Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Odpad zo záhrad

Dňa 20. 3. 2019 sa na pôde Mestského úradu konalo pracovné stretnutie za účasti pracovníkov MsÚ, zástupcov firmy TEDOS a predsedov záhradkárskych osád (ZO). Predmetom stretnutia bola problematika tvorby divokých skládok v jednotlivých osadách a návrh riešenia likvidácie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) ako napr., konáre, lístie, tráva, zvyšky rastlín, ovocia a zeleniny. Prítomní boli o.i. informovaní o skutočnosti, kde po novom už nebudú v lokalitách záhrad umiestňované veľkoobjemové kontajnery (VOK), do ktorých bol likvidovaný rôzny odpad, ktorý je potrebné odovzdať na zbernom dvore, alebo riadenej skládke odpadov. Vzhľadom na to, že uvedené BRO odpady nie je možne spaľovať a ukladať na skládku odpadov, je potrebné ich vytriediť a zhodnocovať v kompostárni, resp., v bioplynovej stanici. Predsedovia ZO boli informovaní o novele Zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov, kde došlo k podstatnej zmene. S účinnosťou od 1. 3. 2019 platia nové sadzby za uloženie komunálnych a objemných odpadov na skládku (tzv. skládkový poplatok). Nové sadzby majú aktuálne pre obce a mestá za následok zvýšenie nákladov na ich uloženie, tzn. je nutné zodpovedne pristupovať k maximálnej separácii odpadov a na riadenú skládku odpadov ukladať len tú časť zmesového komunálneho odpadu, z ktorého už nie je možné vytriediť žiadnu recyklovateľnú komoditu.

Vzájomná diskusia bola ukončená nasledovným návrhom predsedov. V určené dni /soboty/ a stanovené časy budú pristavené VOK, tie budú slúžiť výlučne na BRO, tzn. je potrebné odovzdať zvlášť vytriedené konáre a zvlášť lístie, trávu, zbytky ovocia a zeleniny a pod. Tie budú následne v daný deň odvezené. Úlohou predsedov ZO bude minimálne 1 týždeň vopred nahlásiť požadovaný termín a čas pristavenia a odvozu VOK v ich lokalite. V prípade, ak záhradkár nevyužije túto možnosť, tzn. v uvedený deň svoj odpad nedovezie na určené stanovište s umiestneným VOK, je povinný si zabezpečiť odvoz BRO na zberný dvor na vlastné náklady. Naďalej platí zákaz likvidácie odpadov ukladaných na verejných priestranstvách a plochách. Takto uložený odpad nebude odvezený a pôvodcovi bude uložená sankcia. Zároveň upozorňujeme, že plochy na ktorých sa tvorili divoké skládky sú a budú monitorované fotopascami.

Tlačová správa mesta

foto.jpg


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos

8. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ)

V stredu 23. októbra 2019 o 14.30 h sa uskutoční 8. zasadnutie MsZ v spoločenskej sále MsKS, Ul. J. Matušku 766/19 v Bánovciach nad Bebravou

ÚDRŽBA CIEST A TRÁVNATÝCH PLÔCH

nahlasovanie podnetov

 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka