Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Oficiálne webové sídlo Mesta Bánovce nad Bebravou

BÁNOVCE AKTUÁLNE

VK na pracovnú pozíciu vedúci odboru služieb mestu – do 14. 1. 2019Vytlačiť
 

Výberové konanie na obsadenie miesta vedúci odboru služieb mestu Mestského úradu

v Bánovciach nad Bebravou

MESTO Bánovce nad Bebravou

vyhlasuje výberové konanie

podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

v znení neskorších predpisov

na obsadenie miesta:

vedúci odboru služieb mestu Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou

u zamestnávateľa:

Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou

1. Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené minimálne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa najmä so zameraním na dopravu, životné prostredie, ekonomického alebo právneho smeru.

 

2. Iné kritériá a požiadavky:

 • riadiaca prax minimálne 3 roky
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť
 • znalosť legislatívy v oblasti – verejnej správy s dôrazom na územnú samosprávu mesta a to najmä zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a súvisiace právne predpisy
 • výborné organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, rozhodnosť, odolnosť voči stresu
 • ovládanie práce s PC (Microsoft Office, Internet)

 

3. Zoznam požadovaných dokladov:

 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 • profesijný životopis v štruktúrovanej forme
 • referenčný list
 • súhlas so spracovaním všetkých osobných údajov poskytnutých uchádzačom v potrebnom rozsahu pre účely výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z.

 

4. Platové podmienky:
od 806 € brutto v závislosti od odpracovaných rokov a odborných skúseností z praxe, bez príplatkov.

 

Výberové konanie bude pozostávať z týchto častí:

 1. Písomná forma (odborný test a posúdenie predpokladov pre výkon pracovnej činnosti vedúceho zamestnanca).
 2. Pohovor.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné podať v zalepenej obálke označenej heslom „VÝBEROVÉ  KONANIE – ODBOR SLUŽIEB MESTU – NEOTVÁRAŤ“  v lehote do 14. 1. 2019 do 12:00 h na adresu:

Mesto Bánovce nad Bebravou

prednosta MsÚ

Nám. Ľ. Štúra 1/1

957 01  Bánovce nad Bebravou

V uvedenom termíne musí byť žiadosť a ostatné požadované doklady doručené mestu Bánovce nad Bebravou.

Na oneskorene podané žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať.


 
 

Udialo sa v meste

Slávnostné ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva

poslanci MsZ

Ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo v piatok 21. decembra 2018 v Sále Janka Jesenského v budove Základnej umeleckej školy ...viac...


 

Náš projekt vyhral národné finále

Logo medzinárodnej súťaže ECPA 2018

Dňa 25. septembra 2018 sa na Ministerstve vnútra SR uskutočnilo národné kolo prevencie kriminality. Ide o prestížnu súťaž, kde sa vyhodnocujú najlepši ...viac...


 

Mňam fest 2018 z pohľadu MAS Bebrava

Fotografia z Mňam Festu 2018

Rok 2018 so sebou priniesol už 9. ročník podujatia Mňam fest, ktorý sa stal tradičnou súčasťou tohto obdobia v meste Bánovce nad Bebravou a ktorý bol ...viac...


 

III. ročník odborného školenia pre pedagógov

Fotografia z odborného školenia

Mesto Bánovce nad Bebravou, v spolupráci s mimovládnou organizáciou OZ – spoločne proti kriminalite (OZ-SPK), zrealizovalo dňa 19. septembra 2018 už I ...viac...


 

11. septembra začali preventívne akcie pre žiakov

Pexeso pre deti

Základná škola Duklianska ako prvá flexibilne reagovala na ponuku preventívnych aktivít pre svojich žiakov. Zo širokej ponuky projektu, ktorý je reali ...viac...


 

Mesto vykonalo ďalšie právne kroky na ul. K nemocnici

Fotografia zapečatených dverí v bytovom dome

Vzhľadom k tomu, že bývalí nájomníci troch bytových domov na ul. K nemocnici nereagovali na výzvu mesta, aby vypratali byty, pristúpilo mesto k ďalším ...viac...


 

Mesto vytvorí priestor pre spoluprácu

Leták a logá projektu

Dňa 27. augusta 2018 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Bánovciach nad Bebravou pracovné stretnutie, ktorého cieľom bolo získanie komplexných informác ...viac...


 

Realizácia medzinárodného a národného projektu v meste

Erb mesta Bánovce nad Bebravou

Dňa 22. augusta sa na Mestskom úrade v Bánovciach nad Bebravou, pod vedením primátora Mariána Chovanca, uskutočnilo pracovné stretnutie Rady seniorov, ...viac...


 

Zaujímavá akcia pre klientov Centra sociálnych služieb

Fotografia z preventívnej akcie

Po predchádzajúcej dohode s riaditeľom Centra sociálnych služieb Bánovce nad Bebravou Ing. Richardom Makýšom, sa dňa 4. júla 2018 uskutočnila beseda p ...viac...


 

Gymnázium ocenilo mesto a preventistu

Fotografia ocenenia pre mesto

Gymnázium Janka Jesenského už sedem rokov realizuje na konci školského roka športový deň s názvom Neber drogu – zober loptu. V spolupráci s učiteľmi t ...viac...


 
Položky 1-10 z 217
Posledné registrované firmy
Ubytovanie v centre mesta Bánovce - ubytovňa, penzión, J. Matušku 766 / 14 , Bánovce nad Bebravou
Freibus SLOVAKIA Tour, s.r.o., J. Matušku 2798, 95501 Topoľčany
KANADA hostinec, turistická ubytovňa Bánovce nad Bebravou, J. Kačku 1488/23, 95701 Bánovce nad Bebravou
Kaštieľ Ottlýk - reštaurácia a ubytovanie, Horné Ozorovce 1, 957 03 Bánovce nad Bebravou
Pizzéria a reštaurácia PALERMO , Ul. Záfortňa 540/9 (pri autobusovej stanici) Bánovce nad Bebravou
SPPP Slovakia s.r.o. lakovanie plastových dielov, Partizánska 73, 95701 Bánovce nad Bebravou
Ing. Jaroslav Kyselica - EDAR Technologies, Vlčkovo 377, 95703 Dežerice
Krby, kachle, pece, komíny TUMA Invest s.r.o Bánovce, Partizánska 300/32, 95701 Bánovce nad Bebravou

dnes je: 17.1.2019

meniny má: Nataša

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos

2. zasadnutie mestského zastupiteľstva

V utorok 29. januára 2019 o 14.30 h sa uskutoční 2. zasadnutie MsZ v zasadačke MsÚ na Farskej ul. v Bánovciach nad Bebravou.

 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka