Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Oficiálne webové sídlo Mesta Bánovce nad Bebravou

BÁNOVCE AKTUÁLNE

Od 13. týždňa mesto rozmiestni veľkoobjemné kontajneryVytlačiť
 

Mesto Bánovce nad Bebravou od 13. týždňa (vrátane) r. 2019 rozmiestňuje (v zmysle zákona o odpadoch 2 x ročne) veľkoobjemové kontajnery (VOK), ktoré sú určené na likvidáciu obrazok kontajnervýlučne objemného odpadu od občanov. Ukončenie rozmiestnenia je naplánované v 19. týždni. Po novom už nebudú kontajnery rozmiestňované v lokalitách garáží a záhradkárskych osád z dôvodu nezákonnej likvidácie odpadov nepatriacich do VOK ako napr., elektroodpad, pneumatiky, drobné stavebné odpady, biologicky rozložiteľné odpady, nebezpečné odpady, odpady z podnikateľskej činnosti a pod. Kontajnery v predmetných lokalitách neplnili účel na ktorý boli pristavené. Nezákonnou likvidáciou odpadu a nedisciplinovaným využívaním VOK dochádzalo o. i. k nárastu finančných nákladov.

Podľa nového zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov došlo k podstatnej zmene, kde s účinnosťou od 1. 3. 2019 platia nové sadzby za uloženie komunálnych a objemných odpadov na skládku (tzv. skládkový poplatok). Nové sadzby majú aktuálne pre obce a mestá za následok zvýšenie nákladov na ich uloženie. Každopádne platí čím viac odpadov vytriedime, tým menej ich bude ukladaných na skládku a samozrejme náklady budú nižšie.

Objemné odpady sú komunálne odpady, ktoré vznikajú pri nepravidelnej činnosti fyzických osôb - občanov a ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer, alebo presahujúci objem zberať do bežných zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v meste. Pod pojmom objemné odpady rozumieme napr., starý nábytok (v demonte), koberce, sedačky, dvere, postele, PVC krytiny,..).

Do VOK nepatrí stavebný odpad, zemina, kamenivo, konáre, tráva, lístie, papier, sklo, kovy, plasty, pneumatiky, elektroodpad ako napr. práčky, sporáky, chladničky, televízory a pod. Tieto uvedené odpady môže občan celoročne bezplatne odovzdať (okrem drobných stavebných odpadov tie sú spoplatnené) na Zbernom dvore firmy TEDOS Bánovce nad Bebravou s.r.o., ul. Hollého 1162/5 v pracovných dňoch utorok až piatok od 7.00 hod do 17.00 hod, v sobotu od 8.00 hod do 14.00 hod, bližšie informácie na tel. č. 0940 637 832, ďalej info@tedos.sk, www.tedos.sk.

Občan – držiteľ takéhoto odpadu, ktorého sa chce legálne zbaviť, je povinný zabezpečiť si jeho odvoz na zberný dvor na vlastné náklady. Vyššie uvedený odpad je možné odovzdať výlučne na vlastný občiansky preukaz!

Je zakázané likvidovať objemné odpady jeho nezákonným ukladaním napr. na smetných stanovištiach, v ich okolí, resp. mimo rozmiestnené VOK. Upozorňujeme občanov nášho mesta, že v prípade zistenia osoby zodpovednej za nezákonné uloženie odpadu v rozpore s VZN. č. 91 o nakladaní s odpadmi na území mesta Bánovce n. B. a zákonom o odpadoch, môže byť fyzickej osobe - občanovi uložená sankcia až do výšky 1 500 €.  

Na jeseň 2019 mesto plánuje ďalšiu zmenu za účelom zefektívnenia systému zberu objemných odpadov a to nasledovne. VOK už nebude pristavený na niekoľko dní v danej lokalite, ale bude umiestnený v stanovenom termíne a čase (na niekoľko hodín) na vopred oznámenom stanovišti. Na uvedenom stanovišti zodpovedný pracovník dohliadne na to, aby do VOK bol odovzdaný výlučne objemný odpad, zároveň aby nedochádzalo k nezákonnej likvidácii rôznych druhov odpadov, ktoré tam nepatria a je potrebné odovzdať ich na zbernom dvore alebo na riadenej skládke odpadov.

Zoznam miest, kde budú kontajnery rozmiestnené, bude zverejnený v krátkom čase.


 
 

Udialo sa v meste

Náš projekt vyhral národné finále

Logo medzinárodnej súťaže ECPA 2018

Dňa 25. septembra 2018 sa na Ministerstve vnútra SR uskutočnilo národné kolo prevencie kriminality. Ide o prestížnu súťaž, kde sa vyhodnocujú najlepši ...viac...


 

Mňam fest 2018 z pohľadu MAS Bebrava

Fotografia z Mňam Festu 2018

Rok 2018 so sebou priniesol už 9. ročník podujatia Mňam fest, ktorý sa stal tradičnou súčasťou tohto obdobia v meste Bánovce nad Bebravou a ktorý bol ...viac...


 

Mesto vykonalo ďalšie právne kroky na ul. K nemocnici

Fotografia zapečatených dverí v bytovom dome

Vzhľadom k tomu, že bývalí nájomníci troch bytových domov na ul. K nemocnici nereagovali na výzvu mesta, aby vypratali byty, pristúpilo mesto k ďalším ...viac...


 

Realizácia medzinárodného a národného projektu v meste

Erb mesta Bánovce nad Bebravou

Dňa 22. augusta sa na Mestskom úrade v Bánovciach nad Bebravou, pod vedením primátora Mariána Chovanca, uskutočnilo pracovné stretnutie Rady seniorov, ...viac...


 

Zaujímavá akcia pre klientov Centra sociálnych služieb

Fotografia z preventívnej akcie

Po predchádzajúcej dohode s riaditeľom Centra sociálnych služieb Bánovce nad Bebravou Ing. Richardom Makýšom, sa dňa 4. júla 2018 uskutočnila beseda p ...viac...


 

Gymnázium ocenilo mesto a preventistu

Fotografia ocenenia pre mesto

Gymnázium Janka Jesenského už sedem rokov realizuje na konci školského roka športový deň s názvom Neber drogu – zober loptu. V spolupráci s učiteľmi t ...viac...


 

Akčný program v dennom tábore na ZŠ Školská

Fotografia z akcie pre deti

Vedenie Základnej školy na ul. Školská, v spolupráci s mestom Bánovce nad Bebravou pripravili pre deti príjemné a súčasne poučné dopoludnie. Aktuálne ...viac...


 

Medzinárodný projekt partnerských samospráv

Povinne zverejňované logá projektu

Na základe výzvy vyhlásenej v programe cezhraničnej spolupráce Interreg medzi Slovenskou a Českou republikou sa mesto Bánovce nad Bebravou spolu s par ...viac...


 

Premiéra dvoch filmových dokumentov o holokauste

Fotografia z premiéry dokumentu

V stredu 26. júna 2018 sa uskutočnila premiéra filmových dokumentov o dvoch ženách, ktoré prežili holokaust. Osobnosťami filmu boli Bánovčanka Alžbeta ...viac...


 

Ako využívajú školy ponuky mesta?

Fotografia z preventívnej akcie Malý detektív

Mesto Bánovce nad Bebravou od roku 2015 poskytuje pre všetky školy a škôlky v meste rôzne programy preventívno-náučného projektu pod názvom „Poznaním ...viac...


 
Položky 1-10 z 213
Posledné registrované firmy
Ubytovanie v centre mesta Bánovce - ubytovňa, penzión, J. Matušku 770 / 14 , Bánovce nad Bebravou
Freibus SLOVAKIA Tour, s.r.o., J. Matušku 2798, 95501 Topoľčany
KANADA hostinec, turistická ubytovňa Bánovce nad Bebravou, J. Kačku 1488/23, 95701 Bánovce nad Bebravou
Kaštieľ Ottlýk - reštaurácia a ubytovanie, Horné Ozorovce 1, 957 03 Bánovce nad Bebravou
Pizzéria a reštaurácia PALERMO , Ul. Záfortňa 540/9 (pri autobusovej stanici) Bánovce nad Bebravou
SPPP Slovakia s.r.o. lakovanie plastových dielov, Partizánska 73, 95701 Bánovce nad Bebravou
Ing. Jaroslav Kyselica - EDAR Technologies, Vlčkovo 377, 95703 Dežerice
Krby, kachle, pece, komíny TUMA Invest s.r.o Bánovce, Partizánska 300/32, 95701 Bánovce nad Bebravou

dnes je: 25.3.2019

meniny má: Marián

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos
 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka