Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Tlačivá a dokumenty na stiahnutie

Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok spoločnosti Adobe alebo Foxitsoftware.


 

Majetkové priznanie poslanca

Majetkové priznanie poslanca VZOR

 

Dotácie z rozpočtu mesta

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou podľa VZN č. 53

 

Oddelenie daní a poplatkov

Polročné hlásenie o počte prechodne ubytovaných

 
Priznanie k miestnym daniam 2015

 
Poučenie na vyplnenie priznania

 
Potvrdenie o podaní priznania k miestnym daniam

 
VZN č. 86 o miestnych daniach

 
Evidencia počtu ubytovaných - prvý polrok

 
Evidencia počtu ubytovaných - druhý polrok

 
Registračný list

 
Žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností nad 75 rokov + ZŤP

 
Žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností daňovníka z dôvodu poberania dávok v hmotnej núdzi

 
Dohoda o určení daňovníka

 
VZN č. 85 o miestnom poplatku za komunálne odpady

 
Oznámenie o vzniku/zániku poplatkovej povinnosti

 
Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku – (komunálny odpad)

 
Oznámenie o zmene v poplatkovej povinnosti

 
Náležitosti k vyrubeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 
Náležitosti k vyrubeniu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - reštauračné zariadenia

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR)

PHSR 2006 október

 
PHSR 2005 október

 
PHSR 2009 marec

 

Oddelenie sociálnych služieb

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 – terénna opatrovateľská služba
 EON_2017.xls (36 kB) EON_2017.xls (36 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky

 
Žiadosť o prevod bytu do vlastníctva

 

Oddelenie dopravy, obchodu a služieb

Tlačivá potrebné k otvoreniu maloobchodných prevádzok a služieb

 
Žiadosť o povolenie vstupu motorových vozidiel

 
Žiadosť o povolenie vstupu motorových vozidiel - editovateľné

 
Žiadosť o registráciu samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)

 
Žiadosť o zrušenie registrácie z evidencie SHR

 
Vydanie rybárskeho lístka

 
Oznámenie o konaní verejného podujatia v zmysle VZN č. 66

 
Žiadosť o povolenie na odber podzemnej vody

 

Odbor právny

Žiadosť o zápis rozhodnutia

 
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla

 

Odbor školstva a mládeže

Žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy

 

Oddelenie životného prostredia

Žiadosť o pridelenie a výmenu zbernej nádoby na odpad - FO

 
Oznámenie údajov pre určenie poplatku za znečistenie ovzdušia malým zdrojom

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín vo formáte pdf

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín vo formáte doc

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby, užívanie stavby, zmenu stavby malého zdroja znečisťovania

 
Žiadosť o úpravu drevín rezom vo verejnej zeleni na území mesta Bánovce nad Bebravou vo formáte pdf

 
Žiadosť o úpravu drevín rezom vo verejnej zeleni na území mesta Bánovce nad Bebravou vo formáte doc

 
Náležitosti priznania TKO

 
Náležitosti priznania TKO reštauračné zar.

 
Žiadosť o prehodnotenie rozhodnutia TKO

 

Oddelenie výstavby a územného plánovania

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

 
Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia

 
Návrh na vydanie rozhodnutia o chránenej časti krajiny

 
Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere

 
Žiadosť o z vláštne užívanie miestnej komunikácie (chodníka) “rozkopávka“

 
Návrh na zmenu rozhodnutia o umiestnení stavby

 
Návrh na zmenu rozhodnutia o využívaní územia

 
Návrh na zmenu rozhodnutia o chránenej časti krajiny

 
Návrh na zmenu rozhodnutia o stavebnej uzávere

 
Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

 
Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia využívaní územia

 
Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o chránenej časti krajiny

 
Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere

 
Ohlásenie drobnej stavby

 
Ohlásenie odstránenia drobnej stavby

 
Ohlásenie stavebných úprav (udržiavacích prác)

 
Žiadosť o stavebné povolenie

 
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

 
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

 
Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení

 
Žiadosť o povolenie terénnych úprav

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 
Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

 
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby

 

Matrika

Žiadosť o uzavretie manželstva

 
Žiadosť o uzavretie manželstva - vzor

 

dnes je: 22.4.2018

meniny má: Slavomír

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

Dnes má službu:

Pharmacum plus
Námestie Ľ. Štúra 2/2,
957 01 Bánovce nad Bebravou

ďalšie dni

Nedeľa 22.4.
Pharmacum plus
Námestie Ľ. Štúra 2/2,
957 01 Bánovce nad Bebravou
Pondelok 23.4. - 27.4.
Ku gymnáziu
Radlinského 577/9
038/7604607
Sobota 28.4.
Schneider
Svätoplukova,
Bánovce nad Bebravou
038/7600157
Nedeľa 29.4.
Pharmacum plus
Námestie Ľ. Štúra 2/2,
957 01 Bánovce nad Bebravou
 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos
 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka