Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Drobné stavebné odpady - upozornenie!

Drobné stavebné odpady - upozornenie!Vytlačiť
 

Od 1. januára 2016 nadobúda účinnosť nový zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorý ukladá mestám a obciam povinnosť zaviesť pre drobný stavebný odpad (DSO) množstvový zber, čomu sa následne prispôsobuje aj spôsob ustanovenia miestneho poplatku za drobný stavebný odpad v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady. Preto sa od 1. 1. 2016 zavádza nový poplatok za  množstvový zber drobných stavebných odpadov vo výške 0,015 €/kg, ktorý však bude fyzická osoba platiť len v prípade, že takýto odpad vyprodukuje (do 31. 12. 2015 to bolo do max. 1m3/osoba/rok bezplatne).

Pozn. sadzba poplatku pre drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín, je min. 0,015 eura a max. 0,078 eura za kilogram týchto odpadov (zdroj novela zákona č. 582/2004 o miestnych daniach...).

DSO sa bude odovzdávať len na Zbernom dvore ul. Hollého (areál fy TEDOS s.r.o., Bánovce nad Bebravou vstup cez dvor aktivačných prác), kde bola inštalovaná certifikovaná cestná elektronická váha. Otváracie hodiny dvora sú v pracovné dni od 7.00 h do 14.00 h, okrem stredy, kedy je možnosť doviezť DSO od 7.00 h do 15.30 h. Po tom ako občan - stavebník dovezie svoj DSO napr. na prívesnom vozíku na zberný dvor, bude obsluhou usmernený a odpad odvážený. Možnosť odovzdať DSO má len občan - fyzická osoba, ktorá sa preukáže vlastným občianskym preukazom. Odovzdanie odpadu na iný než vlastný občiansky preukaz nebude umožnené. Následne po zvážení bude vystavené potvrdenie o zaplatení. Platba sa realizuje výlučne v hotovosti na zbernom dvore. Pracovník vystaví občanovi doklad o zaplatení príslušného poplatku, ktorý bude zároveň dokladom o odovzdaní DSO v súlade so zákonom č. 79/2015 o odpadoch Z.z., alebo napr. podkladom pri kolaudácii, t.zn. potvrdenie.

Občan - stavebník je s účinnosťou od 1. 1. 2016 v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. povinný drobný stavebný odpad (DSO) z bežných udržiavacích prác  vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu ako napr., umakartové jadro, betóny, tehly, stavebná suť, obkladačky, dlaždice, keramika, umývadlo, WC a pod. doviezť na vlastné náklady na Zberný dvor v Bánovciach nad Bebravou (areál fy TEDOS s.r.o., vstup cez dvor aktivačných prác tel. č. 038/760 51 89), kde bude DSO odvážený obsluhou dvora. Doklad o zaplatení a množstve DSO je nutné si uschovať pre prípadnú potrebu vydokladovania likvidácie DSO v súlade so zákonom. Odovzdanie odpadu na iný než vlastný občiansky preukaz nebude umožnené !

DSO nezahŕňa azbestovú strešnú krytinu asfalt a  pod..., nakoľko obsahuje nebezpečné látky, takýto odpad je potrebné odovzdať na riadenej skládke odpadov! V prípade že DSO bude zlikvidovaný inak ako je vyššie uvedené môže Mesto Bánovce nad Bebravou uložiť sankciu až do 1 500 eur !

Stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb (udržiavacie práce), pri úprave (rekonštrukcii) stavieb alebo odstraňovaní (demolácii) stavieb (ďalej len stavebné a demolačné práce) vykonávanými podnikateľskými subjektmi, musia byť likvidované právnickou osobou, resp. podnikateľským subjektom t.zn. vykonávateľ prác –pôvodca odpadu, je povinný takýto odpad zlikvidovať na riadenej skládke odpadov na vlastné náklady ! T.zn. takéto odpady nie je možné odovzdávať na zbernom dvore.  

Podrobnejšie informácie je možné získať na Mestskom úrade Bánovce n/B., oddelení životného prostredia, dopravy, obchodu a služieb osobne alebo telefonicky 038 / 7629 141.

 

Mestský úrad Bánovce nad Bebravou

oddelenie životného prostredia, dopravy, obchodu a služieb


 
 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos

8. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ)

V stredu 23. októbra 2019 o 14.30 h sa uskutoční 8. zasadnutie MsZ v spoločenskej sále MsKS, Ul. J. Matušku 766/19 v Bánovciach nad Bebravou

ÚDRŽBA CIEST A TRÁVNATÝCH PLÔCH

nahlasovanie podnetov

 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka