ako celok. Nacenenie bolo zložitejšie vzhľadom ku skutočnosti, že nie je vypracovaná realizačná projektová dokumentácia. V priebehu výstavby však nastali zmeny technických noriem a legislatívy. Najmä z pohľadu nárokov na stavebné prvky a technické i technologické konštrukcie. Taktiež z pohľadu nárokov na bezpečnosť a ochranu zdravia ľudí zdržujúcich sa v priestoroch stavby tohto typu a kapacity. V tejto veci je potrebné si uvedomiť dôležitý fakt, že zimný štadión nie je tréningová hala, ktorej postačujú úplne iné parametre.

Mohli by ste našim čitateľom stručne objasniť, čo treba ešte na dobudovanie zimného štadióna?

Na dobudovanie je finančne náročné hlavne technologické vybavenie štadióna ako elektromontáže, elektropožiarna signalizácia, hlasová ústredňa a signalizácia, dodávka a montáž vzduchotechniky v soc. zariadeniach a kabínach, požiarne vetranie, dymová clona. Svoje ceny majú aj stavebné práce, ktorými sú rozvody vody, kanalizácie, elektroinštalácie a plynoinštalácie, vykurovanie. Dokončiť, resp. vybudovať treba tepelné izolácie, oceľové zábradlia, podlahy a omietky s obkladmi, sedadlá, vyspravenie schodíšť a tribúny. K uvedenému pripomínam, že štadión má mať kapacitu okolo 1200 sedadiel. Podmienkou kolaudácie je aj požiarna nádrž s čerpadlami a hydrantmi, požiarne rebríky a chodníky. Náklady na ukončenie stavby až po jej kolaudáciu odhaduje mesto na sumu cca 750 – 800 tis. EUR. Suma sumárum: Faktom je, že zimný štadión v Bánovciach nad Bebravou je väčší ako tréningová hala M. Gáboríka v Trenčíne alebo zimný štadión Partizánske. Má podstatne väčšiu divácku kapacitu a mesto jeho výstavbu priebežne financuje len z vlastných zdrojov. Okrem doposiaľ  štátnej dotácie v sume približne 800 000 €. V priebehu rokov, počas ktorých výstavba prebieha, sa menia nielen technické a bezpečnostné normy, ale aj ceny materiálov a stavebných prác, preto je stavba technicky i finančne náročnejšia. Na záver by som chcel dodať, že sa budeme snažiť apelovať na prísľub daný z úradu vlády, aby sme získali dotáciu na definitívnu dostavbu nášho zimného štadióna. Pre tieto účely budeme súčasne hľadať ďalšie riešenia, aby sme získali finančné prostriedky aj z iných zdrojov. Ubezpečujem občanov, že robíme všetko preto, aby bol zimný štadión už definitívne skolaudovaný a odovzdaný do prevádzky.

Autor: MsÚ


 

Počet videní: 26904


 

Udialo sa v meste

Envirodeň v Bánovciach

IMG_4024.JPG

Bude mať Slovensko stredomorskú klímu? Budeme ako vnútrozemská krajina pestovať pomaranče a palmy, alebo sa trápiť vlnami extrémnych horúčav a dlhodob ...viac...

Počet videní: 150


 

Aktívni seniori z partnerských samospráv

projekt seniori.jpg


 
 
Už od roku 2018 prebieha projekt cezhraničnej spolupráce Seniori partnerských samospráv cezhraničného regiónu ako zdroj efek ...viac...

Počet videní: 1010


 

Menovanie riaditeľov škôl

IMG_3991.JPG

Koncom školského roka prebehla na viacerých školách v meste voľba riaditeľov. Návrh kandidáta na riaditeľa školy predkladá na základe výberového konan ...viac...

Počet videní: 2463


 

Majster Európy v karate

IMG_3920m.jpg

Primátorka dnes prijala čerstvého majstra Európy v karate Petra Bežáka spolu s členmi jeho tímu, rozhodcami a trénermi z Karate klubu Trend v Bánovcia ...viac...

Počet videní: 1032


 

Do práce na bicykli 2019 - vyhodnotenie

IMG_3899.JPG

Do súťaže Do práce na bicykli sa tento rok v Bánovciach zapojilo 12 tímov, t. j. 35 účastníkov, ktorí nelenili a vymenili pohodlie auta za bicykel, ch ...viac...

Počet videní: 1619


 

Zhodnotenie skúšobnej prevádzky zimného štadióna - apríl/máj 2019

foto zimny stadion

Dňa 15. apríla 2019 bol za prítomnosti vedenia mesta a pozvaných hostí oficiálne otvorený zimný štadión. V rámci spustenej skúšobnej prevádzky bola pr ...viac...

Počet videní: 1626


 

25. ročník Bánovskej 50-ky

foto Jankov vrsok

Tradičný diaľkový turistický pochod Bánovská päťdesiatka oslávil v sobotu 11. mája 2019 svoju dvadsaťpäťku. Napriek výdatným zrážkam v uplynulých týžd ...viac...

Počet videní: 1236


 

Ukončenie výstavby zimného štadióna

foto ľadová plocha

Výstavba zimného štadióna v Bánovciach nad Bebravou začala v roku 2009. Počas dlhoročnej výstavby dochádzalo k postupnému rastu nákladov, ktoré bolo p ...viac...

Počet videní: 1849


 

Roztancovali celú škôlku a zdravo pohostili viac ako 100 spolužiakov

P1180012_m.jpg

Pod záštitou projektu Kraj a mestá spolu pre mladých Regionálneho centra mládeže Trenčín, ktoré v týchto mesiacoch iniciuje dobrovoľnícke aktivity v c ...viac...

Počet videní: 1181


 

Mňam fest 2018 z pohľadu MAS Bebrava

Fotografia z Mňam Festu 2018

Rok 2018 so sebou priniesol už 9. ročník podujatia Mňam fest, ktorý sa stal tradičnou súčasťou tohto obdobia v meste Bánovce nad Bebravou a ktorý bol ...viac...

Počet videní: 4947


 
Položky 1-10 z 212
Posledné registrované firmy
JT Personal s.r.o., Kukučínova 1272/6, 95704 Bánovce nad Bebravou
Ubytovanie v centre mesta Bánovce - ubytovňa, penzión, J. Matušku 770 / 14 , Bánovce nad Bebravou
Freibus SLOVAKIA Tour, s.r.o., J. Matušku 2798, 95501 Topoľčany
Kaštieľ Ottlýk - reštaurácia a ubytovanie, Horné Ozorovce 1, 957 03 Bánovce nad Bebravou
Pizzéria a reštaurácia PALERMO , Ul. Záfortňa 540/9 (pri autobusovej stanici) Bánovce nad Bebravou
SPPP Slovakia s.r.o. lakovanie plastových dielov, Partizánska 73, 95701 Bánovce nad Bebravou
Ing. Jaroslav Kyselica - EDAR Technologies, Vlčkovo 377, 95703 Dežerice
Krby, kachle, pece, komíny TUMA Invest s.r.o Bánovce, Partizánska 300/32, 95701 Bánovce nad Bebravou

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka