Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Mestské zastupiteľstvo - materiály

5. MsZ 24.4.2019

Pozvánka na 5. MsZ - 24. 4. 2019
 !Pozvanka_05_MsZ_2019-04-24.pdf (133.8 kB) (133.8 kB)

Zoznam materiálov na 5. MsZ - 24. 4. 2019
 !Zoznam_materialov_na_05_MsZ_2019.pdf (108.7 kB) (108.7 kB)

Všetky materiály na 5. MsZ - 24. 4. 2019 (aktualizované 24.4.2019 10:00)
 MsZ_2019-04-24_05_v03.zip (38.9 MB) (38.9 MB)

4. MsZ 27.2.2019

Pozvánka na 4. MsZ konané dňa 27. 2. 2019
 Pozvanka_04_MsZ_2019-02-27.pdf (129.5 kB) (129.5 kB)

Súhrn výzvy - podmienky pre vypracovanie žiadosti o NFP
 Suhrn_vyzvy.pdf (931.7 kB) (931.7 kB)

Žiadosť o stanovisko vlastníka dotknutých parciel k územnému konaniu
 10_Z-MaJ_Fit_Club_umiestnenie_stavby_2018-11-12.pdf (6.2 MB) (6.2 MB)

Alternatívy pozemkov
 Alternativy_pozemkov.pdf (3.4 MB) (3.4 MB)

Dôvodová správa k návrhu na zapojenie Mesta Bánovce nad Bebravou do „Výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania“.
 Dovodova_sprava_2019-02-27.pdf (145 kB) (145 kB)

Odhadové náklady na demoláciu byt. domu č. 782, oprava byt. domov č. 783 a 784 a kontajnerové bývanie pre 18 rodín ul. K nemocnici.
 naklady.pdf (133.2 kB) (133.2 kB)

Návrh na uznesenia zo 04. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou konaného dňa 27. februára 2019
 navrh_na_uzn.4-2019.pdf (135.5 kB) (135.5 kB)

Prestupné bývanie - odpovede
 Prestupne_byvanie-odpovede.pdf (330.3 kB) (330.3 kB)

3. MsZ 13.2.2019

Pozvánka na 3. MsZ - 13. 2. 2019
 Pozvanka_03_MsZ_2019-02-13.pdf (220 kB) (220 kB)

Všetky materiály na 3. MsZ - 13. 2. 2019 (aktualizované 13.2.2019 12:30)
 MsZ_2019-02-13_03_v02-13b.zip (12.4 MB) (12.4 MB)

Zoznam materiálov na 3. MsZ - 13. 2. 2019
 Zoznam_materialov_na_03_MsZ_2019.pdf (104.7 kB) (104.7 kB)

M 1 – 03 / 2019 Informatívna správa o podaných a riešených sťažnostiach zo strany fyzických a právnických osôb mesta a o plnení plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za II. polrok 2018
 M_1_03_2019.pdf (233.3 kB) (233.3 kB)

M 2 – 03 / 2019 Informatívna správa o úrovni zabezpečovania verejného poriadku zo strany mestskej polície v súčinnosti s PZ a SBS
 M_2_03_2019.pdf (190.3 kB) (190.3 kB)

M 3 – 03 / 2019 Informatívna správa o výmene a prideľovaní komunálnych bytov za II. polrok 2018
 M_3_03_2019.pdf (100.2 kB) (100.2 kB)

M 4 – 03 / 2019 Informatívna správa o aktivitách v oblasti kultúry v meste za rok 2018
 M_4_03_2019.pdf (148.4 kB) (148.4 kB)

M 5 – 03 / 2019 Informatívna správa o vydávaní periodika Bánovské noviny za rok 2018
 M_5_03_2019.pdf (423.9 kB) (423.9 kB)

M 6 – 03 / 2019 Informatívna správa o stave školských budov vo vlastníctve mesta
 M_6_03_2019.pdf (249.3 kB) (249.3 kB)

M 7 – 03 / 2019 Návrhy uznesení
 M_7_03_2019.pdf (185.9 kB) (185.9 kB)

M 8/1 – 03 / 2019 Program odpadového hospodárstva na roky 2016 - 2020
 M_8_1_03_2019_POH.pdf (525.8 kB) (525.8 kB)

M 8/2 – 03 / 2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 19/2018–dot. a č. 20/2018-prim.
 M_8_2_03_2019.pdf (378.4 kB) (378.4 kB)

M 8/3 – 03 / 2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 1/2019–dot. a č. 2/2019-MsZ.
 M_8_3_03_2019.pdf (288.2 kB) (288.2 kB)

M 8/4 – 03 / 2019 Návrh Doplnku č. 3 k Poriadku Mesta Bánovce nad Bebravou č. 8.
Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Bánovce nad Bebravou
 M_8_4_03_2019.pdf (142.4 kB) (142.4 kB)

M 8/5 – 03 / 2019 Poriadok Mesta Bánovce nad Bebravou č. 5, Rokovací poriadok a náplň činnosti komisií Mestského zastupiteľstva mesta Bánovce nad Bebravou
 M_8_5_03_2019.pdf (168.1 kB) (168.1 kB)

M 8/6 – 03 / 2019 Poriadok primátora Mesta Bánovce nad Bebravou č. 10, Poriadok odmeňovania primátora mesta, hlavného kontrolóra, poslancov Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou, predsedov výborov mestských častí a predsedov komisií Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou
 M_8_6_03_2019.pdf (133.3 kB) (133.3 kB)

M 8/7 – 03 / 2019 Voľba členov výborov mestských častí v Biskupiciach, Dolných Ozorovciach, Horných Ozorovciach, Malých Chlievanoch
 M_8_7_03_2019.pdf (108.1 kB) (108.1 kB)

M 8/8 – 03 / 2019 Zámer predloženia žiadosti o NFP
 M_8_8_03_2019.pdf (118.9 kB) (118.9 kB)

M 8/10 – 03 / 2019 Samuel Mekyš – nájom časti pozemku Biskupice
 M_8-10_03-2019_Mekys.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

M 8/11 – 03 / 2019 Akzent BigBoard, a. s. – nájom častí pozemkov
 M_8-11_03-2019_AkzentBigBoard, a.s..pdf (3.4 MB) (3.4 MB)

M 8/9 – 03 / 2019 Športový klub MaJ FIT CLUB Bánovce nad Bebravou - súhlas mesta k územnému konaniu
 M_8-9_03-2019_MaJ Fit Club.pdf (6.2 MB) (6.2 MB)

2. MsZ 29.1.2019

Pozvánka na 2. MsZ - 29. 1. 2019
 Pozvanka_02_MsZ_2019-01-29.pdf (407.3 kB) (407.3 kB)

Zoznam materiálov na 2. MsZ - 29. 1. 2019
 Zoznam_materialov_na_02_MsZ_2019.pdf (119.9 kB) (119.9 kB)

Informatívna správa o vykonanej kontrole Najvyššieho kontrolného úradu
 M_1_02_2019.pdf (312.3 kB) (312.3 kB)

Návrh Doplnku č. 7 k VZN č. 55 Štatút Mesta Bánovce nad Bebravou
 M_2_02_2019_N-Doplnok_c_7_k_VZN_c_55.pdf (185.5 kB) (185.5 kB)

Návrhy uznesení
 M_3_02_2019.pdf (129.7 kB) (129.7 kB)

Návrh Doplnku č. 33 k VZN mesta Bánovce nad Bebravou č. 50 o určení školských obvodov základných škôl v meste
 M_3_1_02_2019_N-Doplnok_c_33_k_VZN_50.pdf (154.2 kB) (154.2 kB)

Ustanovujúce MsZ 21.12.2018

Oznámenie - ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva
 Oznamenie_ustanovujuceho_MsZ_2018.pdf (189 kB) (189 kB)

Návrh na uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia MsZ
 Navrh_na uzn-1-2018.pdf (196.4 kB) (196.4 kB)

Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2018 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 16/2018-dot., č. 17/2018-prim., a č. 18/2018-MsZ
 Rozpocet-2018-16,17,18_uprava-komentar.pdf (225 kB) (225 kB)

33. MsZ 7.11.2018

Pozvánka na 33. MsZ - 7. 11. 2018
 Pozvanka_na_33_MsZ_2018.pdf (415.6 kB) (415.6 kB)

Zoznam materiálov na 33. MsZ - 7. 11. 2018
 Zoznam_materialov_na_33_MsZ_2018.pdf (134.9 kB) (134.9 kB)

M 1 – 33 / 2018 Správa o činnosti mestskej rady od zasadnutia MsZ dňa 19. 09. 2018
 M_01_33_2018.pdf (235.7 kB) (235.7 kB)

M 2 – 33 / 2018 Návrh rozpočtu MsKS s. r. o. Bánovce nad Bebravou na roky 2019 - 2021
 M_02_33_2018_plus_priloha_1_organizacna_struktura.pdf (269.4 kB) (269.4 kB)

M 2 – 33 / 2018 Návrh rozpočtu MsKS s. r. o. Bánovce nad Bebravou na roky 2019 - 2021
 M_02_33_2018_MsKS_tabulky_v4.xlsx (31.2 kB) (31.2 kB)

M 3 – 33 / 2018 Návrh rozpočtu Bánovského kultúrneho centra, p. o. na roky 2019 - 2021
 M_03_33_2018_plus_priloha_1_organizacna struktura.pdf (249.3 kB) (249.3 kB)

M 3 – 33 / 2018 Návrh rozpočtu Bánovského kultúrneho centra, p. o. na roky 2019 - 2021
 M_03_33_2018_3_BKC_tabulky_v3.xls (42 kB) (42 kB)

M 4 – 33 / 2018 Návrh rozpočtu Správy majetku mesta, p. o. na roky 2019 - 2021
 M_04_33_2018.pdf (459.6 kB) (459.6 kB)

M 5 – 33 / 2018 Návrh Doplnku č. 6 k VZN č. 86 mesta o miestnych daniach na rok 2019
 M_05_33_2018.pdf (145.3 kB) (145.3 kB)

M 6 – 33 / 2018 Návrh Doplnku č. 6 k VZN č. 85 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019
 M_06_33_2018.pdf (147.3 kB) (147.3 kB)

M 7 – 33 / 2018 Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 96 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok
 M_07_33_2018.pdf (180.8 kB) (180.8 kB)

M 8 – 33 / 2018 Návrh VZN č. 98 o poskytovaní finančných príspevkov mestom Bánovce nad Bebravou na vykonávanie opatrení sociálnej ochrany detí a sociálnej kurately
 M_08_33_2018.pdf (170.3 kB) (170.3 kB)

M 9 – 33 / 2018 Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Bánovce nad Bebravou č. 93 o schválení prevádzkového poriadku pohrebísk a domov smútku v meste Bánovce nad Bebravou a v jeho mestských častiach a pohrebnej služby
 M_09_33_2018.pdf (237.7 kB) (237.7 kB)

M 10a – 33 / 2018 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019
 M_10-a_33_2018.pdf (156.3 kB) (156.3 kB)

M 10b – 33 / 2018 Návrh rozpočtu mesta na roky 2019 - 2021
 M_10-b_33_2018.xls (442.5 kB) (442.5 kB)

M 11 – 33 / 2018 Informatívna správa o stave životného prostredia so zameraním na odpadové hospodárstvo a tvorbu ceny za likvidáciu tuhého komunálneho odpadu na rok 2019
 M_11_33_2018.pdf (233.6 kB) (233.6 kB)

M 12 – 33 / 2018 Informatívna správa o činnosti komisií zriadených mestským zastupiteľstvom za rok 2018
 M_12_33_2018.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

M 13 – 33 / 2018 Informatívna správa o činnosti výborov mestských častí za rok 2018
 M_13_33_2018.pdf (784.9 kB) (784.9 kB)

M 14 – 33 / 2018 Informatívna správa o stave vyhotovených kúpnych, nájomných, zámenných zmluvách, zriadení vecného bremena a súdnych sporoch
 M_14_33_2018.pdf (269.6 kB) (269.6 kB)

M 15 – 33 / 2018 Informatívna správa o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb, sociálnej pomoci a starostlivosti občanom mesta Bánovce nad Bebravou
 M_15_33_2018.pdf (215.1 kB) (215.1 kB)

M 16 – 33 / 2018 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
 M_16_33_2018.pdf (130.5 kB) (130.5 kB)

M 17 – 33 / 2018 Návrh časovo-obsahového plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2019 - aktualizované
 M_17_33_2018_Navrh_cas-obsah_planu_zas_MsR_MsZ .pdf (202.9 kB) (202.9 kB)

M 18 – 33 / 2018 Návrhy uznesení
 M_18_33_2018.pdf (276.7 kB) (276.7 kB)

M 19/1 – 33 / 2018 Návrh na zmenu prog. rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na r. 2018
 M_19_1-33_2018.pdf (415 kB) (415 kB)

M 19/1 – 33 / 2018 Návrh na zmenu prog. rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na r. 2018
 M_19_1_33_2018.xlsx (255.4 kB) (255.4 kB)

M 19/2 – 33 / 2018 Predaj pozemku k. ú. Horné Ozorovce (Viliam Guričan)
 M_19_2_33_2018.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

M 19/3a – 33 / 2018 Súhlas s osadením rozoberateľnej dlažby (EZOP s. r. o.)
 M_19_3a_33_2018.pdf (286.2 kB) (286.2 kB)

M 19/3b – 33 / 2018 Súhlas s osadením rozoberateľnej dlažby (EZOP s. r. o.)
 M_19_3b_33_2018.pdf (157.7 kB) (157.7 kB)

M 19/4 – 33 / 2018 Nájom nebytového priestoru na Dome služieb MAS Bebrava
 M_19_4_33-2018_MAS-Bebrava.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

M 19/5 – 33 / 2018 Nájom časti pozemku Samuel Mekýš, k. ú. Biskupice
 M_19_5_33-2018_Mekys.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

M 19/6 – 33 / 2018 Nájom pozemkov pod reklamné stavby a autobusové prístrešky AkzentBigboard, a. s.
 M_19_6_33-2018_AkzentBigBoard, a.s..pdf (3.4 MB) (3.4 MB)

M 19/7 – 33 / 2018 SMM p. o. - Návrh cenníka verejného korčuľovania
 M_19_7_33-2018_Navrh_cennika_SMM-zimny_stadion_2018.pdf (308.2 kB) (308.2 kB)

M 19/8 – 33 / 2018 Žiadosť o dotáciu na sanáciu spodnej stavby budovy MsÚ
 M_19_8_33-2018.pdf (257.3 kB) (257.3 kB)

Interpelácie poslancov
 Interpelacie_poslancov_odpovede.pdf (218.9 kB) (218.9 kB)

32. MsZ 19.9.2018

Pozvánka na 32. MsZ - 19. 9. 2018
 Pozvanka_na_32_MsZ_2018.pdf (416.5 kB) (416.5 kB)

Zoznam materiálov na 32. MsZ - 19. 9. 2018
 Zoznam_materialov_na_32_MsZ_2018.pdf (140.2 kB) (140.2 kB)

M 1 – 32 / 2018 Správa o činnosti mestskej rady od zasadnutia MsZ dňa 20. 06. 2018
 M_01_32_2018.pdf (374.8 kB) (374.8 kB)

M 2a – 32 / 2018 Správa o plnení rozpočtu mesta za I. polrok 2018
 M_02a_32_2018.pdf (1015.3 kB) (1015.3 kB)

M 2a – 32 / 2018 Správa o plnení rozpočtu mesta za I. polrok 2018
 M_02a_32_2018.xlsx (125.7 kB) (125.7 kB)

M 2b – 32 / 2018 Rozbor hospodárenia MsKS s. r. o. za I. polrok 2018
 M_02b_32_2018.pdf (513.2 kB) (513.2 kB)

M 2c – 32 / 2018 Správa o hospodárení Bánovského kultúrneho centra, p. o. za I. polrok 2018
 M_02c_32_2018.pdf (529.3 kB) (529.3 kB)

M 2d – 32 / 2018 Správa o hospodárení Správy majetku mesta, p. o. za I. polrok 2018
 M_02d_32_2018.pdf (512.6 kB) (512.6 kB)

M 3 – 32 / 2018 Informatívna správa o podaných a riešených sťažnostiach zo strany fyzických a právnických osôb mesta za I. polrok 2018 a plnenie plánu kontrolnej činnosti za I. polrok 2018
 M_03_32_2018.pdf (216.2 kB) (216.2 kB)

M 4 – 32 / 2018 Informatívna správa o výmene a prideľovaní komunálnych bytov za I. polrok 2018
 M_04_32_2018.pdf (222.3 kB) (222.3 kB)

M 5 – 32 / 2018 Informatívna správa o projektovom manažmente ako nástroji pre získavanie mimorozpočtových zdrojov mesta
 M_05_32_2018.pdf (261.9 kB) (261.9 kB)

M 5 – 32 / 2018 Informatívna správa o projektovom manažmente ako nástroji pre získavanie mimorozpočtových zdrojov mesta - tabuľka
 M_05_32_2018_tabulka.pdf (118.9 kB) (118.9 kB)

M 6 – 32 / 2018 Informatívna správa o činnosti ZPOZ
 M_06_32_2018.pdf (162.1 kB) (162.1 kB)

M 7 – 32 / 2018 Informatívna správa o výsledkoch kontroly plnenia uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom k 30. 06. 2018
 M_07_32_2018.pdf (192.8 kB) (192.8 kB)

M 8 – 32 / 2018 Informatívna správa o plnení komunitného plánu sociálneho rozvoja
 M_08_32_2018.pdf (653.4 kB) (653.4 kB)

M 9 – 32 / 2018 Informatívna správa o stave a údržbe budov a zariadení v správe MsÚ
 M_09_32_2018.pdf (178.1 kB) (178.1 kB)

M 10 – 32 / 2018 Informatívna správa o úrovni IBV a KBV v meste a o čerpaní prostriedkov zo ŠFRB
 M_10_32_2018.pdf (158.8 kB) (158.8 kB)

M 11 – 32 / 2018 Informatívna správa o vedení Kroniky mesta za rok 2017
 M_11_32_2018.pdf (142.8 kB) (142.8 kB)

M 12 – 32 / 2018 Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 84 o podmienkach prenájmu nájomných bytov bežného štandardu na ul. Svätoplukova v Bánovciach nad Bebravou
 M_12_32_2018.pdf (167 kB) (167 kB)

M 13 – 32 / 2018 Návrhy uznesení
 M_13_32_2018.pdf (325.6 kB) (325.6 kB)

M 14/1 – 32 / 2018 Návrh Doplnku č. 1 k Poriadku Mesta Bánovce nad Bebravou č. 16. Organizačný poriadok Mestskej polície v Bánovciach nad Bebravou
 M_14_01_32_2018.pdf (142.2 kB) (142.2 kB)

M 14/1 – 32 / 2018 Návrh Doplnku č. 1 k Poriadku Mesta Bánovce nad Bebravou č. 16. Organizačný poriadok Mestskej polície v Bánovciach nad Bebravou - príloha č. 1
 M_14_01_32_2018 (Organizačná štruktúra príl. č 1).pdf (137 kB) (137 kB)

M 14/2 – 32 / 2018 Návrh Doplnku č. 10 k Smernici o úhradách na čiastočné pokrytie nákladov Mesta Bánovce nad Bebravou v súvislosti s poskytovaním spoločenských služieb
 M_14_02_32_2018 Smernica rozhlas a sobáš a uvítanie do života 2014.pdf (142.9 kB) (142.9 kB)

M 14/3 – 32 / 2018 Návrh Doplnku č. 2 k Poriadku Mesta Bánovce nad Bebravou č. 8. Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Bánovce nad Bebravou
 M_14_03_32_2018.pdf (149.2 kB) (149.2 kB)

M 14/4 – 32 / 2018 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2018
 M_14_04_32_ 2018.xlsx (249.4 kB) (249.4 kB)

M 14/4 – 32 / 2018 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2018
 M_14_04_32_2018.pdf (453.9 kB) (453.9 kB)

M 14/5 – 32 / 2018 Koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bánovce nad Bebravou na roky 2018 - 2022
 M_14_05_32_2018.pdf (805.2 kB) (805.2 kB)

M 14/6 – 32 / 2018 Plán zimnej údržby na rok 2018/2019
 M_14_06_32_2018.pdf (577.7 kB) (577.7 kB)

M 14/6 – 32 / 2018 Plán zimnej údržby na rok 2018/2019 - príloha 1
 M_14_06_32_2018 Príloha 1.pdf (185.2 kB) (185.2 kB)

M 14/6 – 32 / 2018 Plán zimnej údržby na rok 2018/2019 - príloha 2
 M_14_06_32_2018 Príloha 2.xlsx (41.9 kB) (41.9 kB)

M 14/24 – 32/2018 Rozdiel z merania dodávky studenej vody pre obytné domy, do ktorých sa dodáva studená voda cez zosilený vodovodný rad Dubnička
 M_14_24-32_2018_Voda.pdf (194.1 kB) (194.1 kB)

M 15 – 32 / 2018 Interpelácie poslancov
 M_15_32_2018.pdf (243.3 kB) (243.3 kB)

31. MsZ 20.6.2018

Pozvánka na 31. MsZ - 20. 6. 2018
 Pozvanka_na_31_MsZ_2018.pdf (413.1 kB) (413.1 kB)

Zoznam materiálov na 31. MsZ - 20. 6. 2018
 Zoznam_materialov_na_31_MsZ_2018.pdf (136.7 kB) (136.7 kB)

M 1 – 31 / 2018 Správa o činnosti mestskej rady od zasadnutia MsZ dňa 18. 04. 2018
 M_01_31_2018.pdf (276.5 kB) (276.5 kB)

M 2 – 31 / 2018 Informatívna správa o stave vymáhania pohľadávok mesta prostredníctvom exekučných a súdnych konaní a činnosti externého právneho zástupcu
 M_02_31_2018.pdf (265.3 kB) (265.3 kB)

M 3 – 31 / 2018 Informatívna správa o výstavbe mesta, zhodnotenie súčasného stavu v oblasti povoľovania stavieb
 M_03_31_2018.pdf (158.9 kB) (158.9 kB)

M 4 – 31 / 2018 Informatívna správa o stave prevodu komunálnych bytov do vlastníctva užívateľov
 M_04_31_2018.pdf (149.4 kB) (149.4 kB)

M 5 – 31 / 2018 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2018
 M_05_31_2018.pdf (140.9 kB) (140.9 kB)

M 6 – 31 / 2018 Návrh časovo – obsahového plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2018
 M_06_31_2018.pdf (279.6 kB) (279.6 kB)

M 7 – 31 / 2018 Návrh Doplnku č. 6 VZN mesta Bánovce nad Bebravou č. 2 o ochrane životného prostredia a čistote mesta
 M_07_31_2018.pdf (271.7 kB) (271.7 kB)

M 8 – 31 / 2018 Určenie počtu poslancov a určenie úväzku primátora na nasledujúce volebné obdobie
 M_08_31_2018.pdf (231.6 kB) (231.6 kB)

M 9 – 31 / 2018 Návrh na uznesenia
 M_09_31_2018.pdf (425 kB) (425 kB)

M 9a – 31 / 2018 Ponuka Boženy Dolníkovej na darovanie pozemkov mestu
 M_09a_31-2018_Dolníková.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

M 9b – 31 / 2018 Uloženie dlažby na pozemok mesta – žiadosť Ing. Branislava Vidu
 M_09b_31-2018 _Vido.pdf (3 MB) (3 MB)

M 9c – 31 / 2018 Žiadosť o zriadenie vecného bremena k pozemku
 M_09c_31-2018 _Peterka a spol.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

M 9d – 31 / 2018 Žiadosť o odkúpenie pozemku - Milan Šmidt a Jana Šmidtová
 M_09d_31-2018_Šmidt a manž.pdf (7.6 MB) (7.6 MB)

M 9e – 31 / 2018 Ondrej Dúcky – žiadosť o súhlas k územnému a stavebnému konaniu
 M_09e_31-2018_Ducky.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

M 9f – 31 / 2018 Ondrej Dúcky – žiadosť o odkúpenie mestského pozemku
 M_09f_31-2018_Ducky.pdf (2 MB) (2 MB)

M 9g – 31 / 2018 Ondrej Dúcky – žiadosť o vydanie predbežného súhlasu
 M_09g_31-2018_Ducky.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

M 10/1 – 31/2018 Aktualizácia č. 1 Komunitného plánu mesta Bánovce nad Bebravou 2017 - 2023
 M_10_1_31_2018.pdf (133.8 kB) (133.8 kB)

M 10/1 – 31/2018 Aktualizácia č. 1 Komunitného plánu mesta Bánovce nad Bebravou 2017 - 2023
 M_10_1_31_2018_Aktualizacia_c._1_KPSS_cele.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

M 10/2 – 31/2018 Návrh cenníka za umiestnenie reklamných, informačných a propagačných zariadení v priestoroch prevádzok v správe príspevkovej organizácie
 M_10_2_31_2018.pdf (234.6 kB) (234.6 kB)

M 10/3 – 31/2018 Harmonogram prípravy programového rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na roky 2019 až 2021
 M_10_3_31_2018-Harmonogram rozpočtu.pdf (260.6 kB) (260.6 kB)

M 10/4 - 31/2018 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2018
 M_10_4_31_2018-Rozpočet 5,6,7-2018.pdf (403.1 kB) (403.1 kB)

M 10/4 - 31/2018 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2018
 M_10_4_31_2018-Rozpočet 5,6,7.xlsx (266 kB) (266 kB)

M 10/5 - 31/2018 Zriadenie a prevádzkovanie Komunitného centra Bánovce nad Bebravou
 M_10_5_31_2018.pdf (175.2 kB) (175.2 kB)

M 10/6 - 31/2018 Žiadosť HrTech s. r. o. o prenájom pozemku osobitného zreteľa
 M_10_6_31-2018_HRTechsro_U.pdf (2.4 MB) (2.4 MB)

M 10/7 - 31/2018 Žiadosť Západoslovenskej distribučnej o uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
 M_10_7_31-2018_ ZslDistribuc_kupa_U.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

M 10/8 - 31/2018 Žiadosť Západoslovenskej distribučnej o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien a prerokovanie na zastupiteľstve
 M_10_8_31-2018_ZslDistribuc_vecbremena_U.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

M 10/9 - 31/2018 K Uzneseniu MsZ o názvoch ulíc v mestskej časti Horné Ozorovce
 M_10_9_31-2018.pdf (639.7 kB) (639.7 kB)

M 11 – 31 / 2018 Odpovede na interpelácie
 M_11_31_2018.pdf (182.6 kB) (182.6 kB)

K návrhu uznesenia č. 71
 K návrhu uznesenia č. 713.pdf (337.4 kB) (337.4 kB)

Návrh - Doplnku č. 7 k Poriadku odmeňovania primátora mesta, hlavného kontrolóra, poslancov, predsedov výborov mestských častí a predsedov komisií Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou
 N - D č. 7 - poriadok odmeňovania poslanci.pdf (226.5 kB) (226.5 kB)

30. MsZ 18.4.2018

Pozvánka na 30. MsZ - 18. 4. 2018
 Pozvanka_na_30_MsZ_2018.pdf (414 kB) (414 kB)

Zoznam materiálov na 30. MsZ - 18. 4. 2018
 Zoznam_materialov_na_30_MsZ_2018.pdf (136.4 kB) (136.4 kB)

M 1 – 30 / 2018 Správa o činnosti mestskej rady od zasadnutia MsZ dňa 14. 02. 2018
 M_01_30_2018.pdf (311.8 kB) (311.8 kB)

M 2a) – 30 / 2018 Záverečný účet mesta za rok 2017
 M_02a_30_2018.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 M_02_30_2018.xlsx (260.8 kB) (260.8 kB)

M 2b) – 30 / 2018 Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2017
 M_02b_30_2018.pdf (194.9 kB) (194.9 kB)

M 3 – 30 / 2018 Výročná správa MsKS, s. r. o, Bánovce nad Bebravou za rok 2017
 M_03_30_2018.zip (816.8 kB) (816.8 kB)

M 4 – 30 / 2018 Správa o hospodárení Bánovského kultúrneho centra, p. o. za rok 2017
 M_04_30_2018.pdf (251.6 kB) (251.6 kB)

M 5 – 30 / 2018 Správa o hospodárení Správy majetku mesta, p. o. za rok 2017
 M_05_30_2018.pdf (346.3 kB) (346.3 kB)

M 6 – 30 / 2018 Informatívna správa o výsledkoch činnosti v oblasti aktivačných prác v roku 2017
 M_06_30_2018.pdf (175.5 kB) (175.5 kB)

M 7 – 30 / 2018 Informatívna správa o vybavení mestského úradu výpočtovou technikou
 M_07_30_2018.pdf (232.2 kB) (232.2 kB)

M 8 – 30 / 2018 Správa o hospodárení s majetkom mesta za rok 2017 a o prehodnotení nájomných a mandátnych zmlúv so spoločnosťami, ktoré spravujú majetok mesta
 M_08_30_2018.pdf (587.1 kB) (587.1 kB)

M 9 – 30 / 2018 Informatívna správa o činnosti školských klubov detí
 M_09_30_2018.pdf (195.8 kB) (195.8 kB)

M 10a) – 30 / 2018 Informatívna správa o stave likvidácie komunálneho odpadu na úrovni mesta za rok 2017
 M_10a_30_2018.pdf (150.2 kB) (150.2 kB)

M 10b) – 30 / 2018 Informatívna správa o zavedení triedeného zberu BRO na území mesta Bánovce nad Bebravou
 M_10b_30_2018.pdf (233.9 kB) (233.9 kB)

M 11 – 30 / 2018 Návrh Doplnku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Bánovce nad Bebravou č. 96 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok
 M_11_30_2018.pdf (190.4 kB) (190.4 kB)

M 12 – 30 / 2018 Návrh Doplnku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Bánovce nad Bebravou č. 75 o prenechávaní majetku mesta Bánovce nad Bebravou do nájmu
 M_12_30_2018.pdf (156.5 kB) (156.5 kB)

M 13 – 30 / 2018 Návrh Doplnku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Bánovce
nad Bebravou č. 47 o držaní psov na území mesta Bánovce nad Bebravou
 M_13_30_2018.pdf (149.7 kB) (149.7 kB)

M 14 – 30 / 2018 Návrh na uznesenia
 M_14_30_2018.pdf (458.2 kB) (458.2 kB)

M 15/1 – 30 / 2018 Žiadosť o zámenu pozemkov medzi p. Markovou a mestom
 M_15-01_30-2018_zamena_Markova.pdf (205.5 kB) (205.5 kB)

M 15/2 – 30 / 2018 Ponuka Ondreja Ríma na bezplatný prevod – darovanie pozemkov mestu
 M_15-02_30-2018_darovanie_Rim.pdf (285.2 kB) (285.2 kB)

M 15/3 – 30 / 2018 Žiadosť: Kišš, Gabčo, Viktorín – silážna jama v k. ú. Dežerice
 M_15-03_30-2018_Dezerice_silaz_jama.pdf (337.3 kB) (337.3 kB)

M 15/4 – 30 / 2018 Žiadosť: Areál TJ Biskupice
 M_15-04_30-2018_TJ-Biskupice.pdf (237.7 kB) (237.7 kB)

M 15/5 – 30 / 2018 Dohoda o uznaní vlastníctva v prospech D. Mekýš a F. Jandák s manž.
 M_15-05_30-2018_Biskupice_Mekys.pdf (265.3 kB) (265.3 kB)

M 15/6 – 30 / 2018 Dohoda o uznaní vlastníctva v prospech Peter Igaz, Pavel Igaz, F. Jandák
 M_15-06_30-2018_Biskupice_Igaz.pdf (260.2 kB) (260.2 kB)

M 15/7 – 30 / 2018 Aktualizácia uznesenia č. 252 k odkúpeniu pozemkov v areáli TJ Biskupice
 M_15-07_30-2018_TJ_Biskupice_aktualizacia_uzn.pdf (252 kB) (252 kB)

M 15/8 – 30 / 2018 Návrh delegovaných zástupcov zriaďovateľa
 M_15-08_30-2018.pdf (178.3 kB) (178.3 kB)

M 15/9 – 30 / 2018 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2018
 M_15-09_30-2018_Rozpocet-2018-03a04_uprava-komentar.pdf (388.2 kB) (388.2 kB)

 M_15-09_30-2018_Rozpocet_2018_03a04_uprava.xlsx (255.2 kB) (255.2 kB)

M 15/10-30 / 2018 Zmluva o vzájomnú spoluprácu s mestom Kopřivnice
 M_15-10_30-2018.pdf (425.5 kB) (425.5 kB)

M 15/11-30 / 2018 Žiadosť o súhlas na zriadenie elokovaného pracoviska ZUŠ
 M_15-11_30-2018.pdf (297.8 kB) (297.8 kB)

M 16 - 30 / 2018 Odpovede na interpelácie
 M_16_30_2018.pdf (241.2 kB) (241.2 kB)

Stanovisko hlavného kontrolóra k dlhodobému záväzku voči dodávateľovi pri rekonštrukcii pozemných komunikácií pre rok 2018
 Stanovisko_HK_k_aktualizacii_uznesenia_694.pdf (195 kB) (195 kB)

29. MsZ 14.2.2018

Pozvánka na 29. MsZ - 14. 2. 2018
 Pozvanka_na_29_MsZ_2018.pdf (411.8 kB) (411.8 kB)

Zoznam materiálov na 29. MsZ - 14. 2. 2018
 Zoznam_materialov_na_29_MsZ_2018.pdf (128.1 kB) (128.1 kB)

M 1 – 29 / 2018 Správa o činnosti mestskej rady od zasadnutia MsZ dňa 13. 12. 2017
 M_01_29_2018.pdf (350.1 kB) (350.1 kB)

M 2 – 29 / 2018 Informatívna správa o podaných a riešených sťažnostiach zo strany fyzických a právnických osôb mesta a o plnení plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za II. polrok 2017
 M_02_29_2018.pdf (154.1 kB) (154.1 kB)

M 3 – 29 / 2018 Informatívna správa o úrovni zabezpečovania verejného poriadku zo strany mestskej polície v súčinnosti s PZ a SBS
 M_03_29_2018.pdf (224.2 kB) (224.2 kB)

M 4 – 29 / 2018 Informatívna správa o výmene a prideľovaní komunálnych bytov za II. polrok 2017
 M_04_29_2018.pdf (139 kB) (139 kB)

M 5 – 29 / 2018 Informatívna správa o aktivitách v oblasti kultúry v meste za rok 2017
 M_05_29_2018.pdf (255 kB) (255 kB)

M 6 – 29 / 2018 Informatívna správa o vydávaní periodika Bánovské noviny za rok 2017
 M_06_29_2018.pdf (243 kB) (243 kB)

M 7 – 29 / 2018 Návrh na uznesenia
 M_07_29_2018_navrh_na_uzn.pdf (249.7 kB) (249.7 kB)

M 8/1 – 29 / 2018 Žiadosť o odkúpenie pozemku Patrik Melcer
 M_08_01-29-2018_Melcer.pdf (4.7 MB) (4.7 MB)

M 8/2 – 29 / 2018 Dodatok k nájomnej zmluve Roman Zdychavský – RZ (úprava nájomného)
 M_08_02-29-2018_Zdychavsky.pdf (664 kB) (664 kB)

M 8/3 – 29 / 2018 Návrh kontrolnej skupiny pre kontrolu v SCŠPP za rok 2017
 M_08_03-29-2018.pdf (142.7 kB) (142.7 kB)

M 8/4 – 29 / 2018 Návrh na zmenu prog. rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2017
 M_08_04-29-2018_Rozpocet2017.pdf (479.4 kB) (479.4 kB)

M 8/5 – 29 / 2018 Návrh na zmenu prog. rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2018
 M_08_05-29-2018_Rozpocet2018.pdf (361.1 kB) (361.1 kB)

M 8/5 – 29 / 2018 Návrh na zmenu prog. rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2018
 M_08_05-29-2018_Rozpocet2018_01_uprava.xlsx (251.1 kB) (251.1 kB)

M 8/6 – 29 / 2018 Schvaľovanie počtu prijímaných žiakov do prvého ročníka v zákl. školách
 M_08_06-29-2018.pdf (137.2 kB) (137.2 kB)

M8/7 – 29 / 2018 Zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s.
 M_08_07-29-2018.pdf (387.9 kB) (387.9 kB)

Analýza príjmov a výdavkov r. 2018 originálnych kompetencií ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 SKD_2018_analyza1.pdf (162.7 kB) (162.7 kB)

Analýza personálneho stavu v ŠKD v Meste Bánovce nad Bebravou v pre školský rok 2017/2018
 Analyza_rozpoctov_ZS.xls (38.5 kB) (38.5 kB)

28. MsZ 13.12.2017

Pozvánka na 28. MsZ - 13. 12. 2017
 Pozvanka_na_28_MsZ_2017.pdf (198.3 kB) (198.3 kB)

Zoznam materiálov na 28. MsZ - 13. 12. 2017
 Zoznam_materialov_na_28_MsZ.pdf (141.9 kB) (141.9 kB)

M 1 – 28 / 2017 Správa o činnosti mestskej rady od zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 06. 09. 2017 a 25. 10. 2017
 M_01_28_2017.pdf (277.7 kB) (277.7 kB)

M 2 - 28 / 2017 a) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018
 M_02_28_2017_a.pdf (155.6 kB) (155.6 kB)

M 2 - 28 / 2017 b) Návrh rozpočtu mesta na roky 2018 – 2020
 M_02_28_2018_b.pdf (1005.1 kB) (1005.1 kB)

 M_02_28_2018_b_Rozpocet_na_roky_2018-2020.xls (591 kB) (591 kB)

M 3 - 28 / 2017 a) Návrh rozpočtu MsKS s. r. o. Bánovce nad Bebravou na roky 2018-2020
 M_03_28_2018_a_rozpocet MsKS_2018.pdf (344.2 kB) (344.2 kB)

 M_03_28_2018_a_rozpocet MsKS_2018_tabulky.xlsx (34.1 kB) (34.1 kB)

M 3 - 28 / 2017 b) Návrh rozpočtu Bánovského kultúrneho centra, p. o. na roky 2018 - 2020
 M_03_28_2018_b_rozpocet BKC 2018.pdf (597.9 kB) (597.9 kB)

 M_03_28_2018_b_rozpocet_BKC_2018_tabulka_3.xlsx (12.5 kB) (12.5 kB)

M 4 - 28 / 2017 Návrh rozpočtu Správy majetku mesta, p. o. na roky 2018 – 2020
 M_04_28_2017.pdf (494 kB) (494 kB)

M 5 - 28 / 2017 Návrh doplnku č. 5 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bánovce nad Bebravou č. 86 o miestnych daniach na rok 2018
 M_05_28_2017.pdf (308.6 kB) (308.6 kB)

M 6 - 28 / 2017 Návrh doplnku č. 5 Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 85 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 M_06_28_2017.pdf (167 kB) (167 kB)

M 7 - 28 / 2017 Informatívna správa o stave životného prostredia so zameraním na odpadové hospodárstvo a tvorbu ceny za likvidáciu tuhého komunálneho odpadu na rok 2017
 M_07_28_2017.pdf (234.2 kB) (234.2 kB)

M 8 - 28 / 2017 Informatívna správa o činnosti komisií zriadených mestským zastupiteľstvom za rok 2017
 M_08_28_2017.pdf (484.3 kB) (484.3 kB)

M 9 - 28 / 2017 Informatívna správa o činnosti výborov mestských častí za rok 2017
 M_09_28_2017.pdf (376.3 kB) (376.3 kB)

M 10 - 28 / 2017 Informatívna správa o stave vyhotovených kúpnych, nájomných, zámenných zmluvách, zriadení vecného bremena a súdnych sporoch
 M_10_28_2017.pdf (272.7 kB) (272.7 kB)

M 11 - 28 / 2017 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
 M_11_28_2017.pdf (130 kB) (130 kB)

M 12 - 28 / 2017 Návrh časovo-obsahového plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2018
 M_12_28_2017.pdf (203.1 kB) (203.1 kB)

M 13 - 28 / 2017 Návrh na uznesenia
 M_13_28_2017.pdf (262.5 kB) (262.5 kB)

M 14/1 – 28/2017 Návrh doplnku č. 5 k Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 2 o ochrane životného prostredia a čistote mesta
 M_14_01_28_2017.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

M 14/2 – 28/2017 Katastrálna mapa – Zriadenie vecného bremena v prospech Jozefa Batoru
 M_14_02_28_2017.pdf (358.6 kB) (358.6 kB)

M 14/3 – 28/2017 Geometrický plán – Žiadosť ZSVS, a. s. a v zmysle Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 1927/Ne-14/2010 zo dňa 25. 05. 2010
 M_14_03_28_2017.pdf (258.5 kB) (258.5 kB)

M 14/4 - 28/ 2017 Návrh Doplnok č. 32 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Bánovce nad Bebravou č. 50 o určení školských obvodov základných škôl v meste
 M_14_04_28_2017.pdf (147.1 kB) (147.1 kB)

M 14/5 – 28/2017 Návrh VZN č. 96 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok
 M_14_05_28_2017.pdf (172.4 kB) (172.4 kB)

M14/6 – 28/2017 Správa o technickom stave ZŠ a ZUŠ zriadených mestom Bánovce nad Bebravou
 M_14_06_28_2017.pdf (277 kB) (277 kB)

M14/7 – 28/2017 Návrh Doplnku č. 4 k VZN č. 46 o cenách nájmu bytov v bytovom dome M 90 na Textilnej ulici v Bánovciach nad Bebravou
 M_14_07_28_2017.pdf (150.1 kB) (150.1 kB)

M14/8 – 28/2017 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2017 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 15/2017-prim., č. 16/2017-dot. a č. 17/2017 - MsZ
 M_14_08_28_2017_Rozpocet-2017-17 uprava-komentar.pdf (534.5 kB) (534.5 kB)

 M_14_08_28_2017_Rozpocet_na_roky_2017-17_uprava.xlsx (260.8 kB) (260.8 kB)

M 14/9 – 28/2017 Návrh VZN č. 97 o umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných zariadení na území mesta Bánovce nad Bebravou
 M_14_09_28_2017.pdf (175.6 kB) (175.6 kB)

M14/10 – 28/2017 Návrh Doplnku č. 6 k VZN č. 47 o držaní psov na území mesta Bánovce nad Bebravou
 M_14_10_28_2017.pdf (155.1 kB) (155.1 kB)

M 14/11 – 28/2017 Návrh Doplnku č. 7 k VZN č. 55 Štatútu mesta Bánovce nad Bebravou
 M_14_11_28_2017.pdf (147.4 kB) (147.4 kB)

M 14/12 – 28/2017 Návrh Doplnku č. 2 k Poriadku mesta Bánovce nad Bebravou č. 8. Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Bánovce nad Bebravou
 M_14_12_28_2017.pdf (459.1 kB) (459.1 kB)

M 14/13 – 28/2017 Návrh Poriadku mesta Bánovce nad Bebravou č. 17. Rokovací poriadok Mestskej rady v Bánovciach nad Bebravou
 M_14_13_28_2017.pdf (263.2 kB) (263.2 kB)

M 14/14 – 28/2017 a) Katastrálna mapa - uzatvorenie dohody o uznaní vlastníctva k pozemkom
v mestskej časti Biskupice s Petrom Igazom a manž. Máriou Igazovou
b) Katastrálna mapa - uzatvorenie dohody o uznaní vlastníctva
k pozemkom v mestskej časti Biskupice s Máriou Igazovou
c) Katastrálna mapa - uzatvorenie dohody o uznaní vlastníctva k pozemkom v mestskej časti Biskupice s Mgr. Evou Ivančovou, Jozefom Rehákom,Petrom Jandákom, Vladimírom Rehákom, Marekom Rehákom, Karolom Jandákom
 M_14_14_28_2017.pdf (228.3 kB) (228.3 kB)

M 14/15 – 28/2017 Nájom pozemkov – Ihrisko v Horných Ozorovciach
 M_14_15_28_2017.pdf (337.8 kB) (337.8 kB)

M 14/16 – 28/2017 Nájom nebytových priestorov – Dom služieb
 M_14_16_28_2017.pdf (131.7 kB) (131.7 kB)

M 14/17 – 28/2017 Nájom časti pozemku – Žiadosť spoločnosti GRYF media s. r. o.
 M_14_17_28_2017.pdf (400.6 kB) (400.6 kB)

M 14/18 – 28/2017 Rozpočet - Chodník na cintoríne H. Ozorovce - stará časť
 M_14_18_28_2017.pdf (523.4 kB) (523.4 kB)

M 14/19 – 28/2017 Návrh Doplnku č. 5 k VZN mesta Bánovce nad Bebravou č. 48 o vyhlásení záväznej časti Územného plánu mesta Bánovce nad Bebravou
 M_14_19_28_2017.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

M 14/20 – 28/2017 Vypovedanie mandátnej zmluvy zo dňa 03. 05. 1999
 M_14_20_28_2017.pdf (132.9 kB) (132.9 kB)

M 15 – 28/2017 Odpovede na interpelácie
 M_15_28_2017.pdf (293.3 kB) (293.3 kB)

26. MsZ 25.10.2017

Pozvánka na 26. MsZ - 25. 10. 2017
 Pozvanka_na_26_MsZ_2017.pdf (148.1 kB) (148.1 kB)

Zoznam materiálov na 26. MsZ - 25. 10. 2017
 Zoznam_materialov_na_26_MsZ.pdf (131.3 kB) (131.3 kB)

M 1 – 26 / 2017 Správa o činnosti mestskej rady od zasadnutia MsZ dňa 06. 09. 2017
 M_01_26_2017.pdf (215.9 kB) (215.9 kB)

M 2 - 26 / 2017 Informatívna správa o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb, sociálnej pomoci a starostlivosti občanom mesta Bánovce nad Bebravou
 M_02_26_2017.pdf (223 kB) (223 kB)

M 3 - 26 / 2017 Informatívna správa o stave a údržbe budov a zariadení v správe MsÚ
 M_03_26_2017.pdf (187.8 kB) (187.8 kB)

M 4 - 26 / 2017 Informatívna správa o úrovni IBV a KBV v meste a o čerpaní prostriedkov zo ŠFRB
 M_04_26_2017.pdf (211.9 kB) (211.9 kB)

M 5 - 26 / 2017 Informatívna správa o vedení Kroniky mesta za rok 2016
 M_05_26_2017.pdf (221.5 kB) (221.5 kB)

M 6 - 26 / 2017 Návrh na uznesenia
 M_06_26_2017.pdf (341 kB) (341 kB)

M 7/1 - 26 / 2017 Návrh Doplnok č. 32 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Bánovce nad Bebravou č. 50 o určení školských obvodov základných škôl v meste
 M_07_01_26_2017.pdf (148.5 kB) (148.5 kB)

M 7/2 – 26/2017 Návrh Doplnok č. 13 k VZN č. 73 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok
 M_07_02_26_2017.pdf (164.2 kB) (164.2 kB)

M 7/3 - 26/2017 Návrh Doplnku č. 7 k VZN mesta Bánovce nad Bebravou č. 53 o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom
 M_07_03_26_2017.pdf (152.2 kB) (152.2 kB)

M 7/4 – 26/2017 - a Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2017 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 14/2017- MsZ
 M_07_04_26_2017_a.pdf (381.5 kB) (381.5 kB)

M 7/4 – 26/2017 - b Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2017 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 14/2017- MsZ
 M_07_04_26_2017_b.xlsx (254.3 kB) (254.3 kB)

M 7/5 – 26/2017 Vyhodnotenie cenových ponúk – Dom služieb (134,30 m2)
 M_07_05_26_2017.pdf (94.6 kB) (94.6 kB)

M7/6 – 26/2017 Vyhodnotenie cenových ponúk – Dom služieb (16,34 m2)
 M_07_06_26_2017.pdf (123.4 kB) (123.4 kB)

M 7/7- 26/2017 Návrh Doplnku č. 7 k VZN č. 55 Štatútu mesta Bánovce nad Bebravou
 M_07_07_26_2017.pdf (143.2 kB) (143.2 kB)

M 7/8 – 26/2017 Informatívna správa o poskytovaní externých právnych službách
 M_07_08_26_2017.pdf (230.2 kB) (230.2 kB)

M 7/9 – 26/2017 Doplnok č. 19 k Organizačnej štruktúre MsÚ v Bánovciach nad Bebravou
 M_07_09_26_2017.pdf (562.6 kB) (562.6 kB)

M 8 – 26/2017 Odpovede na interpelácie
 M_08_26_2017.pdf (339.3 kB) (339.3 kB)

25. MsZ 6.9.2017

Pozvánka na 25. MsZ - 6. 9. 2017
 Pozvanka_na_25_MsZ_2017.pdf (154.9 kB) (154.9 kB)

Zoznam materiálov na 25. MsZ - 6. 9. 2017
 Zoznam_materialov_na_25_MsZ.pdf (135.6 kB) (135.6 kB)

M 1 – 25 / 2017 Správa o činnosti mestskej rady od zasadnutia MsZ dňa 21. 06. 2017
 M_01_25_2017.pdf (224.5 kB) (224.5 kB)

M 2 - 25 / 2017 a) Správa o plnení rozpočtu mesta za I. polrok 2017
 M_02_25_2017_a.pdf (956.4 kB) (956.4 kB)

 M_02_25_2017_a.xlsx (250 kB) (250 kB)

M 2 - 25 / 2017 b) Rozbor hospodárenia MsKS s.r.o. za I. polrok 2017
 M_02_25_2017_b.pdf (459.1 kB) (459.1 kB)

M 2 - 25 / 2017 c) Správa o hospodárení BKC, p.o. za I. polrok 2017
 M_02_25_2017_c.pdf (533.6 kB) (533.6 kB)

M 2 - 25 / 2017 d) Správa o hospodárení Správy majetku mesta, p. o. za I. polrok 2017
 M_02_25_2017_d.pdf (545.7 kB) (545.7 kB)

M 4 - 25 / 2017 Informatívna správa o výmene a prideľovaní komunálnych bytov za I. polrok 2017
 M_04_25_2017.pdf (144.9 kB) (144.9 kB)

M 5 - 25 / 2017 Informatívna správa o projektovom manažmente ako nástroji pre získavanie mimorozpočtových zdrojov mesta
 M_05_25_2017.pdf (181.7 kB) (181.7 kB)

M 6 - 25 / 2017 Informatívna správa o činnosti ZPOZ
 M_06_25_2017.pdf (179.1 kB) (179.1 kB)

M 7 - 25 / 2017 Informatívna správa o výsledkoch kontroly plnenia uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom k 30.06.2017
 M_07_25_2017.pdf (236.3 kB) (236.3 kB)

M 8 - 25 / 2017 Návrh na uznesenia
 M_08_25_2017.pdf (304.1 kB) (304.1 kB)

M 9/1 – 25 / 2017 Harmonogram prípravy rozpočtu na r. 2018 – 2020
 M_09_01_25_2017.pdf (257.2 kB) (257.2 kB)

M 9/2 – 25/2017 Žiadosť o nájom nehnuteľností - poľovných pozemkov: Poľovnícke združenie „Kňaží stôl“
 M_09_02_25_2017.pdf (219.1 kB) (219.1 kB)

M 9/3 – 25/2017 Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Gryf media s. r. o.
 M_09_03_25_2017.pdf (797.5 kB) (797.5 kB)

M 9/4 – 25/2017 Žiadosť o nájom pozemku – Ivan Čukan ICU
 M_09_04_25_2017.pdf (176.7 kB) (176.7 kB)

M 9/5 – 25/2017 Nájom nebytových priestorov v Dome služieb
 M_09_05_25_2017.pdf (143.1 kB) (143.1 kB)

M 9/6 – 25/2017 Žiadosť o prerozdelenie prenájmu časti priestorov Sokolovne na Ul. Radlinského 667/4 v Bánovciach nad Bebravou
 M_09_06_25_2017.pdf (345.1 kB) (345.1 kB)

M 9/7 – 25/2017 Žiadosť o prenájom priestorov – Hádzanársky klub Sokol
 M_09_07_25_2017.pdf (276.1 kB) (276.1 kB)

M 9/8 – 25/2017 Návrh Doplnok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Bánovce nad Bebravou č. 30 o výlepných plochách na volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej kampane v meste Bánovce nad Bebravou
 M_09_08_25_2017.pdf (147.3 kB) (147.3 kB)

M 9/9 – 25/2017 Návrh Doplnku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 55 Štatútu mesta Bánovce nad Bebravou
 M_09_09_25_2017.pdf (147 kB) (147 kB)

M 9/10 – 25/2017 Zmena programového rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2017
vykonanú RO č. 12/2017 – dot. a 13/2017 – MsZ
 M_09_10_25_2017.pdf (381.1 kB) (381.1 kB)

M 9/11 – 25/2017 Informatívna kópia z mapy – k predaju nehnuteľností Precioza s.r.o
 M_09_11_25_2017.pdf (656.8 kB) (656.8 kB)

M 9/12 – 25/2017 Informatívna kópia z mapy – k odpredaju pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa Pavlovi Mikušovi
 M_09_12_25_2017.pdf (137.3 kB) (137.3 kB)

M 9/13 – 25/2017 Informatívna kópia z mapy - k odpredaju pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa Ondrej Dúcky
 M_09_13_25_2017.pdf (190.3 kB) (190.3 kB)

M 10/1 – 25/ 2017 Návrh cenníka za prenajaté priestory v Sokolovni, budovy pre šport a rekreačné účely
 M_10_01_25_2017.pdf (219 kB) (219 kB)

M 11 – 25/2017 Interpelácie
 M_11_25_2017.pdf (174.1 kB) (174.1 kB)

24. MsZ 11.8.2017

Pozvánka na 24. MsZ – 11. 8. 2017
 Pozvanka_na_24_MsZ_2017.pdf (332.1 kB) (332.1 kB)

Návrh na uznesenia z 24. MsZ – 11. 8. 2017
 navrh_na_uzn_24_MsZ_2017.pdf (170 kB) (170 kB)

23. MsZ 21.6.2017

Pozvánka na 23. MsZ - 21. 6. 2017
 Pozvanka_na_23_MsZ_2017.pdf (149.6 kB) (149.6 kB)

Zoznam materiálov na 23. MsZ - 21. 6. 2017
 Zoznam_materialov_na_23_MsZ.pdf (130.1 kB) (130.1 kB)

M 1 – 23/2017 Správa o činnosti mestskej rady od zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 3.mája 2017
 M_01_23_2017.pdf (305.1 kB) (305.1 kB)

M 2 – 23/2017 Informatívna správa o stave vymáhania pohľadávok mesta prostredníctvom exekučných a súdnych konaní
 M_02_23_2017.pdf (235.6 kB) (235.6 kB)

M 3 – 23/2017 Informatívna správa o výstavbe mesta, zhodnotenie súčasného stavu v oblasti povoľovania stavieb
 M_03_23_2017.pdf (163.7 kB) (163.7 kB)

M 4– 23/2017 Informatívna správa o stave prevodu komunálnych bytov do vlastníctva užívateľov
 M_04_23_2017.pdf (149.8 kB) (149.8 kB)

M 5 – 23/2017 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2017
 M_05_23_2017.pdf (130.3 kB) (130.3 kB)

M 6 – 23/2017 Návrh časovo – obsahového plánu zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na II. polrok 2017
 M_06_23_2017.pdf (206.2 kB) (206.2 kB)

M 7 – 23/2017 Návrh na uznesenia
 M_07_navrh_na_uzn_23_2017.pdf (274.7 kB) (274.7 kB)

M 8/1 – 23/2017 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Bánovce nad Bebravou 2017-2023
 M_08_01_23_2017a.pdf (132.6 kB) (132.6 kB)

M 8/1 – 23/2017
 M_08_01_23_2017b .pdf (4 MB) (4 MB)

M 8/2 – 23/2017 Štatút Zboru pre občianske záležitosti v Bánovciach nad Bebravou
 M_08_02_23_2017.pdf (175.1 kB) (175.1 kB)

M 8/3 – 23/2017 Návrh podmienok odmeňovania členov Zboru pre občianske záležitosti v Bánovciach nad Bebravou.
 M_08_03_23_2017.pdf (137.8 kB) (137.8 kB)

M 8/4 – 23/2017 Nájom nebytového priestoru Domu služieb 16,34 m2 – prízemie
 M_08_04_23_2017.pdf (506.3 kB) (506.3 kB)

M 8/5 – 23/2017 Uzatvorenie nájomnej zmluvy NUBIUM, s. r. o.
 M_08_05_23_2017.pdf (108.1 kB) (108.1 kB)

M 8/6 – 23/2017 Nájom nebytového priestoru Dom služieb 134,30 m2 1. poschodie
 M_08_06_23_2017.pdf (53.3 kB) (53.3 kB)

M 8/7 – 23/2017 Návrh na schválenie zmeny programového rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2017 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 8/2017 – MsZ
 M_08_07_23_2017_MsZ.pdf (405 kB) (405 kB)

M 8/7 – 23/2017
 M_08_07_23_2017_Rozpocet_na_roky_2017-08_uprava.xlsx (238.2 kB) (238.2 kB)

M 9/1 – 23/2017 Informatívna správa o nájomcoch a výške nájmov v Sokolovni, budove pre šport a rekreačné účely na Ulici Radlinského 667/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 M_09_01_23_2017.pdf (375.3 kB) (375.3 kB)

M 9/2 – 23/2017 Odpovede na interpelácie poslancov
 M_09_02_23_2017.pdf (210 kB) (210 kB)

22. MsZ 29.5.2017

Pozvánka na 22. MsZ 29. 5. 2017
 Pozvanka_na_22_MsZ_2017.pdf (180.9 kB) (180.9 kB)

Zoznam materiálov na 22. MsZ 29. 5. 2017
 Zoznam_materialov_na_22_MsZ.pdf (115.6 kB) (115.6 kB)

M 1 – 22/2017 Možnosti zabezpečenia činností/služieb v odpadovom hospodárstve a realizácii technických služieb v meste
 M_01_22_2017 .pdf (435.1 kB) (435.1 kB)

M 2 – 22/2017 Katastrálna mapa - ponuka pozemku a stavby na predaj
 M_02_22_2017.pdf (249.5 kB) (249.5 kB)

M 3 – 22/2017 Návrh na uznesenia
 M_03_22_2017_navrh_na_uzn.pdf (145.3 kB) (145.3 kB)

21. MsZ 3.5.2017

Pozvánka na 21. MsZ – 3. 5. 2017
 Pozvanka_na_21_MsZ_2017.pdf (193.2 kB) (193.2 kB)

Zoznam materiálov na 21. MsZ – 3. 5. 2017
 Zoznam_materialov_21_MsZ.pdf (136.9 kB) (136.9 kB)

M 1 – 21/2017 Správa o činnosti mestskej rady od zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 15. februára 2017
 M_01_21_2017.pdf (231.6 kB) (231.6 kB)

M 2 – 21/2017 Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2016
 M_02_21_2017_a.pdf (186.6 kB) (186.6 kB)

M 2 – 21/2017 Záverečný účet mesta za 2016
 M_02_21_2017_b.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 M_02_21_2017_b.xlsx (247.3 kB) (247.3 kB)

M 3 – 21/2017 Výročná správa o hospodárení MsKS, s. r. o. Bánovce nad Bebravou za rok 2016
 M_03_21_2017.pdf (552.4 kB) (552.4 kB)

 M_03_21_2017_Priloha_c1_cerpanie_2015-2016.pdf (309.8 kB) (309.8 kB)

 M_03_21_2017_Priloha_c2_prehlad_2009-2016.pdf (345.1 kB) (345.1 kB)

M 4 – 21/2017 Správa o hospodárení Bánovského kultúrneho centra, p. o. za rok 2016
 M_04_21_2017.pdf (258.6 kB) (258.6 kB)

M 5 – 21/2017 Správa o hospodárení Správy majetku mesta, p. o. za rok 2016
 M_05_21_2017.pdf (343.2 kB) (343.2 kB)

M 6 – 21/2017 Správa o hospodárení s majetkom mesta za rok 2016 a prehodnotení nájomných a mandátnych zmlúv so spoločnosťami, ktoré spravujú majetok mesta
 M_06_21_2017.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

M 7 – 21/2017 Informatívna správa o výsledkoch činnosti v oblasti aktivačných prác v roku 2016
 M_07_21_2017.pdf (178.3 kB) (178.3 kB)

M 8 – 21/2017 Informatívna správa o vybavení mestského úradu výpočtovou technikou
 M_08_21_2017.pdf (157.8 kB) (157.8 kB)

M 9 – 21/2017 Informatívna správa o stave likvidácie komunálneho odpadu na úrovni mesta za rok 2016
 M_09_21_2017.pdf (197.7 kB) (197.7 kB)

M 10 – 21/2017 Informatívna správa o činnosti zariadení školského stravovania
 M_10_21_2017.pdf (220.3 kB) (220.3 kB)

M 11 – 21/2017 Návrh na uznesenia
 M_11_21_2017.pdf (222.4 kB) (222.4 kB)

M 12/1 – 21/2017 Návrh Doplnku č. 5 k Prevádzkovému poriadku pre platenú odstavnú plochu na ul. Hviezdoslavova a ul. Záfortňa v Bánovciach nad Bebravou
 M_12_01_21_2017.pdf (228.7 kB) (228.7 kB)

M 12/2 – 21/2017 Žiadosť o prerokovanie zriadenia vecného bremena na uloženie inžinierskych sieti (elektrických zariadení ) akcia PE – preložka VNK, futbalové ihrisko SPARTAK Bánovce nad Bebravou
 M_12_02_21_2017.pdf (137.3 kB) (137.3 kB)

M 12/3 – 21/2017 Žiadosť o zriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby SPP – distribúcia, a. s. (kat. územie Biskupice)
 M_12_03_21_2017.pdf (137.8 kB) (137.8 kB)

M 12/4 – 21/2017 Nájom nebytového priestoru v Dome služieb 1. poschodie – 134,30 m2
 M_12_04_21_2017.pdf (48.3 kB) (48.3 kB)

M 12/5 – 21/2017 Nájom nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa – NUBIUM, s. r. o.
 M_12_05_21_2017.pdf (296.7 kB) (296.7 kB)

M 12/6 – 21/2017 Nájom nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Mgr. Peter Igaz
 M_12_06_21_2017.pdf (228.3 kB) (228.3 kB)

M 12/7 – 21/2017 Príloha č. 12 k zriaďovacej listine SMM (budova Sokolovne)
 M_12_07_21_2017.pdf (138.6 kB) (138.6 kB)

M 12/8 – 21/2017 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Marián Halás, Ján Halás
 M_12_08_21_2017.pdf (409 kB) (409 kB)

 M_12_08_21_2017_a.pdf (48.9 kB) (48.9 kB)

M 12/9 – 21/2017 Návrh Doplnku č. 9 k Zloženiu Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskej rade v Bánovciach nad Bebravou a podmienok odmeňovania jeho členov
 M_12_09_21_2017.pdf (151.9 kB) (151.9 kB)

M 12/10 – 21/2017 Návrh Doplnku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Bánovce nad Bebravou č. 93 o schválení prevádzkového poriadku pohrebísk a domov smútku v Meste Bánovce nad Bebravou a v jeho mestských častiach a pohrebnej služby
 M_12_10_21_2017.pdf (155 kB) (155 kB)

M 12/11 – 21/2017 Návrh Doplnku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Bánovce nad Bebravou č. 94 o schválení prevádzkového poriadku kolumbárií a rozptylovej lúky v Meste Bánovce nad Bebravou a v jeho mestských častiach
 M_12_11_21_2017.pdf (231 kB) (231 kB)

M 12/12 – 21/2017 Návrh na schválenie zmeny programu rozpočtu Mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2017 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 5/2017-dot. a 6/2017-MsZ
 M_12_12_21_2017.pdf (387.4 kB) (387.4 kB)

 M_12_12_21_2017_Rozpocet_na_roky_2017_05a06uprava.xlsx (1.4 MB) (1.4 MB)

M 13/1 – 21/2017 Informácia o nájomcoch a výške nájmov v Sokolovni, budove pre šport a rekreačné účely na ul. Radlinského 667/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 M_13_01_21_2017.pdf (141.8 kB) (141.8 kB)

M 13/2 – 21/2017 Odpovede na interpelácie poslancov
 M_13_02_21_2017.pdf (223.5 kB) (223.5 kB)

20. MsZ 27.3.2017

Pozvánka na 20. MsZ – 27. 3. 2017
 Pozvanka_na_20_MsZ_2017.pdf (182 kB) (182 kB)

Zoznam materiálov 20. MsZ – 27. 3. 2017
 Zoznam_materialovov_20_MsZ.pdf (115 kB) (115 kB)

M 1 – 20/ 2017 Správa o činnosti mestskej rady od zasadnutia MsZ dňa 14. 12. 2016
 M_01_20_2017.pdf (213.2 kB) (213.2 kB)

M 2 – 20/2017 Návrh na uznesenia
 M_02_20_2017.pdf (221.5 kB) (221.5 kB)

19. MsZ 15.2.2017

Pozvánka na 19. MsZ – 15. 2. 2017
 Pozvanka_na_19_MsZ_2017.pdf (231.8 kB) (231.8 kB)

Zoznam materiálov 19. MsZ – 15. 2. 2017
 Zoznam_materialovov_19_MsZ.pdf (135.6 kB) (135.6 kB)

M 1 – 19 / 2017 Správa o činnosti mestskej rady od zasadnutia MsZ dňa 14. 12. 2016
 M_01_19_2017.pdf (210.4 kB) (210.4 kB)

M 3 - 19 / 2017 Informatívna správa o úrovni zabezpečovania verejného poriadku zo strany mestskej polície v súčinnosti s PZ a SBS
 M_03_19_2017.pdf (219.6 kB) (219.6 kB)

M 4 - 19 / 2017 Informatívna správa o výmene a prideľovaní komunálnych bytov za II. polrok 2016
 M_04_19_2017.pdf (144.3 kB) (144.3 kB)

M 5 - 19 / 2017 Informatívna správa o aktivitách v oblasti kultúry v meste za rok 2016
 M_05_19_2017.pdf (175.1 kB) (175.1 kB)

M 6 - 19 / 2017 Informatívna správa o vydávaní periodika Bánovské noviny za rok 2016
 M_06_19_2017.pdf (241.4 kB) (241.4 kB)

M 7 – 19/2017 Návrh na uznesenia
 M_07_19_2017.pdf (453.2 kB) (453.2 kB)

M 8/1 - 19/2017 K nájmu časti pozemku – spoločnosť Arton, s. r. o.
 M_08_01_19_2017.pdf (186.3 kB) (186.3 kB)

M 8/2 – 19/2017 K nájmu časti pozemkov – Milan Tomana
 M_08_02_19_2017.pdf (201.9 kB) (201.9 kB)

M 8/3 – 19/2017 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 95 o Mestskej polícii v Bánovciach nad Bebravou
 M_08_03_19_2017.pdf (165.4 kB) (165.4 kB)

M 8/4 – 19/2017 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 94 o schválení a prevádzkového poriadku kolumbárií v meste Bánovce nad Bebravou a v jeho mestských častiach
 M_08_04_19_2017.pdf (358.6 kB) (358.6 kB)

M 8/5 – 19/2017 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 93 o schválení prevádzkového poriadku pohrebísk a domov smútku v meste Bánovce nad Bebravou a v jeho mestských častiach a pohrebnej služby
 M_08_05_19_2017.pdf (249.1 kB) (249.1 kB)

M 8/6 – 19/2017 Návrh Poriadok Mesta Bánovce nad Bebravou č. 16. Organizačný
poriadok Mestskej polície v Bánovciach nad Bebravou
 M_08_06_19_2017.pdf (233.3 kB) (233.3 kB)

M8/7 – 19/2017 Návrh Doplnok č. 1 k Poriadok Mesta Bánovce nad Bebravou č. 8., Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou
 M_08_07_19_2017.pdf (224.6 kB) (224.6 kB)

M8/8 - 19/2017 Návrh Poriadok Mesta Bánovce nad Bebravou č. 15 Požiarny poriadok Mesta Bánovce nad Bebravou
 M_08_08_19_2017.pdf (250.2 kB) (250.2 kB)

M 8/9 - 19/2017 Žiadosť o zníženie nájomného – YAKUZA, s. r. o.
 M_08_09_19_2017.pdf (318.2 kB) (318.2 kB)

M 8/10 – 19/2017 K nájmu nebytového priestoru Dom služieb (134,3 m3)
 M_08_10_19_2017.pdf (57.1 kB) (57.1 kB)

M 8/11 - 19/2017 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2017 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 1/2017-dot. a 2/2017 – MsZ
 M_08_11_19_2017.pdf (239.3 kB) (239.3 kB)

 M_08_11_19_2017.xlsx (1.3 MB) (1.3 MB)

M 8/12 - 19/2017 Zmena programového rozpočtu mesta Bánovce nad Bebravou na rok 2016 vykonanú rozpočtovým opatrením č. 16/2016-prim. a 17/2016-dot.
 M_08_12_19_2017.pdf (438 kB) (438 kB)

M 8/13 - 19/2017 Dôvodová správa o reštaurovaní sochy sv. Floriána v Bánovciach nad Beb-ravou a Reštaurátorskom výskume a návrhu na reštaurovanie sochy sv. Já-na Nepomuckého v Bánovciach nad Bebravou
 M_08_13_19_2017.pdf (244.7 kB) (244.7 kB)

M 8/14-19/2017 Zmluva o zriadení vecných bremien
 M_08_14_19_2017.pdf (386.7 kB) (386.7 kB)

18. MsZ 14.12.2016

Pozvanka_na_18_MsZ_2016
 Pozvanka_na_18_MsZ_2016.pdf (182.4 kB) (182.4 kB)

Zoznam_materialov_18_MsZ_2016
 Zoznam_materialov_18_MsZ_2016.pdf (139 kB) (139 kB)

M_01_18_2016
 M_01_18_2016.pdf (523.1 kB) (523.1 kB)

M_02_18_2016_a
 M_02_18_2016_a.pdf (873.2 kB) (873.2 kB)

M_02_18_2016_a
 M_02_18_2016_a.xls (4.3 MB) (4.3 MB)

M_02_18_2016_b
 M_02_18_2016_b.pdf (243.6 kB) (243.6 kB)

M_03_18_2016_a
 M_03_18_2016_a.pdf (757.6 kB) (757.6 kB)

M_03_18_2016_b
 M_03_18_2016_b.pdf (404.6 kB) (404.6 kB)

M_04_18_2016
 M_04_18_2016.pdf (667.9 kB) (667.9 kB)

M_05_18_2016
 M_05_18_2016.pdf (120.2 kB) (120.2 kB)

M_06_18_2016
 M_06_18_2016.pdf (237.1 kB) (237.1 kB)

M_07_18_2016
 M_07_18_2016.pdf (199 kB) (199 kB)

M_08_18_2016
 M_08_18_2016.pdf (802.3 kB) (802.3 kB)

M_09_18_2016
 M_09_17_2016.pdf (659.5 kB) (659.5 kB)

M_10_18_2016
 M_10_18_2016.pdf (491.7 kB) (491.7 kB)

M_11_18_2016
 M_11_18_2016.pdf (65.5 kB) (65.5 kB)

M_12_18_2016
 M_12_18_2016.pdf (199.5 kB) (199.5 kB)

M_13_18_2016
 M_13_18_2016.pdf (603.9 kB) (603.9 kB)

M_14_01_18_2016
 M_14_01_18_2016.pdf (362 kB) (362 kB)

M_14_02_18_2016
 M_14_02_18_2016.pdf (441.9 kB) (441.9 kB)

M_14_03_18_2016
 M_14_03_18_2016.pdf (288.6 kB) (288.6 kB)

M_14_04_18_2016
 M_14_04_18_2016.pdf (256.2 kB) (256.2 kB)

M_14_05_18_2016
 M_14_05_18_2016.pdf (183.4 kB) (183.4 kB)

M_14_06_18_2016
 M_14_06_18_2016.pdf (204.9 kB) (204.9 kB)

M_14_07_18_2016
 M_14_07_18_2016.pdf (217.4 kB) (217.4 kB)

M_14_08_18_2016
 M_14_08_18_2016.pdf (150.4 kB) (150.4 kB)

M_14_09_18_2016
 M_14_09_18_2016.pdf (263.5 kB) (263.5 kB)

M_14_10_18_2016
 M_14_10_18_2016.pdf (80.2 kB) (80.2 kB)

M_14_11_18_2016
 M_14_11_18_2016.pdf (410.9 kB) (410.9 kB)

M_14_12_18_2016
 M_14_12_18_2016.pdf (72.8 kB) (72.8 kB)

M_14_13_18_2016
 M_14_13_18_2016.pdf (589 kB) (589 kB)

M_14_13_18_2016
 M_14_13_18_2016.xlsx (1.3 MB) (1.3 MB)

M_14_14_18_2016
 M_14_14_18_2016.pdf (162 kB) (162 kB)

M_14_15_18_2016
 M_14_15_18_2016.pdf (260.2 kB) (260.2 kB)

M_14_16_18_2016
 M_14_16_18_2016.pdf (229.5 kB) (229.5 kB)

M_14_17_18_2016
 M_14_17_18_2016.pdf (559 kB) (559 kB)

M_14_18_18_2016
 M_14_18_18_2016.pdf (236.2 kB) (236.2 kB)

M_14_19_18_2016
 M_14_19_18_2016.pdf (261.9 kB) (261.9 kB)

M_14_20_18_2016
 M_14_20_18_2016.pdf (79.4 kB) (79.4 kB)

M_14_21_18_2016
 M_14_21_18_2016.pdf (142.6 kB) (142.6 kB)

M_14_22_18_2016
 M_14_22_18_2016.pdf (369.2 kB) (369.2 kB)

17. MsZ 26.10.2016

Pozvanka_na_17_MsZ_2016
 Pozvanka_na_17_MsZ_2016.pdf (183.4 kB) (183.4 kB)

Zoznam_materialov_17_MsZ_2016
 Zoznam_materialov_17_MsZ_2016.pdf (134.1 kB) (134.1 kB)

M_01_17_2016
 M_01_17_2016.pdf (313.2 kB) (313.2 kB)

M_02_17_2016
 M_02_17_2016.pdf (226.4 kB) (226.4 kB)

M_03_17_2016
 M_03_17_2016.pdf (241.6 kB) (241.6 kB)

M_04_17_2016
 M_04_17_2016.pdf (227.9 kB) (227.9 kB)

M_05_17_2016
 M_05_17_2016.pdf (219.5 kB) (219.5 kB)

M_06_17_2016_a
 M_06_17_2016_a.pdf (326.3 kB) (326.3 kB)

M_06_17_2016_b
 M_06_17_2016_b.pdf (344.6 kB) (344.6 kB)

M_06_17_2016_c
 M_06_17_2016_c.pdf (262.2 kB) (262.2 kB)

M_07_17_2016
 M_07_17_2016.pdf (188 kB) (188 kB)

M_08_17_2016
 M_08_17_2016.pdf (216 kB) (216 kB)

M_09_01_17_2016
 M_09_01_17_2016.pdf (502.4 kB) (502.4 kB)

M_09_01_17_2016
 M_09_01_17_2016.xlsx (1.3 MB) (1.3 MB)

M_09_02_17_2016
 M_09_02_17_2016.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

M_09_03_17_2016
 M_09_03_17_2016.pdf (163 kB) (163 kB)

M_09_04_17_2016
 M_09_04_17_2016.pdf (315.2 kB) (315.2 kB)

M_09_05_17_2016
 M_09_05_17_2016.pdf (153 kB) (153 kB)

M_09_06_17_2016
 M_09_06_17_2016.pdf (75.3 kB) (75.3 kB)

M_09_07_17_2016
 M_09_07_17_2016.pdf (124.6 kB) (124.6 kB)

M_09_08_17_2016
 M_09_08_17_2016.pdf (30.9 kB) (30.9 kB)

M_09_09_17_2016
 M_09_09_17_2016.pdf (218.1 kB) (218.1 kB)

M_09_10_17_2016
 M_09_10_17_2016.pdf (190 kB) (190 kB)

M_10_17_2016
 M_10_17_2016.pdf (354.1 kB) (354.1 kB)

16. MsZ 03.10.2016

Pozvanka_na_16_MsZ_2016
 Pozvanka_na_16_MsZ_2016.pdf (177.1 kB) (177.1 kB)

Navrh_na_uznesenie_16_2016
 navrh_na_uznesenie_16_2016.pdf (131.8 kB) (131.8 kB)

15. MsZ 14.09.2016

Pozvanka_na_15_MsZ_2016
 Pozvanka_na_15_MsZ_2016.pdf (142 kB) (142 kB)

Zoznam_materialov_15_MsZ_2016
 Zoznam_materialov_15_MsZ_2016.pdf (132.8 kB) (132.8 kB)

M_01_15_2016
 M_01_15_2016.pdf (228.9 kB) (228.9 kB)

M_02_15_2016_a
 M_02_15_2016_a.pdf (942.5 kB) (942.5 kB)

M_02_15_2016_a
 M_02_15_2016_a.xls (397.5 kB) (397.5 kB)

M_02_15_2016_b
 M_02_15_2016_b.pdf (836.4 kB) (836.4 kB)

M_02_15_2016_c
 M_02_15_2016_c.pdf (629.8 kB) (629.8 kB)

M_02_15_2016_d
 M_02_15_2016_d.pdf (522 kB) (522 kB)

M_04_15_2016
 M_04_15_2016.pdf (147.7 kB) (147.7 kB)

M_05_15_2016
 M_05_15_2016.pdf (266.3 kB) (266.3 kB)

M_06_15_2016
 M_06_15_2016.pdf (172 kB) (172 kB)

M_07_15_2016
 M_07_15_2016.pdf (280.9 kB) (280.9 kB)

M_08_15_2016
 M_08_15_2016.pdf (312.2 kB) (312.2 kB)

M_09_15_2016
 M_09_15_2016.pdf (295.3 kB) (295.3 kB)

M_10_01_15_2016
 M_10_01_15_2016.pdf (181.8 kB) (181.8 kB)

M_10_02_15_2016
 M_10_02_15_2016.pdf (156.1 kB) (156.1 kB)

M_10_03_15_2016
 M_10_03_15_2016.pdf (304.3 kB) (304.3 kB)

M_10_04_15_2016
 M_10_04_15_2016.pdf (129.2 kB) (129.2 kB)

M_10_05_15_2016
 M_10_05_15_2016.pdf (427.8 kB) (427.8 kB)

M_10_05_15_2016
 M_10_05_15_2016.xls (4.2 MB) (4.2 MB)

M_10_06_15_2016
 M_10_06_15_2016.pdf (292.9 kB) (292.9 kB)

M_10_07_15_2016
 M_10_07_15_2016.pdf (152 kB) (152 kB)

M_10_08_15_2016
 M_10_08_15_2016.pdf (150.8 kB) (150.8 kB)

M_10_09_15_2016
 M_10_09_15_2016.pdf (141.8 kB) (141.8 kB)

M_11_15_2016
 M_11_15_2016.pdf (162.1 kB) (162.1 kB)

14. MsZ 22.06.2016

Pozvanka_na_14_MsZ_2016
 Pozvanka_na_14_MsZ_2016.pdf (141.7 kB) (141.7 kB)

Zoznam_materialov_14_MsZ_2016
 Zoznam_materialov_14_MsZ_2016.pdf (129 kB) (129 kB)

M_01_14_2016
 M_01_14_2016.pdf (215.2 kB) (215.2 kB)

M_02_14_2016
 M_02_14_2016.pdf (245.3 kB) (245.3 kB)

M_03_14_2016
 M_03_14_2016.pdf (159.4 kB) (159.4 kB)

M_04_14_2016
 M_04_14_2016.pdf (149.1 kB) (149.1 kB)

M_05_14_2016
 M_05_14_2016.pdf (134.2 kB) (134.2 kB)

M_06_14_2016
 M_06_14_2016.pdf (211.2 kB) (211.2 kB)

M_07_14_2016
 M_07_14_2016.pdf (217.4 kB) (217.4 kB)

M_08_01_14_2016
 M_08_01_14_2016.pdf (571.7 kB) (571.7 kB)

M_08_01_14_2016_1
 M_08_01_14_2016_1.xls (4.2 MB) (4.2 MB)

M_08_02_06_14_2016
 M_08_02_06_14_2016.pdf (155.7 kB) (155.7 kB)

M_08_03_06_14_2016
 M_08_03_06_14_2016.pdf (152.1 kB) (152.1 kB)

M_08_04_06_14_2016
 M_08_04_06_14_2016.pdf (233.3 kB) (233.3 kB)

M_08_05_06_14_2016
 M_08_05_06_14_2016.pdf (140.7 kB) (140.7 kB)

M_08_06_06_14_2016
 M_08_06_06_14_2016.pdf (213.8 kB) (213.8 kB)

M_08_07_06_14_2016
 M_08_07_14_2016.pdf (153.5 kB) (153.5 kB)

M_08_08_06_14_2016
 M_08_08_06_14_2016.pdf (276.6 kB) (276.6 kB)

M_09_14_2016
 M_09_14_2016.pdf (180.8 kB) (180.8 kB)

12. MsZ 26.04.2016

Pozvanka_na_12_MsZ_2016
 Pozvanka_na_12_MsZ_2016.pdf (143.9 kB) (143.9 kB)

Zoznam_materialov_12_MsZ_2016
 Zoznam_materialov_12_MsZ_2016.pdf (131.7 kB) (131.7 kB)

M_01_12_2016
 M_01_12_2016.pdf (315.6 kB) (315.6 kB)

M_02_12_2016
 M_02_12_2016.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

M_02_12_2016_1
 M_02_12_2016_1.xls (460 kB) (460 kB)

M_02_12_2016_2
 M_02_12_2016_2.pdf (101.9 kB) (101.9 kB)

M_02_12_2016_3
 M_02_12_2016_3.pdf (181.7 kB) (181.7 kB)

M_03_12_2016
 M_03_12_2016.pdf (836.8 kB) (836.8 kB)

M_03_12_2016_1
 M_03_12_2016_1.xls (37.5 kB) (37.5 kB)

M_03_12_2016_2
 M_03_12_2016_2.xls (33.5 kB) (33.5 kB)

M_04_12_2016
 M_04_12_2016.pdf (470.4 kB) (470.4 kB)

M_05_12_2016
 M_05_12_2016.pdf (344.6 kB) (344.6 kB)

M_06_12_2016
 M_06_12_2016.pdf (828 kB) (828 kB)

M_07_12_2016
 M_07_12_2016.pdf (177.4 kB) (177.4 kB)

M_08_12_2016
 M_08_12_2016.pdf (159.6 kB) (159.6 kB)

M_09_12_2016
 M_09_12_2016.pdf (428.3 kB) (428.3 kB)

M_10_12_2016
 M_10_12_2016.pdf (366.3 kB) (366.3 kB)

M_11_01_12_2016
 M_11_01_12_2016.pdf (503 kB) (503 kB)

M_11_01_12_2016_1
 M_11_01_12_2016_1.xls (4.2 MB) (4.2 MB)

M_11_02_12_2016
 M_11_02_12_2016.pdf (464.6 kB) (464.6 kB)

M_11_03_12_2016
 M_11_03_12_2016.pdf (151.5 kB) (151.5 kB)

M_11_04_12_2016
 M_11_04_12_2016.pdf (349.1 kB) (349.1 kB)

M_11_05_12_2016
 M_11_05_12_2016.pdf (531.3 kB) (531.3 kB)

M_11_06_12_2016
 M_11_06_12_2016.pdf (238.8 kB) (238.8 kB)

M_12_12_2016
 M_12_12_2016.pdf (188.4 kB) (188.4 kB)

11. MsZ 17.02.2016

Pozvanka_na_11_MsZ_2016
 Pozvanka_na_11_MsZ_2016.pdf (140.7 kB) (140.7 kB)

Zoznam_materialov_11_MsZ_2016
 Zoznam_materialov_11_MsZ_2016.pdf (130.1 kB) (130.1 kB)

M_01_11_2016
 M_01_11_2016.pdf (221 kB) (221 kB)

M_03_11_2016
 M_03_11_2016.pdf (292.3 kB) (292.3 kB)

M_04_11_2016
 M_04_11_2016.pdf (424.6 kB) (424.6 kB)

M_05_11_2016
 M_05_11_2016.pdf (183.2 kB) (183.2 kB)

M_06_11_2016
 M_06_11_2016.pdf (343 kB) (343 kB)

M_07_11_2016
 M_07_11_2016.pdf (492.9 kB) (492.9 kB)

M_08_11_2016
 M_08_11_2016.pdf (365.6 kB) (365.6 kB)

M_09_01_11_2016
 M_09_01_11_2016.pdf (544.3 kB) (544.3 kB)

M_09_02_11_2016
 M_09_02_11_2016.pdf (368.6 kB) (368.6 kB)

M_09_03_11_2016
 M_09_03_11_2016.pdf (351 kB) (351 kB)

M_09_04_11_2016
 M_09_04_11_2016.pdf (322.4 kB) (322.4 kB)

M_09_05_11_2016
 M_09_05_11_2016.pdf (3.7 MB) (3.7 MB)

M_09_05_11_2016_TITUL_LIST1
 M_09_05_11_2016_TITUL_LIST1.pdf (245.1 kB) (245.1 kB)

M_09_06_11_2016
 M_09_06_11_2016.pdf (144.5 kB) (144.5 kB)

M_09_06_11_2016_mapa
 M_09_06_11_2016_mapa.pdf (48.9 kB) (48.9 kB)

M_09_07_11_2016
 M_09_07_11_2016.pdf (145.8 kB) (145.8 kB)

M_09_07_11_2016_1
 M_09_07_11_2016_1.pdf (27 kB) (27 kB)

M_09_07_11_2016_2
 M_09_07_11_2016_2.pdf (163.8 kB) (163.8 kB)

M_09_08_11_2016
 M_09_08_11_2016.pdf (64.1 kB) (64.1 kB)

M_09_09_11_2016
 M_09_09_11_2016.pdf (169.7 kB) (169.7 kB)

M_09_09_11_2016_mapa
 M_09_09_11_2016_mapa.pdf (378.1 kB) (378.1 kB)

10. MsZ 16.12.2015

Pozvanka_na_10_MsZ_2015
 Pozvanka_na_10_MsZ_2015.pdf (142.1 kB) (142.1 kB)

Zoznam_materialov_10_MsZ_2015
 Zoznam_materialov_10_MsZ_2015.pdf (133.4 kB) (133.4 kB)

M_01_10_2015
 M_01_10_2015.pdf (234.5 kB) (234.5 kB)

M_02_10_2015
 M_02_10_2015.pdf (839.9 kB) (839.9 kB)

M_02_10_2015
 M_02_10_2015.xls (473 kB) (473 kB)

M_03_10_2015_a
 M_03_10_2015_a.pdf (513.9 kB) (513.9 kB)

M_03_10_2015_a
 M_03_10_2015_a.xls (64 kB) (64 kB)

M_03_10_2015_b
 M_03_10_2015_b.pdf (476.4 kB) (476.4 kB)

M_03_10_2015_b
 M_03_10_2015_b.xls (35.5 kB) (35.5 kB)

M_04_10_2015
 M_04_10_2015.pdf (471.8 kB) (471.8 kB)

M_05_10_2015
 M_05_10_2015.pdf (394.8 kB) (394.8 kB)

M_06_10_2015
 M_06_10_2015.pdf (382 kB) (382 kB)

M_07_10_2015
 M_07_10_2015.pdf (316.3 kB) (316.3 kB)

M_08_10_2015
 M_08_10_2015.pdf (754.8 kB) (754.8 kB)

M_09_10_2015
 M_09_10_2015.pdf (307.2 kB) (307.2 kB)

M_10_10_2015
 M_10_10_2015.pdf (190.7 kB) (190.7 kB)

M_11_10_2015
 M_11_10_2015.pdf (131.5 kB) (131.5 kB)

M_12_10_2015
 M_12_10_2015.pdf (205.2 kB) (205.2 kB)

M_13_10_2015
 M_13_10_2015.pdf (240 kB) (240 kB)

M_14_01_10_2015
 M_14_01_10_2015.pdf (467.7 kB) (467.7 kB)

M_14_01_10_2015
 M_14_01_10_2015.xls (386 kB) (386 kB)

M_14_02_10_2015
 M_14_02_10_2015.pdf (149.2 kB) (149.2 kB)

M_14_03_10_2015
 M_14_03_10_2015.pdf (148.4 kB) (148.4 kB)

M_14_04_10_2015
 M_14_04_10_2015.pdf (153.9 kB) (153.9 kB)

M_14_05_10_2015
 M_14_05_10_2015.pdf (161.8 kB) (161.8 kB)

M_14_06_10_2015
 M_14_06_10_2015.pdf (159.2 kB) (159.2 kB)

M_14_07_10_2015
 M_14_07_10_2015.pdf (168.1 kB) (168.1 kB)

M_14_08_10_2015
 M_14_08_10_2015.pdf (153.4 kB) (153.4 kB)

M_14_09_10_2015
 M_14_09_10_2015.pdf (99.6 kB) (99.6 kB)

M_14_10_10_2015
 M_14_10_10_2015.pdf (117.7 kB) (117.7 kB)

M_14_11_10_2015
 M_14_11_10_2015.pdf (328.8 kB) (328.8 kB)

M_14_12_10_2015
 M_14_12_10_2015.pdf (196.3 kB) (196.3 kB)

M_15_10_2015
 M_15_10_2015.pdf (217 kB) (217 kB)

09. MsZ 28.10.2015

Pozvanka_na_09_MsZ_2015
 Pozvanka_na_09_MsZ_2015.pdf (143.5 kB) (143.5 kB)

Zoznam_materialov_09_MsZ_2015
 Zoznam_materialov_09_MsZ_2015.pdf (134.8 kB) (134.8 kB)

M_01_09_2015
 M_01_09_2015.pdf (208.9 kB) (208.9 kB)

M_02_09_2015
 M_02_09_2015.pdf (225.2 kB) (225.2 kB)

M_03_09_2015
 M_03_09_2015.pdf (163 kB) (163 kB)

M_04_09_2015
 M_04_09_2015.pdf (269.4 kB) (269.4 kB)

M_05_09_2015
 M_05_09_2015.pdf (213.6 kB) (213.6 kB)

M_06_09_2015
 M_06_09_2015.pdf (226.7 kB) (226.7 kB)

M_07_09_2015
 M_07_09_2015.pdf (294.4 kB) (294.4 kB)

M_08_09_2015
 M_08_09_2015.pdf (341.4 kB) (341.4 kB)

M_08_09_2015_6.pdf M_08_09_2015_6
 M_08_09_2015_6.pdf (358.1 kB) (358.1 kB)

M_08_09_2015_7
 M_08_09_2015_7.pdf (343.2 kB) (343.2 kB)

M_09_09_2015
 M_09_09_2015.pdf (320.5 kB) (320.5 kB)

M_10_01_09_2015_1
 M_10_01_09_2015_1.pdf (442.5 kB) (442.5 kB)

M_10_01_09_2015_2
 M_10_01_09_2015_2.xls (214 kB) (214 kB)

M_10_02_09_2015
 M_10_02_09_2015.pdf (363.5 kB) (363.5 kB)

M_10_03_09_2015
 M_10_03_09_2015.pdf (257.6 kB) (257.6 kB)

M_10_04_09_2015
 M_10_04_09_2015.pdf (166.9 kB) (166.9 kB)

M_10_06_09_2015
 M_10_06_09_2015.pdf (149.3 kB) (149.3 kB)

M_10_07_09_2015
 M_10_07_09_2015.pdf (216 kB) (216 kB)

M_10_08_09_2015
 M_10_08_09_2015.jpg (470.8 kB) (470.8 kB)

M_10_09_09_2015
 M_10_09_09_2015.pdf (150.5 kB) (150.5 kB)

M_10_10_09_2015
 M_10_10_09_2015.pdf (149.8 kB) (149.8 kB)

M_10_11_09_2015
 M_10_11_09_2015.pdf (151.1 kB) (151.1 kB)

M_10_12_09_2015
 M_10_12_09_2015.pdf (153.5 kB) (153.5 kB)

M_11_09_2015
 M_11_09_2015.pdf (214.6 kB) (214.6 kB)

08. MsZ 09.09.2015

Pozvanka_na_08_MsZ_2015
 Pozvanka_na_08_MsZ_2015.pdf (141.6 kB) (141.6 kB)

Zoznam_materialov_08_MsZ_2015
 Zoznam_materialov_08_MsZ_2015.pdf (133.3 kB) (133.3 kB)

M_01_08_2015
 M_01_08_2015.pdf (246.2 kB) (246.2 kB)

M_02_08_2015_a_1
 M_02_08_2015_a_1.pdf (812 kB) (812 kB)

M_02_08_2015_a_2
 M_02_08_2015_a_2.xls (185.5 kB) (185.5 kB)

M_02_08_2015_b
 M_02_08_2015_b.pdf (742.8 kB) (742.8 kB)

M_02_08_2015_c
 M_02_08_2015_c.pdf (631.9 kB) (631.9 kB)

M_02_08_2015_d
 M_02_08_2015_d.pdf (442.2 kB) (442.2 kB)

M_04_08_2015
 M_04_08_2015.pdf (141.6 kB) (141.6 kB)

M_05_08_2015
 M_05_08_2015.pdf (346.3 kB) (346.3 kB)

M_06_08_2015
 M_06_08_2015.pdf (226.3 kB) (226.3 kB)

M_07_08_2015
 M_07_08_2015.pdf (330.1 kB) (330.1 kB)

M_08_08_2015
 M_08_08_2015.pdf (562.3 kB) (562.3 kB)

M_09_01_08_2015_1
 M_09_01_08_2015_1.pdf (384.4 kB) (384.4 kB)

M_09_01_08_2015_2
 M_09_01_08_2015_2.xls (149.5 kB) (149.5 kB)

M_09_02_08_2015
 M_09_02_08_2015.pdf (152.2 kB) (152.2 kB)

M_09_03_08_2015
 M_09_03_08_2015.pdf (164.9 kB) (164.9 kB)

M_09_04_08_2015
 M_09_04_08_2015.pdf (277.4 kB) (277.4 kB)

M_09_05_08_2015_1
 M_09_05_08_2015_1.pdf (321.6 kB) (321.6 kB)

M_09_06_08_2015
 M_09_06_08_2015.pdf (145.1 kB) (145.1 kB)

M_09_06_08_2015_1
 M_09_06_08_2015_1.pdf (126.3 kB) (126.3 kB)

M_09_07_08_2015
 M_09_07_08_2015.pdf (143.1 kB) (143.1 kB)

M_09_08_08_2015
 M_09_08_08_2015.pdf (439.4 kB) (439.4 kB)

M_09_09_08_2015_1
 M_09_09_08_2015_1.pdf (233.9 kB) (233.9 kB)

M_09_09_08_2015_2
 M_09_09_08_2015_2.pdf (882.3 kB) (882.3 kB)

M_09_10_08_2015
 M_09_10_08_2015.pdf (272.1 kB) (272.1 kB)

M_09_11_08_2015
 M_09_11_08_2015.pdf (147.5 kB) (147.5 kB)

M_09_12_08_2015
 M_09_12_08_2015.pdf (152.3 kB) (152.3 kB)

M_09_13_08_2015
 M_09_13_08_2015.pdf (158 kB) (158 kB)

M_09_14_08_2015
 M_09_14_08_2015.pdf (163.4 kB) (163.4 kB)

M_10_08_2015
 M_10_08_2015.pdf (232 kB) (232 kB)

07. MsZ 15.07.2015

Pozvanka_na_07_MsZ_2015
 Pozvanka_na_07_MsZ_2015.pdf (177 kB) (177 kB)

Navrh_na_uznesenia_07__MsZ_2015
 Navrh_na_uznesenia_07__MsZ_2015.pdf (135.2 kB) (135.2 kB)

Dovodova_sprava_ k_122
 Dovodova_sprava_ k_122.pdf (116.6 kB) (116.6 kB)

06. MsZ 24.06.2015

Pozvanka_na_06_MsZ_2015
 Pozvanka_na_06_MsZ_2015.pdf (141.8 kB) (141.8 kB)

Zoznam_materialov_06_MsZ_2015
 Zoznam_materialov_06_MsZ_2015.pdf (132.4 kB) (132.4 kB)

M_01_06_2015
 M_01_06_2015.pdf (249.4 kB) (249.4 kB)

M_02_06_2015
 M_02_06_2015.pdf (249.2 kB) (249.2 kB)

M_03_06_2015
 M_03_06_2015.pdf (153.7 kB) (153.7 kB)

M_04_06_2015
 M_04_06_2015.pdf (186.8 kB) (186.8 kB)

M_05_06_2015
 M_05_06_2015.pdf (148.5 kB) (148.5 kB)

M_06_06_2015
 M_06_06_2015.pdf (191.5 kB) (191.5 kB)

M_07_06_2015
 M_07_06_2015.pdf (227.1 kB) (227.1 kB)

M_08_06_2015
 M_08_06_2015.pdf (209.8 kB) (209.8 kB)

M_09_06_2015
 M_09_06_2015.pdf (298.7 kB) (298.7 kB)

M_10_01_06_2015
 M_10_01_06_2015.pdf (363.9 kB) (363.9 kB)

M_10_01_06_2015_1
 M_10_01_06_2015_1.xls (360.5 kB) (360.5 kB)

M_10_02_06_2015
 M_10_02_06_2015.pdf (156.9 kB) (156.9 kB)

M_10_03_06_2015
 M_10_03_06_2015.pdf (144.2 kB) (144.2 kB)

M_10_04_06_2015
 M_10_04_06_2015.pdf (548.3 kB) (548.3 kB)

M_10_05_06_2015
 M_10_05_06_2015.pdf (147.3 kB) (147.3 kB)

M_10_06_06_2015
 M_10_06_06_2015.pdf (143.2 kB) (143.2 kB)

M_10_07_06_2015
 M_10_07_06_2015.pdf (57.5 kB) (57.5 kB)

M_10_08_06_2015
 M_10_08_06_2015.pdf (146.4 kB) (146.4 kB)

M_10_09_06_2015
 M_10_09_06_2015.pdf (148.7 kB) (148.7 kB)

M_10_10_06_2015
 M_10_10_06_2015.pdf (151.7 kB) (151.7 kB)

M_10_11_06_2015
 M_10_11_06_2015.pdf (140.3 kB) (140.3 kB)

M_10_12_06_2015
 M_10_12_06_2015.pdf (138.8 kB) (138.8 kB)

M_11_06_2015
 M_11_06_2015.pdf (226.9 kB) (226.9 kB)

05. MsZ 29.04.2015

Pozvanka_na_05_MsZ_2015
 Pozvanka_na_05_MsZ_2015.pdf (143.2 kB) (143.2 kB)

Zoznam_materialov_05_MsZ_2015
 Zoznam_materialov_05_MsZ_2015.pdf (134 kB) (134 kB)

M_01_05_2015
 M_01_05_2015.pdf (252.1 kB) (252.1 kB)

M_02_05_2015
 M_02_05_2015.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

M_02_05_2015_1
 M_02_05_2015_1.xls (466.5 kB) (466.5 kB)

M_02_05_2015_2
 M_02_05_2015_2.pdf (387.5 kB) (387.5 kB)

M_02_05_2015_3
 M_02_05_2015_3.pdf (105.5 kB) (105.5 kB)

M_02_05_2015_4
 M_02_05_2015_4.pdf (182.1 kB) (182.1 kB)

M_03_05_2015
 M_03_05_2015.pdf (733.4 kB) (733.4 kB)

M_03_05_2015_1
 M_03_05_2015_1.xls (28.5 kB) (28.5 kB)

M_03_05_2015_2
 M_03_05_2015_2.xls (33 kB) (33 kB)

M_04_05_2015
 M_04_05_2015.pdf (583.6 kB) (583.6 kB)

M_05_05_2015
 M_05_05_2015.pdf (311.3 kB) (311.3 kB)

M_06_05_2015
 M_06_05_2015.pdf (760.4 kB) (760.4 kB)

M_07_05_2015
 M_07_05_2015.pdf (178.3 kB) (178.3 kB)

M_08_05_2015
 M_08_05_2015.pdf (159.1 kB) (159.1 kB)

M_09_05_2015
 M_09_05_2015.pdf (272.4 kB) (272.4 kB)

M_10_05_2015
 M_10_05_2015.pdf (164.5 kB) (164.5 kB)

M_11_05_2015
 M_11_05_2015.pdf (327.6 kB) (327.6 kB)

M_12_01_05_2015
 M_12_01_05_2015.pdf (146 kB) (146 kB)

M_12_02_05_2015
 M_12_02_05_2015.pdf (129.9 kB) (129.9 kB)

M_12_03_05_2015
 M_12_03_05_2015.pdf (262.5 kB) (262.5 kB)

M_12_04_05_2015
 M_12_04_05_2015.pdf (163.6 kB) (163.6 kB)

M_12_05_05_2015_0001
 M_12_05_05_2015_0001.pdf (58.3 kB) (58.3 kB)

M_12_06_05_2015_1
 M_12_06_05_2015_1.pdf (345.7 kB) (345.7 kB)

M_12_07_05_2015
 M_12_07_05_2015.pdf (148.8 kB) (148.8 kB)

M_12_08_05_2015
 M_12_08_05_2015.pdf (144.2 kB) (144.2 kB)

M_12_09_05_2015_0001
 M_12_09_05_2015_0001.pdf (53 kB) (53 kB)

M_12_10_05_2015_0001
 M_12_10_05_2015_0001.pdf (61.9 kB) (61.9 kB)

M_12_11_05_2015
 M_12_11_05_2015.pdf (211.7 kB) (211.7 kB)

M_12_12_05_2015
 M_12_12_05_2015.pdf (314.4 kB) (314.4 kB)

M_12_12_05_2015_1
 M_12_12_05_2015_1.xls (350 kB) (350 kB)

M_12_13_05_2015
 M_12_13_05_2015.pdf (41.1 kB) (41.1 kB)

M_13_05_2015
 M_13_05_2015.pdf (211.6 kB) (211.6 kB)

04. MsZ 16.03.2015

Pozvanka_na_04_MsZ_2015
 Pozvanka_na_04_MsZ_2015.pdf (176.4 kB) (176.4 kB)

Zoznam_materialov_04_MsZ_2015
 Zoznam_materialov_04_MsZ_2015.pdf (131 kB) (131 kB)

M_01_04_2015
 M_01_04_2015.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

M_02_04_2015
 M_02_04_2015.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

M_03_04_2015
 M_03_04_2015.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

M_04_04_2015
 M_04_04_2015.pdf (285 kB) (285 kB)

M_05_04_2015
 M_05_04_2015.pdf (164.5 kB) (164.5 kB)

M_06_04_2015
 M_06_04_2015.pdf (991.7 kB) (991.7 kB)

M_07_04_2015
 M_07_04_2015.pdf (296.3 kB) (296.3 kB)

M_08_04_2015
 M_08_04_2015.pdf (376.9 kB) (376.9 kB)

M_09_04_2015
 M_09_04_2015.pdf (142.9 kB) (142.9 kB)

M_10_04_2015
 M_10_04_2015.pdf (263.1 kB) (263.1 kB)

M_11_04_2015
 M_11_04_2015.pdf (205.4 kB) (205.4 kB)

03. MsZ 25.02.2015

Pozvanka_na_03_MsZ_2015
 Pozvanka_na_03_MsZ_2015.pdf (142 kB) (142 kB)

Zoznam_materialov_03_MsZ_2015
 Zoznam_materialov_03_MsZ_2015.pdf (136.8 kB) (136.8 kB)

M_01_03_2015
 M_01_03_2015.pdf (313.1 kB) (313.1 kB)

M_03_03_2015
 M_03_03_2015.pdf (250.9 kB) (250.9 kB)

M_04_03_2015
 M_04_03_2015.pdf (145.4 kB) (145.4 kB)

M_05_03_2015
 M_05_03_2015.pdf (181.6 kB) (181.6 kB)

M_06_03_2015
 M_06_03_2015.pdf (263.5 kB) (263.5 kB)

M_07_03_2015
 M_07_03_2015.pdf (482.6 kB) (482.6 kB)

M_08_03_2015
 M_08_03_2015.pdf (129.9 kB) (129.9 kB)

M_09_03_2015
 M_09_03_2015.pdf (396.6 kB) (396.6 kB)

M_10_01_03_2015
 M_10_01_03_2015.xls (31 kB) (31 kB)

M_10_02_03_2015
 M_10_02_03_2015.pdf (233.7 kB) (233.7 kB)

M_10_02_03_2015
 M_10_02_03_2015.xls (200.5 kB) (200.5 kB)

M_10_03_03_2015
 M_10_03_03_2015.pdf (168.4 kB) (168.4 kB)

M_10_04_03_2015
 M_10_04_03_2015.pdf (167.4 kB) (167.4 kB)

M_10_05_03_2015
 M_10_05_03_2015.pdf (192.9 kB) (192.9 kB)

M_10_06_03_2015
 M_10_06_03_2015.pdf (398.5 kB) (398.5 kB)

M_10_07_03_2015
 M_10_07_03_2015.pdf (324.9 kB) (324.9 kB)

M_10_08_03_2015
 M_10_08_03_2015.pdf (265 kB) (265 kB)

M_10_09_03_2015
 M_10_09_03_2015.pdf (81.2 kB) (81.2 kB)

M_10_10_03_2015
 M_10_10_03_2015.pdf (141.9 kB) (141.9 kB)

M_10_11_03_2015
 M_10_11_03_2015.pdf (141.3 kB) (141.3 kB)

M_10_12_03_2015
 M_10_12_03_2015.pdf (142.6 kB) (142.6 kB)

M_10_13_03_2015
 M_10_13_03_2015.pdf (141.8 kB) (141.8 kB)

M_10_14_03_2015
 M_10_14_03_2015.pdf (151 kB) (151 kB)

M_10_15_03_2015
 M_10_15_03_2015.pdf (144.6 kB) (144.6 kB)

M_10_16_03_2015
 M_10_16_03_2015.pdf (151.9 kB) (151.9 kB)

M_10_17_03_2015
 M_10_17_03_2015.pdf (199.9 kB) (199.9 kB)

M_10_18_03_2015
 M_10_18_03_2015.pdf (147.1 kB) (147.1 kB)

M_10_19_03_2015
 M_10_19_03_2015.pdf (205 kB) (205 kB)

M_10_20_03_2015
 M_10_20_03_2015.pdf (60.6 kB) (60.6 kB)

02. MsZ 08.01.2015

Pozvanka_na_02_MsZ_2015
 Pozvanka_na_02_MsZ_2015.pdf (177.4 kB) (177.4 kB)

Zoznam_materialov_02_MsZ_2015
 Zoznam_materialov_02_MsZ_2015.pdf (121.7 kB) (121.7 kB)

M_01_02_2015
 M_01_02_2015.pdf (230.6 kB) (230.6 kB)

M_01_02_2015_1
 M_01_02_2015_1.xls (31 kB) (31 kB)

M_01_02_2015_2
 M_01_02_2015_2.pdf (115.6 kB) (115.6 kB)

M_02_02_2015
 M_02_02_2015.pdf (310.4 kB) (310.4 kB)

M_03_02_2015
 M_03_02_2015.pdf (135.4 kB) (135.4 kB)

M_04_02_2015
 M_04_02_2015.pdf (238.9 kB) (238.9 kB)

30. MsZ 13.11.2014

Pozvanka_na_30_MsZ_2014
 Pozvanka_na_30_MsZ_2014.pdf (142.3 kB) (142.3 kB)

Zoznam_materialov_30_MsZ_2014
 Zoznam_materialov_30_MsZ_2014.pdf (132.3 kB) (132.3 kB)

M_01_30_2014
 M_01_30_2014.pdf (236 kB) (236 kB)

M_02_30_2014
 M_02_30_2014.pdf (817.5 kB) (817.5 kB)

M_02_30_2014
 M_02_30_2014.xls (450.5 kB) (450.5 kB)

M_02_30_2014_b
 M_02_30_2014_b.pdf (147.9 kB) (147.9 kB)

M_02_30_2014_transfery
 M_02_30_2014_transfery.xls (58 kB) (58 kB)

M_03_30_2014_a
 M_03_30_2014_a.pdf (471.8 kB) (471.8 kB)

M_03_30_2014_a_1
 M_03_30_2014_a_1.pdf (298.9 kB) (298.9 kB)

M_03_30_2014_a_2
 M_03_30_2014_a_2.xls (24.5 kB) (24.5 kB)

M_03_30_2014_a_3
 M_03_30_2014_a_3.pdf (258.3 kB) (258.3 kB)

M_03_30_2014_a_4
 M_03_30_2014_a_4.xls (38.5 kB) (38.5 kB)

M_03_30_2014_b
 M_03_30_2014_b.pdf (433.6 kB) (433.6 kB)

M_03_30_2014_b_1
 M_03_30_2014_b_1.xls (23.5 kB) (23.5 kB)

M_04_30_2014
 M_04_30_2014.pdf (461.5 kB) (461.5 kB)

M_05_30_2014
 M_05_30_2014.pdf (401.8 kB) (401.8 kB)

M_06_30_2014
 M_06_30_2014.pdf (267.9 kB) (267.9 kB)

M_07_30_2014
 M_07_30_2014.pdf (336 kB) (336 kB)

M_08_30_2014
 M_08_30_2014.pdf (965.2 kB) (965.2 kB)

M_09_30_2014
 M_09_30_2014.pdf (614.4 kB) (614.4 kB)

M_10_30_2014
 M_10_30_2014.pdf (263.4 kB) (263.4 kB)

M_11_30_2014
 M_11_30_2014.pdf (184.2 kB) (184.2 kB)

M_12_30_2014
 M_12_30_2014.pdf (399.9 kB) (399.9 kB)

M_13_30_2014
 M_13_30_2014.pdf (204.3 kB) (204.3 kB)

M_14_30_2014
 M_14_30_2014.pdf (272.5 kB) (272.5 kB)

M_15_01_30_2014
 M_15_01_30_2014.pdf (338.4 kB) (338.4 kB)

M_15_01_30_2014
 M_15_01_30_2014.xls (401.5 kB) (401.5 kB)

M_15_02_30_2014
 M_15_02_30_2014.pdf (160.9 kB) (160.9 kB)

M_15_03_30_2014
 M_15_03_30_2014.pdf (155.2 kB) (155.2 kB)

M_15_04_30_2014
 M_15_04_30_2014.pdf (155.3 kB) (155.3 kB)

M_15_05_30_2014
 M_15_05_30_2014.pdf (199.1 kB) (199.1 kB)

M_15_06_30_2014
 M_15_06_30_2014.pdf (181.7 kB) (181.7 kB)

M_15_07_30_2014
 M_07_30_2014.pdf (336 kB) (336 kB)

M_15_08_30_2014
 M_15_08_30_2014.pdf (50.9 kB) (50.9 kB)

29. MsZ 21.10.2014

Pozvanka_na_29_MsZ_2014
 Pozvanka_na_29_MsZ_2014.pdf (144.2 kB) (144.2 kB)

Zoznam_materialov_29_MsZ_2014
 Zoznam_materialov_29_MsZ_2014.pdf (134.2 kB) (134.2 kB)

M_01_29_2014
 M_01_29_2014.pdf (238.5 kB) (238.5 kB)

M_02_29_2014
 M_02_29_2014.pdf (212.2 kB) (212.2 kB)

M_03_29_2014
 M_03_29_2014.pdf (161.3 kB) (161.3 kB)

M_04_29_2014
 M_04_29_2014.pdf (349.8 kB) (349.8 kB)

M_05_29_2014
 M_05_29_2014.pdf (179.5 kB) (179.5 kB)

M_06_29_2014
 M_06_29_2014.pdf (230.3 kB) (230.3 kB)

M_07_29_2014
 M_07_29_2014.pdf (219 kB) (219 kB)

M_08_29_2014
 M_08_29_2014.pdf (331.5 kB) (331.5 kB)

M_09_29_2014
 M_09_29_2014.pdf (160.1 kB) (160.1 kB)

M_10_29_2014
 M_10_29_2014.pdf (353.1 kB) (353.1 kB)

M_11_01_29_2014
 M_11_01_29_2014.pdf (154.1 kB) (154.1 kB)

M_11_02_29_2014
 M_11_02_29_2014.pdf (156.3 kB) (156.3 kB)

M_11_03_29_2014
 M_11_03_29_2014.pdf (136.3 kB) (136.3 kB)

M_11_04_29_2014
 M_11_04_29_2014.pdf (236.2 kB) (236.2 kB)

M_11_05_29_2014
 M_11_05_29_2014.pdf (137.7 kB) (137.7 kB)

M_11_06_29_2014
 M_11_06_29_2014.pdf (206.1 kB) (206.1 kB)

M_11_07_29_2014
 M_11_07_29_2014.pdf (204.9 kB) (204.9 kB)

M_11_08_29_2014
 M_11_08_29_2014.pdf (148.7 kB) (148.7 kB)

M_11_09_29_2014
 M_11_09_29_2014.pdf (79 kB) (79 kB)

M_11_10_29_2014
 M_11_10_29_2014.pdf (125.4 kB) (125.4 kB)

28. MsZ 04.09.2014

Pozvánka na 28. MsZ 4. 9. 2014
 Pozvanka_na_28_MsZ_2014.doc (63 kB) (63 kB)

Zoznam materiálov na 28. MsZ 2014
 Zoznam_materialov_28_MsZ_2014.doc (38.5 kB) (38.5 kB)

M_01_28_2014
 M_01_28_2014.doc (131.5 kB) (131.5 kB)

M_02_28_2014_a_1
 M_02_28_2014_a_1.doc (720 kB) (720 kB)

M_02_28_2014_a_2
 M_02_28_2014_a_2.xls (173 kB) (173 kB)

M_02_28_2014_b
 M_02_28_2014_b.doc (222 kB) (222 kB)

M_02_28_2014_b_1
 M_02_28_2014_b_1.doc (36 kB) (36 kB)

M_02_28_2014_b_2
 M_02_28_2014_b_2.doc (138.5 kB) (138.5 kB)

M_02_28_2014_c
 M_02_28_2014_c.doc (72 kB) (72 kB)

M_02_28_2014_c_1
 M_02_28_2014_c_1.doc (111 kB) (111 kB)

M_02_28_2014_d
 M_02_28_2014_d.doc (127.5 kB) (127.5 kB)

M_04_28_2014
 M_04_28_2014.doc (44.5 kB) (44.5 kB)

M_05_28_2014
 M_05_28_2014.doc (55 kB) (55 kB)

M_06_28_2014
 M_06_28_2014.doc (77.5 kB) (77.5 kB)

M_07_28_2014
 M_07_28_2014.doc (130 kB) (130 kB)

M_08_28_2014
 M_08_28_2014.doc (78.5 kB) (78.5 kB)

M_09_28_2014
 M_09_28_2014.doc (696 kB) (696 kB)

M_10_01_28_2014
 M_10_01_28_2014.doc (47 kB) (47 kB)

M_10_02_28_2014
 M_10_02_28_2014.doc (82 kB) (82 kB)

M_10_03_28_2014
 M_10_03_28_2014.doc (45.5 kB) (45.5 kB)

M_10_04_28_2014
 M_10_04_28_2014.pdf (122.4 kB) (122.4 kB)

M_10_05_28_2014
 M_10_05_28_2014.pdf (69 kB) (69 kB)

M_10_06_28_2014
 M_10_06_28_2014.doc (81 kB) (81 kB)

M_10_07_28_2014
 M_10_07_28_2014.doc (34.5 kB) (34.5 kB)

M_10_08_28_2014
 M_10_08_28_2014.doc (81 kB) (81 kB)

M_10_08_28_2014_1
 M_10_08_28_2014_1.pdf (90.4 kB) (90.4 kB)

M_10_08_28_2014_2
 M_10_08_28_2014_2.xls (24 kB) (24 kB)

M_10_08_28_2014_3
 M_10_08_28_2014_3.xls (34.5 kB) (34.5 kB)

M_11_28_2014
 M_11_28_2014.doc (29.5 kB) (29.5 kB)

26. MsZ 24.06.2014

Zoznam_materialov_26_MsZ_2014
 Zoznam_materialov_26_MsZ_2014.pdf (133.8 kB) (133.8 kB)

M_01_26_2014
 M_01_26_2014.pdf (235.1 kB) (235.1 kB)

M_02_26_2014
 M_02_26_2014.pdf (268.1 kB) (268.1 kB)

M_03_26_2014
 M_03_26_2014.pdf (153.9 kB) (153.9 kB)

M_04_26_2014
 M_04_26_2014.pdf (185.6 kB) (185.6 kB)

M_05_26_2014
 M_05_26_2014.pdf (146.9 kB) (146.9 kB)

M_06_26_2014
 M_06_26_2014.pdf (157.9 kB) (157.9 kB)

M_07_26_2014
 M_07_26_2014.pdf (129.1 kB) (129.1 kB)

M_08_26_2014
 M_08_26_2014.pdf (208.6 kB) (208.6 kB)

M_09_26_2014
 M_09_26_2014.pdf (203.5 kB) (203.5 kB)

M_10_01_26_2014_1
 M_10_01_26_2014_1.pdf (222.5 kB) (222.5 kB)

M_10_01_26_2014_2
 M_10_01_26_2014_2.xls (396.5 kB) (396.5 kB)

M_10_01_26_2014_3
 M_10_01_26_2014_3.xls (17.5 kB) (17.5 kB)

M_10_02_26_2014
 M_10_02_26_2014.pdf (280.8 kB) (280.8 kB)

M_10_03_26_2014
 M_10_03_26_2014.pdf (156.2 kB) (156.2 kB)

M_10_04_26_2014
 M_10_04_26_2014.pdf (148.2 kB) (148.2 kB)

M_10_05_26_2014
 M_10_05_26_2014.pdf (143.4 kB) (143.4 kB)

M_10_05_26_2014_b
 M_10_05_26_2014_b.pdf (161.5 kB) (161.5 kB)

M_10_06_26_2014
 M_10_06_26_2014.pdf (131 kB) (131 kB)

M_10_07_26_2014
 M_10_07_26_2014.pdf (154.9 kB) (154.9 kB)

M_10_08_26_2014
 M_10_08_26_2014.pdf (192.6 kB) (192.6 kB)

M_10_09_26_2014
 M_10_09_26_2014.pdf (106.6 kB) (106.6 kB)

M_10_10_26_2014
 M_10_10_26_2014.pdf (61.8 kB) (61.8 kB)

M_10_11_26_2014
 M_10_11_26_2014.pdf (163.7 kB) (163.7 kB)

M_10_12_26_2014
 M_10_12_26_2014.pdf (381.8 kB) (381.8 kB)

M_10_13_26_2014
 M_10_13_26_2014.pdf (205.9 kB) (205.9 kB)

M_10_14_26_2014
 M_10_14_26_2014.pdf (745.3 kB) (745.3 kB)

M_10_15_26_2014
 M_10_15_26_2014.pdf (252.8 kB) (252.8 kB)

M_10_16_26_2014
 M_10_16_26_2014.pdf (230.6 kB) (230.6 kB)

M_10_17_26_2014
 M_10_17_26_2014.pdf (310.2 kB) (310.2 kB)

M_11_26_2014
 M_11_26_2014.pdf (209.3 kB) (209.3 kB)

25. MsZ 24.04.2014

Zoznam materiálov na 25. MsZ 2014
 Zoznam_materialov_25_MsZ_2014.pdf (79.7 kB) (79.7 kB)

M_01_25_2014
 M_01_25_2014.pdf (274 kB) (274 kB)

M_02_25_2014a
 M_02_25_2014a.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

M_02_25_2014a
 M_02_25_2014a.xls (442 kB) (442 kB)

M_02_25_2014b
 M_02_25_2014b.pdf (176.3 kB) (176.3 kB)

M_03_25_2014
 M_03_25_2014.pdf (763.2 kB) (763.2 kB)

M_04_25_2014
 M_04_25_2014.pdf (616 kB) (616 kB)

M_05_25_2014
 M_05_25_2014.pdf (542.3 kB) (542.3 kB)

M_06_25_2014
 M_06_25_2014.pdf (562.2 kB) (562.2 kB)

M_07_25_2014
 M_07_25_2014.pdf (167.1 kB) (167.1 kB)

M_08_25_2014
 M_08_25_2014.pdf (274.3 kB) (274.3 kB)

M_09_25_2014
 M_09_25_2014.pdf (176 kB) (176 kB)

M_09_25_2014
 M_09_25_2014.xls (51 kB) (51 kB)

M_10_25_2014
 M_10_25_2014.pdf (184.9 kB) (184.9 kB)

M_11_25_2014
 M_11_25_2014.pdf (148 kB) (148 kB)

M_12_25_2014
 M_12_25_2014.pdf (369.3 kB) (369.3 kB)

M_13_01_25_2014_1
 M_13_01_25_2014_1.pdf (198.3 kB) (198.3 kB)

M_13_01_25_2014_2
 M_13_01_25_2014_2.xls (386.5 kB) (386.5 kB)

M_13_01_25_2014_3
 M_13_01_25_2014_3.xls (25.5 kB) (25.5 kB)

M_13_02_25_2014
 M_13_02_25_2014.pdf (149.2 kB) (149.2 kB)

M_13_03_25_2014
 M_13_03_25_2014.pdf (238.4 kB) (238.4 kB)

M_13_04_25_2014
 M_13_04_25_2014.pdf (171.1 kB) (171.1 kB)

M_13_05_25_2014
 M_13_05_25_2014.pdf (192.8 kB) (192.8 kB)

M_13_06_25_2014
 M_13_06_25_2014.pdf (112.2 kB) (112.2 kB)

M_13_07_25_2014
 M_13_07_25_2014.pdf (52.9 kB) (52.9 kB)

M_13_08_25_2014
 M_13_08_25_2014.pdf (63.1 kB) (63.1 kB)

M_13_09_25_2014
 M_13_09_25_2014.pdf (204.5 kB) (204.5 kB)

M_13_10_25_2014
 M_13_10_25_2014.pdf (245.9 kB) (245.9 kB)

M_13_11_25_2014
 M_13_11_25_2014.pdf (446.2 kB) (446.2 kB)

M_13_12_25_2014
 M_13_12_25_2014.pdf (253.4 kB) (253.4 kB)

M_14_25_2014
 M_14_25_2014.pdf (284 kB) (284 kB)

23. MsZ 25.02.2014

Pozvánka na 23. MsZ 25.02.2014
 Pozvanka_na_23_MsZ_2014.rtf (309.2 kB) (309.2 kB)

Zoznam materiálov na 23. MsZ 2014
 Zoznam_materialov_23_MsZ_2014.rtf (81.9 kB) (81.9 kB)

M_01_23_2014
 M_01_23_2014.rtf (251.3 kB) (251.3 kB)

M_03_23_2014
 M_03_23_2014.rtf (79.1 kB) (79.1 kB)

M_04_23_2014
 M_04_23_2014.rtf (213.8 kB) (213.8 kB)

M_05_23_2014
 M_05_23_2014.rtf (74.5 kB) (74.5 kB)

M_06_23_2014
 M_06_23_2014.rtf (290.6 kB) (290.6 kB)

M_07_23_2014
 M_07_23_2014.rtf (235.4 kB) (235.4 kB)

M_08_01_23_2014
 M_08_01_23_2014.pdf (340.8 kB) (340.8 kB)

M_08_01_23_2014
 M_08_01_23_2014.rtf (74.8 kB) (74.8 kB)

M_08_01_23_2014
 M_08_01_23_2014.xls (26 kB) (26 kB)

M_08_02_23_2014
 M_08_02_23_2014.rtf (171.5 kB) (171.5 kB)

M_08_03_23_2014
 M_08_03_23_2014.rtf (210.3 kB) (210.3 kB)

M_08_04_23_2014
 M_08_04_23_2014.rtf (74.4 kB) (74.4 kB)

M_08_05_23_2014
 M_08_05_23_2014.rtf (219.6 kB) (219.6 kB)

M_08_06_23_2014
 M_08_06_23_2014.rtf (127.3 kB) (127.3 kB)

M_08_07_23_2014
 M_08_07_23_2014.xls (27.5 kB) (27.5 kB)

M_08_08_23_2014
 M_08_08_23_2014.pdf (712.8 kB) (712.8 kB)

M_08_09_23_2014
 M_08_09_23_2014.pdf (193.7 kB) (193.7 kB)

M_08_10_23_2014
 M_08_10_23_2014.pdf (659.4 kB) (659.4 kB)

M_08_11_23_2014
 M_08_11_23_2014.pdf (139.7 kB) (139.7 kB)

M_09_23_2014
 M_09_23_2014.rtf (49.2 kB) (49.2 kB)

21. MsZ 12.12.2013

Pozvánka na 21. MsZ 12.12.2013 (štvrtok)
 Pozvanka_na_21_MsZ_2013.rtf (194.2 kB) (194.2 kB)

Zoznam materiálov na 21. MsZ 2013
 Zoznam_materialov_21_MsZ_2013.rtf (92.8 kB) (92.8 kB)

M_01_21_2013
 M_01_21_2013.rtf (334.3 kB) (334.3 kB)

M_02_21_2013a
 M_02_21_2013a.pdf (870.9 kB) (870.9 kB)

M_02_21_2013a
 M_02_21_2013a.xls (280.5 kB) (280.5 kB)

M_02_21_2013b
 M_02_21_2013b.rtf (74.9 kB) (74.9 kB)

M_03_21_2013a
 M_03_21_2013a.rtf (145.7 kB) (145.7 kB)

M_03_21_2013a
 M_03_21_2013a.xls (24.5 kB) (24.5 kB)

M_03_21_2013b
 M_03_21_2013b.rtf (157.4 kB) (157.4 kB)

M_03_21_2013b
 M_03_21_2013b.xls (48.5 kB) (48.5 kB)

M_03_21_2013c
 M_03_21_2013c.rtf (692 kB) (692 kB)

M_04_21_2013
 M_04_21_2013.rtf (285.7 kB) (285.7 kB)

M_05_21_2013
 M_05_21_2013.rtf (141.1 kB) (141.1 kB)

M_06_21_2013
 M_06_21_2013.rtf (409.5 kB) (409.5 kB)

M_07_21_2013
 M_07_21_2013.pdf (3.7 MB) (3.7 MB)

M_08_21_2013
 M_08_21_2013.pdf (2.7 MB) (2.7 MB)

M_09_21_2013
 M_09_21_2013.rtf (96.8 kB) (96.8 kB)

M_10_21_2013
 M_10_21_2013.rtf (130.9 kB) (130.9 kB)

M_11_21_2013
 M_11_21_2013.rtf (61.1 kB) (61.1 kB)

M_12_21_2013
 M_12_21_2013.rtf (46.1 kB) (46.1 kB)

M_13_21_2013
 M_13_21_2013.rtf (185.9 kB) (185.9 kB)

M_14_21_2013
 M_14_21_2013.rtf (150.4 kB) (150.4 kB)

M_15_21_2013
 M_15_21_2013.rtf (95 kB) (95 kB)

M_16_21_2013
 M_16_21_2013.rtf (244.4 kB) (244.4 kB)

M_17_01_21_2013
 M_17_01_21_2013.rtf (244.3 kB) (244.3 kB)

M_17_01_21_2013
 M_17_01_21_2013.xls (368 kB) (368 kB)

M_17_02_21_2013
 M_17_02_21_2013.rtf (106.4 kB) (106.4 kB)

M_17_03_21_2013
 M_17_03_21_2013.rtf (84.1 kB) (84.1 kB)

M_17_04_21_2013
 M_17_04_21_2013.rtf (84.1 kB) (84.1 kB)

M_17_05_21_2013
 M_17_05_21_2013.rtf (126 kB) (126 kB)

M_17_06_21_2013
 M_17_06_21_2013.rtf (76.8 kB) (76.8 kB)

M_17_07_21_2013
 M_17_07_21_2013.rtf (108.8 kB) (108.8 kB)

M_17_08_21_2013
 M_17_08_21_2013.rtf (162.1 kB) (162.1 kB)

M_17_09_21_2013
 M_17_09_21_2013.rtf (282.6 kB) (282.6 kB)

M_17_09_21_2013
 M_17_09_21_2013.pdf (58.4 kB) (58.4 kB)

M_17_10_21_2013
 M_17_10_21_2013.rtf (283.5 kB) (283.5 kB)

M_17_11_21_2013
 M_17_11_21_2013.pdf (47.4 kB) (47.4 kB)

M_17_12_21_2013_1
 M_17_12_21_2013_1.rtf (281.1 kB) (281.1 kB)

M_17_12_21_2013_2
 M_17_12_21_2013_2.rtf (156.7 kB) (156.7 kB)

20. MsZ 29.10.2013

Pozvánka na 20. MsZ 2013
 Pozvanka_na_20_zasad_MsZ_2013.rtf (191.3 kB) (191.3 kB)

Zoznam materiálov na 20. MsZ 2013
 Zoznam_mat_20_MsZ_2013.rtf (80.4 kB) (80.4 kB)

M_01_20_2013
 M_01_20_2013.rtf (415.6 kB) (415.6 kB)

M_02_20_2013
 M_02_20_2013.rtf (250 kB) (250 kB)

M_03_20_2013
 M_03_20_2013.rtf (78.4 kB) (78.4 kB)

M_04_20_2013
 M_04_20_2013.rtf (88.7 kB) (88.7 kB)

M_05_20_2013
 M_05_20_2013.rtf (146.1 kB) (146.1 kB)

M_06_20_2013
 M_06_20_2013.rtf (144.3 kB) (144.3 kB)

M_07_20_2013
 M_07_20_2013.rtf (867.8 kB) (867.8 kB)

M_08_20_2013
 M_08_20_2013.rtf (198.1 kB) (198.1 kB)

M_09_20_2013
 M_09_20_2013.rtf (498.1 kB) (498.1 kB)

M_10_01_20_2013
 M_10_01_20_2013.rtf (141.5 kB) (141.5 kB)

M_10_02_20_2013
 M_10_02_20_2013.rtf (102.4 kB) (102.4 kB)

M_10_03_20_2013
 M_10_03_20_2013.rtf (184.2 kB) (184.2 kB)

M_10_04_20_2013
 M_10_04_20_2013.rtf (232.6 kB) (232.6 kB)

M_10_05_20_2013
 M_10_05_20_2013.rtf (83.5 kB) (83.5 kB)

M_10_06_20_2013
 M_10_06_20_2013.pdf (116.8 kB) (116.8 kB)

M_10_09_20_2013
 M_10_09_20_2013.pdf (179 kB) (179 kB)

M_10_10_20_2013
 M_10_10_20_2013.rtf (574.8 kB) (574.8 kB)

M_10_11_20_2013
 M_10_11_20_2013.rtf (583.4 kB) (583.4 kB)

M_10_12_20_2013
 M_10_12_20_2013.pdf (67.2 kB) (67.2 kB)

M_10_13_20_2013
 M_10_13_20_2013.rtf (131.5 kB) (131.5 kB)

M_11_20_2013
 M_11_20_2013.rtf (50.2 kB) (50.2 kB)

19. MsZ 03.09.2013

Pozvánka na 19. MsZ 2013
 Pozvanka_19_MsZ_2013.rtf (311.9 kB) (311.9 kB)

Zoznam materiálov na 19. MsZ 2013
 Zoznam_mat_19_MsZ_2013.rtf (84.1 kB) (84.1 kB)

M_01_19_2013
 M_01_19_2013.rtf (270.8 kB) (270.8 kB)

M_02_01_19_2013_b
 M_02_01_19_2013_b.rtf (364.3 kB) (364.3 kB)

M_02_02_19_2013_b
 M_02_02_19_2013_b.rtf (155.4 kB) (155.4 kB)

M_02_19_2013_a_1
 M_02_19_2013_a_1.rtf (1.7 MB) (1.7 MB)

M_02_19_2013_a_2
 M_02_19_2013_a_2.xls (194 kB) (194 kB)

M_02_19_2013_c
 M_02_19_2013_c.rtf (263.1 kB) (263.1 kB)

M_04_19_2013
 M_04_19_2013.rtf (74.8 kB) (74.8 kB)

M_05_19_2013
 M_05_19_2013.rtf (93.1 kB) (93.1 kB)

M_06_19_2013
 M_06_19_2013.rtf (88.8 kB) (88.8 kB)

M_07_19_2013
 M_07_19_2013.rtf (398.9 kB) (398.9 kB)

M_08_19_2013
 M_08_19_2013.rtf (187.6 kB) (187.6 kB)

M_09_19_2013
 M_09_19_2013.rtf (271.9 kB) (271.9 kB)

M_10_01_19_2013_1
 M_10_01_19_2013_1.rtf (221.8 kB) (221.8 kB)

M_10_02_19_2013
 M_10_02_19_2013.rtf (211.8 kB) (211.8 kB)

M_10_03_19_2013
 M_10_03_19_2013.rtf (90.2 kB) (90.2 kB)

M_10_04_19_2013
 M_10_04_19_2013.rtf (121 kB) (121 kB)

M_10_05_19_2013
 M_10_05_19_2013.rtf (158.4 kB) (158.4 kB)

M_10_06_19_2013
 M_10_06_19_2013.rtf (232.1 kB) (232.1 kB)

M_10_07_19_2013
 M_10_07_19_2013.rtf (108.4 kB) (108.4 kB)

M_10_08_19_2013
 M_10_08_19_2013.rtf (105.1 kB) (105.1 kB)

M_10_09_19_2013
 M_10_09_19_2013.rtf (126.4 kB) (126.4 kB)

M_10_10_19_2013
 M_10_10_19_2013.rtf (52.7 kB) (52.7 kB)

M_10_11_19_2013_0001
 M_10_11_19_2013_0001.pdf (56.8 kB) (56.8 kB)

M_10_11_19_2013_0002
 M_10_11_19_2013_0002.pdf (56.6 kB) (56.6 kB)

M_10_12_19_2013_0001
 M_10_12_19_2013_0001.pdf (59.7 kB) (59.7 kB)

M_10_12_19_2013_0002
 M_10_12_19_2013_0002.pdf (51.8 kB) (51.8 kB)

M_10_13_19_2013_0001
 M_10_13_19_2013_0001.pdf (56.1 kB) (56.1 kB)

M_10_13_19_2013_0002
 M_10_13_19_2013_0002.pdf (47.1 kB) (47.1 kB)

M_10_14_19_2013_0001
 M_10_14_19_2013_0001.pdf (56.3 kB) (56.3 kB)

M_10_14_19_2013_0002
 M_10_14_19_2013_0002.pdf (56.2 kB) (56.2 kB)

M_10_15_19_2013_0001
 M_10_15_19_2013_0001.pdf (61.8 kB) (61.8 kB)

M_10_15_19_2013_0002
 M_10_15_19_2013_0002.pdf (63.9 kB) (63.9 kB)

M_10_16_19_2013
 M_10_16_19_2013.pdf (180.7 kB) (180.7 kB)

M_11_19_2013
 M_11_19_2013.rtf (53.2 kB) (53.2 kB)

18. MsZ 31.07.2013

Pozvánka na 18. MsZ 2013
 Pozvanka_na_18_zasad_MsZ_2013.rtf (309.2 kB) (309.2 kB)

Zoznam materiálov na 18. MsZ 2013
 Zoznam_mat_18_MsZ_2013.rtf (60.8 kB) (60.8 kB)

M_01_18_2013
 M_01_18_2013.rtf (116.1 kB) (116.1 kB)

M_02_18_2013
 M_02_18_2013.rtf (202.2 kB) (202.2 kB)

M_03_18_2013_1
 M_03_18_2013_1.rtf (210.7 kB) (210.7 kB)

M_03_18_2013_2
 M_03_18_2013_2.xls (347.5 kB) (347.5 kB)

M_04_18_2013
 M_04_18_2013.rtf (193.5 kB) (193.5 kB)

17. MsZ 25.06.2013

Pozvánka na 17. MsZ 2013
 Pozvanka_na_17_zasad_MsZ_2013.rtf (190.2 kB) (190.2 kB)

Zoznam materiálov na 17. MsZ 2013
 Zoznam_mat_17_MsZ_2013.rtf (80.1 kB) (80.1 kB)

M_01_17_2013
 M_01_17_2013.rtf (347.8 kB) (347.8 kB)

M_02_17_2013
 M_02_17_2013.rtf (171.6 kB) (171.6 kB)

M_03_17_2013
 M_03_17_2013.rtf (271.1 kB) (271.1 kB)

M_04_17_2013
 M_04_17_2013.rtf (125.2 kB) (125.2 kB)

M_05_17_2013
 M_05_17_2013.rtf (73.4 kB) (73.4 kB)

M_06_17_2013
 M_06_17_2013.rtf (85.3 kB) (85.3 kB)

M_07_17_2013
 M_07_17_2013.rtf (173.9 kB) (173.9 kB)

M_08_17_2013
 M_08_17_2013.rtf (51.8 kB) (51.8 kB)

M_09_17_2013
 M_09_17_2013.rtf (188.3 kB) (188.3 kB)

M_10_17_2013
 M_10_17_2013.rtf (246.5 kB) (246.5 kB)

M_11_01_17_2013
 M_11_01_17_2013.rtf (138.2 kB) (138.2 kB)

M_11_02_17_2013
 M_11_02_17_2013.rtf (142.9 kB) (142.9 kB)

M_11_03_17_2013
 M_11_03_17_2013.rtf (110.4 kB) (110.4 kB)

M_11_04_17_2013
 M_11_04_17_2013.rtf (111.7 kB) (111.7 kB)

M_11_05_17_2013
 M_11_05_17_2013.rtf (129.8 kB) (129.8 kB)

M_11_06_17_2013_1
 M_11_06_17_2013_1.rtf (65 kB) (65 kB)

M_11_06_17_2013_2
 M_11_06_17_2013_2.pdf (1 MB) (1 MB)

M_11_07_17_2013
 M_11_07_17_2013.pdf (353.9 kB) (353.9 kB)

M_11_08_17_2013
 M_11_08_17_2013.rtf (110.4 kB) (110.4 kB)

M_11_09_17_2013
 M_11_09_17_2013.pdf (173.5 kB) (173.5 kB)

M_11_10_17_2013
 M_11_10_17_2013.pdf (164.1 kB) (164.1 kB)

M_11_11_17_2013
 M_11_11_17_2013.pdf (160.4 kB) (160.4 kB)

M_11_12_17_2013
 M_11_12_17_2013.pdf (75.7 kB) (75.7 kB)

M_11_13_17_2013
 M_11_13_17_2013.pdf (167.9 kB) (167.9 kB)

M_11_14_17_2013
 M_11_14_17_2013.pdf (103.2 kB) (103.2 kB)

M_11_15_17_2013
 M_11_15_17_2013.pdf (227.7 kB) (227.7 kB)

M_11_16_17_2013
 M_11_16_17_2013.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

M_11_17_17_2013
 M_11_17_17_2013.rtf (511 kB) (511 kB)

M_12_17_2013
 M_12_17_2013.rtf (51.5 kB) (51.5 kB)

16. MsZ 14.05.2013

Pozvánka na 16. MsZ 2013
 Pozvanka_na_16_zasad_MsZ_2013.rtf (313 kB) (313 kB)

Zoznam materiálov na 16. MsZ 2013
 Zoznam_mat_16_MsZ_2013.rtf (78.3 kB) (78.3 kB)

M_01_16_2013
 M_01_16_2013.rtf (399.4 kB) (399.4 kB)

M_02_16_2013_1
 M_02_16_2013_1.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

M_02_16_2013_2
 M_02_16_2013_2.xls (354.5 kB) (354.5 kB)

M_02_16_2013_b
 M_02_16_2013_b.rtf (68.4 kB) (68.4 kB)

M_02_16_2013_c
 M_02_16_2013_c.pdf (642.3 kB) (642.3 kB)

M_03_16_2013
 M_03_16_2013.rtf (561.8 kB) (561.8 kB)

M_04_16_2013
 M_04_16_2013.rtf (346.5 kB) (346.5 kB)

M_05_16_2013
 M_05_16_2013.rtf (237.3 kB) (237.3 kB)

M_06_16_2013
 M_06_16_2013.pdf (848.6 kB) (848.6 kB)

M_07_16_2013
 M_07_16_2013.rtf (91.3 kB) (91.3 kB)

M_08_16_2013
 M_08_16_2013.rtf (87.6 kB) (87.6 kB)

M_09_16_2013
 M_09_16_2013.rtf (57 kB) (57 kB)

M_10_16_2013
 M_10_16_2013.rtf (177.8 kB) (177.8 kB)

M_11_16_2013
 M_11_16_2013.rtf (127.6 kB) (127.6 kB)

M_12_16_2013
 M_12_16_2013.rtf (284 kB) (284 kB)

M_13_01_16_2013_1
 M_13_01_16_2013_1.rtf (228.3 kB) (228.3 kB)

M_13_01_16_2013_2
 M_13_01_16_2013_2.xls (332.5 kB) (332.5 kB)

M_13_02_16_2013
 M_13_02_16_2013.rtf (102 kB) (102 kB)

M_13_03_16_2013
 M_13_03_16_2013.rtf (76.7 kB) (76.7 kB)

M_13_04_16_2013
 M_13_04_16_2013.rtf (40.9 kB) (40.9 kB)

M_13_05_16_2013
 M_13_05_16_2013.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

M_13_06_16_2013
 M_13_06_16_2013.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

M_13_07_16_2013
 M_13_07_16_2013.pdf (2.7 MB) (2.7 MB)

M_13_08_16_2013
 M_13_08_16_2013.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

M_13_09_16_2013
 M_13_09_16_2013.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

M_13_10_16_2013
 M_13_10_16_2013.pdf (333 kB) (333 kB)

M_13_11_16_2013
 M_13_11_16_2013.pdf (844.9 kB) (844.9 kB)

M_13_12_16_2013
 M_13_12_16_2013.pdf (596.2 kB) (596.2 kB)

M_13_13_16_2013
 M_13_13_16_2013.pdf (710.1 kB) (710.1 kB)

M_13_14_16_2013
 M_13_14_16_2013.rtf (321.2 kB) (321.2 kB)

M_13_15_16_2013
 M_13_15_16_2013.pdf (235.8 kB) (235.8 kB)

M_13_16_16_2013
 M_13_16_16_2013.pdf (806.4 kB) (806.4 kB)

M_13_17_16_2013
 M_13_17_16_2013.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

M_13_18_16_2013
 M_13_18_16_2013.rtf (1.5 MB) (1.5 MB)

M_14_16_2013
 M_14_16_2013.rtf (44.5 kB) (44.5 kB)

15. MsZ 26.02.2013

Pozvánka na 15. MsZ 2013
 Pozvanka_na_15_zasad_MsZ_2013.rtf (312.2 kB) (312.2 kB)

Zoznam materiálov na 15. MsZ 2013
 Zoznam_mat_15_MsZ_2013.rtf (87.6 kB) (87.6 kB)

M_01_15_2013
 M_01_15_2013.rtf (334.2 kB) (334.2 kB)

M_02_15_2013
 M_02_15_2013.rtf (121.7 kB) (121.7 kB)

M_03_15_2013
 M_03_15_2013.rtf (99.9 kB) (99.9 kB)

M_04_15_2013
 M_04_15_2013.rtf (354.3 kB) (354.3 kB)

M_06_15_2013
 M_06_15_2013.rtf (102.5 kB) (102.5 kB)

M_07_15_2013
 M_07_15_2013.rtf (219.7 kB) (219.7 kB)

M_08_15_2013
 M_08_15_2013.rtf (75 kB) (75 kB)

M_09_15_2013
 M_09_15_2013.rtf (379 kB) (379 kB)

M_10_15_2013
 M_10_15_2013.rtf (166.4 kB) (166.4 kB)

M_11_01_15_2013
 M_11_01_15_2013.rtf (214.1 kB) (214.1 kB)

M_11_02_15_2013
 M_11_02_15_2013.rtf (249.9 kB) (249.9 kB)

M_11_03_15_2013
 M_11_03_15_2013.rtf (166.3 kB) (166.3 kB)

M_11_04_15_2013
 M_11_04_15_2013.rtf (109.1 kB) (109.1 kB)

M_11_05_15_2013
 M_11_05_15_2013.rtf (137.9 kB) (137.9 kB)

M_11_06_15_2013
 M_11_06_15_2013.rtf (136.4 kB) (136.4 kB)

M_11_07_15_2013
 M_11_07_15_2013.rtf (64.1 kB) (64.1 kB)

M_11_08_15_2013_1
 M_11_08_15_2013_1.rtf (44.3 kB) (44.3 kB)

M_11_08_15_2013_2
 M_11_08_15_2013_2.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

M_11_09_15_2013
 M_11_09_15_2013.pdf (351.1 kB) (351.1 kB)

M_11_10_15_2013
 M_11_10_15_2013.rtf (282.2 kB) (282.2 kB)

M_11_11_15_2013
 M_11_11_15_2013.rtf (106.9 kB) (106.9 kB)

M_11_12_15_2013
 M_11_12_15_2013.pdf (346.8 kB) (346.8 kB)

M_11_13_15_2013_1
 M_11_13_15_2013_1.pdf (210.4 kB) (210.4 kB)

M_11_14_15_2013
 M_11_14_15_2013.pdf (734.8 kB) (734.8 kB)

M_12_15_2013
 M_12_15_2013.rtf (41.8 kB) (41.8 kB)

14. MsZ 13.12.2012

Pozvánka na 14. MsZ 2012
 Pozvanka_na_14_zasad_MsZ.rtf (306.7 kB) (306.7 kB)

Zoznam materiálov na 14. MsZ 2012
 Zoznam_mat_14_MsZ.rtf (48.4 kB) (48.4 kB)

M_01_14_2012
 M_01_14_2012.rtf (225.8 kB) (225.8 kB)

M_02_14_2012_1
 M_02_14_2012_1.rtf (1.5 MB) (1.5 MB)

M_02_14_2012_2
 M_02_14_2012_2.xls (305.5 kB) (305.5 kB)

M_02_14_2012_3
 M_02_14_2012_3.xls (69.5 kB) (69.5 kB)

M_02_14_2012_4
 M_02_14_2012_4.pdf (479.2 kB) (479.2 kB)

M_02_14_2012_5
 M_02_14_2012_5.rtf (47.8 kB) (47.8 kB)

M_03_14_2012_a
 M_03_14_2012_a.rtf (186.6 kB) (186.6 kB)

M_03_14_2012_b_1
 M_03_14_2012_b_1.rtf (145.1 kB) (145.1 kB)

M_03_14_2012_b_2
 M_03_14_2012_b_2.xls (47.5 kB) (47.5 kB)

M_04_14_2012
 M_04_14_2012.rtf (161.8 kB) (161.8 kB)

M_05_14_2012
 M_05_14_2012.rtf (143.8 kB) (143.8 kB)

M_06_14_2012
 M_06_14_2012.rtf (313.6 kB) (313.6 kB)

M_07_14_2012
 M_07_14_2012.pdf (6.3 MB) (6.3 MB)

M_08_14_2012
 M_08_14_2012.pdf (3.8 MB) (3.8 MB)

M_09_14_2012
 M_09_14_2012.rtf (53.7 kB) (53.7 kB)

M_10_14_2012
 M_10_14_2012.rtf (67 kB) (67 kB)

M_11_14_2012
 M_11_14_2012.rtf (43.6 kB) (43.6 kB)

M_12_14_2012
 M_12_14_2012.rtf (17.5 kB) (17.5 kB)

M_13_14_2012
 M_13_14_2012.rtf (94.5 kB) (94.5 kB)

M_14_14_2012
 M_14_14_2012.rtf (112.3 kB) (112.3 kB)

M_15_14_2012
 M_15_14_2012.rtf (196.4 kB) (196.4 kB)

M_16_01_14_2012_1
 M_16_01_14_2012_1.rtf (209.9 kB) (209.9 kB)

M_16_01_14_2012_2
 M_16_01_14_2012_2.xls (326.5 kB) (326.5 kB)

M_16_02_14_2012
 M_16_02_14_2012.rtf (465.1 kB) (465.1 kB)

M_16_03_14_2012
 M_16_03_14_2012.rtf (54.7 kB) (54.7 kB)

M_16_04_14_2012
 M_16_04_14_2012.pdf (349.3 kB) (349.3 kB)

M_16_05_14_2012
 M_16_05_14_2012.rtf (40.9 kB) (40.9 kB)

M_16_06_14_2012
 M_16_06_14_2012.rtf (61.3 kB) (61.3 kB)

M_16_07_14_2012
 M_16_07_14_2012.rtf (87.1 kB) (87.1 kB)

M_16_08_14_2012
 M_16_08_14_2012.rtf (35.8 kB) (35.8 kB)

M_16_09_14_2012
 M_16_09_14_2012.jpg (263 kB) (263 kB)

M_16_10_14_2012
 M_16_10_14_2012.jpg (857.7 kB) (857.7 kB)

M_16_11_14_2012
 M_16_11_14_2012.jpg (334.9 kB) (334.9 kB)

M_16_12_14_2012
 M_16_12_14_2012.rtf (7.3 kB) (7.3 kB)

M_17_14_2012
 M_17_14_2012.rtf (18 kB) (18 kB)

13. MsZ 30.10.2012

Pozvánka na 13. MsZ 2012
 Pozvanka_13_MsZ_2012.rtf (151.9 kB) (151.9 kB)

Zoznam materiálov na 13. MsZ 2012
 Zoznam_materialov_13_MsZ_2012.rtf (41.3 kB) (41.3 kB)

M_01_13_2012
 M_01_13_2012.rtf (203.2 kB) (203.2 kB)

M_02_13_2012
 M_02_13_2012.rtf (113.6 kB) (113.6 kB)

M_03_13_2012
 M_03_13_2012.rtf (35.2 kB) (35.2 kB)

M_04_13_2012
 M_04_13_2012.rtf (37.3 kB) (37.3 kB)

M_05_13_2012
 M_05_13_2012.rtf (126.8 kB) (126.8 kB)

M_06_13_2012
 M_06_13_2012.rtf (195.9 kB) (195.9 kB)

M_07_13_2012
 M_07_13_2012.rtf (53.3 kB) (53.3 kB)

M_08_13_2012_a
 M_08_13_2012_a.pdf (952.1 kB) (952.1 kB)

M_08_13_2012_b
 M_08_13_2012_b.rtf (34.3 kB) (34.3 kB)

M_09_13_2012
 M_09_13_2012.rtf (147 kB) (147 kB)

M_10_13_2012
 M_10_13_2012.rtf (271.6 kB) (271.6 kB)

M_11_01_13_2012
 M_11_01_13_2012.xls (310.5 kB) (310.5 kB)

M_11_01_13_2012_sumarizacia
 M_11_01_13_2012_sumarizacia.rtf (184 kB) (184 kB)

M_11_02_13_2012
 M_11_02_13_2012.rtf (38.6 kB) (38.6 kB)

M_11_03_13_2012
 M_11_03_13_2012.rtf (401.6 kB) (401.6 kB)

M_11_04_13_2012
 M_11_04_13_2012.rtf (199.9 kB) (199.9 kB)

M_11_05_13_2012
 M_11_05_13_2012.rtf (20 kB) (20 kB)

M_11_06_13_2012
 M_11_06_13_2012.jpg (312.8 kB) (312.8 kB)

M_11_07_13_2012
 M_11_07_13_2012.jpg (340.2 kB) (340.2 kB)

M_11_08_13_2012
 M_11_08_13_2012.jpg (260.7 kB) (260.7 kB)

M_11_09_13_2012
 M_11_09_13_2012.jpg (613.9 kB) (613.9 kB)

M_11_10_13_2012
 M_11_10_13_2012.jpg (803.1 kB) (803.1 kB)

M_11_11_13_2012
 M_11_11_13_2012.jpg (374.2 kB) (374.2 kB)

M_11_12_13_2012
 M_11_12_13_2012.jpg (293 kB) (293 kB)

M_12_13_2012
 M_12_13_2012.rtf (13.6 kB) (13.6 kB)

12. MsZ 04.09.2012

Pozvánka na 12. MsZ 2012
 Pozvanka_12_MsZ_2012.rtf (150.2 kB) (150.2 kB)

Zoznam materiálov na 12. MsZ 2012
 Zoznam_materialov_12_MsZ_2012.rtf (41.1 kB) (41.1 kB)

M_01_12_2012
 M_01_12_2012.rtf (196.5 kB) (196.5 kB)

M_02_12_2012a_1
 M_02_12_2012a_1.rtf (1.6 MB) (1.6 MB)

M_02_12_2012a_2
 M_02_12_2012a_2.xls (49.5 kB) (49.5 kB)

M_02_12_2012b_1
 M_02_12_2012b_1.rtf (104.2 kB) (104.2 kB)

M_02_12_2012b_1_1
 M_02_12_2012b_1_1.xls (44.5 kB) (44.5 kB)

M_02_12_2012b_1_2
 M_02_12_2012b_1_2.rtf (97.5 kB) (97.5 kB)

M_02_12_2012b_1_3
 M_02_12_2012b_1_3.xls (39 kB) (39 kB)

M_02_12_2012b_1_4
 M_02_12_2012b_1_4.xls (48.5 kB) (48.5 kB)

M_02_12_2012b_1_5
 M_02_12_2012b_1_5.xls (57.5 kB) (57.5 kB)

M_02_12_2012b_2
 M_02_12_2012b_2.rtf (103.1 kB) (103.1 kB)

M_02_12_2012b_2_1
 M_02_12_2012b_2_1.xls (344.5 kB) (344.5 kB)

M_02_12_2012b_2_2
 M_02_12_2012b_2_2.xls (47.5 kB) (47.5 kB)

M_02_12_2012b_2_3
 M_02_12_2012b_2_3.xls (116 kB) (116 kB)

M_04_12_2012
 M_04_12_2012.rtf (39.7 kB) (39.7 kB)

M_05_12_2012
 M_05_12_2012.rtf (85 kB) (85 kB)

M_06_12_2012
 M_06_12_2012.rtf (51.9 kB) (51.9 kB)

M_07_12_2012
 M_07_12_2012.rtf (289.8 kB) (289.8 kB)

M_08_12_2012
 M_08_12_2012.rtf (632 kB) (632 kB)

M_09_12_2012
 M_09_12_2012.rtf (196.3 kB) (196.3 kB)

M_10_01_12_2012_1
 M_10_01_12_2012_1.rtf (185.7 kB) (185.7 kB)

M_10_01_12_2012_2
 M_10_01_12_2012_2.xls (309 kB) (309 kB)

M_10_02_12_2012
 M_10_02_12_2012.rtf (61.5 kB) (61.5 kB)

Prejednanie prokurátorských upozornení
 Prokuratorske_prejednania.rtf (22 kB) (22 kB)

M_10_03_12_2012
 M_10_03_12_2012.rtf (28.3 kB) (28.3 kB)

M_10_04_12_2012
 M_10_04_12_2012.rtf (64.2 kB) (64.2 kB)

M_10_05_12_2012
 M_10_05_12_2012.rtf (68.4 kB) (68.4 kB)

M_10_06_12_2012
 M_10_06_12_2012.rtf (83.7 kB) (83.7 kB)

M_10_07_12_2012
 M_10_07_12_2012.rtf (352.5 kB) (352.5 kB)

M_10_08_12_2012
 M_10_08_12_2012.rtf (47 kB) (47 kB)

M_10_09_12_2012
 M_10_09_12_2012.pdf (333.4 kB) (333.4 kB)

M_10_10_12_2012
 M_10_10_12_2012.pdf (829.8 kB) (829.8 kB)

M_10_11_12_2012
 M_10_11_12_2012.rtf (9.1 kB) (9.1 kB)

M_10_12_12_2012
 M_10_12_12_2012.pdf (478.5 kB) (478.5 kB)

M_11_12_2012
 M_11_12_2012.rtf (19.1 kB) (19.1 kB)

11. MsZ 26.06.2012

Pozvánka na 11. MsZ 2012
 Pozvanka_11_2012.rtf (149.3 kB) (149.3 kB)

Zoznam materiálov na 11. MsZ 2012
 zoznam_materialov_11_2012.rtf (39.5 kB) (39.5 kB)

M_01_11_2012
 M_01_11_2012.rtf (208.1 kB) (208.1 kB)

M_02_11_2012
 M_02_11_2012.rtf (30.1 kB) (30.1 kB)

M_03_11_2012
 M_03_11_2012.rtf (88 kB) (88 kB)

M_04_11_2012
 M_04_11_2012.rtf (77.6 kB) (77.6 kB)

M_05_11_2012
 M_05_11_2012.rtf (37.5 kB) (37.5 kB)

M_06_11_2012
 M_06_11_2012.rtf (519.5 kB) (519.5 kB)

M_07_11_2012
 M_07_11_2012.rtf (18.5 kB) (18.5 kB)

M_08_11_2012
 M_08_11_2012.rtf (89.4 kB) (89.4 kB)

M_09_11_2012
 M_09_11_2012.rtf (134.1 kB) (134.1 kB)

M_10_01_11_2012
 M_10_01_11_2012.rtf (177.6 kB) (177.6 kB)

M_10_01_11_2012
 M_10_01_11_2012.xls (304 kB) (304 kB)

M_10_02_11_2012
 M_10_02_11_2012.rtf (48.9 kB) (48.9 kB)

M_10_03_11_2012
 M_10_03_11_2012.rtf (31.9 kB) (31.9 kB)

M_10_04_11_2012
 M_10_04_11_2012.rtf (36.7 kB) (36.7 kB)

M_10_05_11_2012
 M_05_11_2012.rtf (37.5 kB) (37.5 kB)

M_10_06_11_2012
 M_10_06_11_2012.rtf (65.8 kB) (65.8 kB)

M_10_07_11_2012
 M_07_11_2012.rtf (18.5 kB) (18.5 kB)

M_10_07_11_2012
 M_10_07_11_2012.pdf (165.3 kB) (165.3 kB)

M_10_08_11_2012
 M_10_08_11_2012.rtf (137.4 kB) (137.4 kB)

M_10_08_11_2012
 M_10_08_11_2012.pdf (209.9 kB) (209.9 kB)

M_10_09_11_2012
 M_10_09_11_2012.rtf (134.8 kB) (134.8 kB)

M_10_10_11_2012
 M_10_10_11_2012.rtf (139 kB) (139 kB)

M_10_11_11_2012
 M_10_11_11_2012.pdf (584.3 kB) (584.3 kB)

M_11_11_2012
 M_11_11_2012.rtf (23 kB) (23 kB)

10. MsZ 13.06.2012

Pozvánka na 10. MsZ 2012
 Pozvanka_10_2012.rtf (132.7 kB) (132.7 kB)

Zoznam materiálov na 10. MsZ 2012
 zoznam_materialov_10_2012.rtf (32.5 kB) (32.5 kB)

M_01_10_2012
 M_01_10_2012.RTF (138 kB) (138 kB)

M_02_10_2012
 M_02_10_2012.RTF (49.6 kB) (49.6 kB)

M_03_10_2012
 M_03_10_2012.RTF (136 kB) (136 kB)

M_03_10_2012_1
 M_03_10_2012_1.xls (23.5 kB) (23.5 kB)

M_03_10_2012_2
 M_03_10_2012_2.xls (31.5 kB) (31.5 kB)

M_04_10_2012
 M_04_10_2012.RTF (39.9 kB) (39.9 kB)

M_05_10_2012
 M_05_10_2012.RTF (42.8 kB) (42.8 kB)

M_06_10_2012
 M_06_10_2012.RTF (101.5 kB) (101.5 kB)

09. MsZ 24.04.2012

Zoznam materialov na 9. MsZ 2012
 zoznam_materialov_09_2012.rtf (36.5 kB) (36.5 kB)

M_01_09_2012
 M_01_09_2012.rtf (238.3 kB) (238.3 kB)

M_02_09_2012_1
 M_02_09_2012_1.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

M_02_09_2012_2
 M_02_09_2012_2.xls (374 kB) (374 kB)

M_02_09_2012_3
 M_02_09_2012_3.rtf (37.2 kB) (37.2 kB)

M_03_09_2012
 M_03_09_2012.rtf (944.6 kB) (944.6 kB)

M_04_09_2012
 M_04_09_2012.rtf (258.9 kB) (258.9 kB)

M_05_09_2012
 M_05_09_2012.rtf (831.7 kB) (831.7 kB)

M_06_09_2012
 M_06_09_2012.rtf (46.6 kB) (46.6 kB)

M_07_09_2012
 M_07_09_2012.rtf (53.6 kB) (53.6 kB)

M_08_09_2012
 M_08_09_2012.rtf (34.7 kB) (34.7 kB)

M_09_09_2012
 M_09_09_2012.rtf (357.2 kB) (357.2 kB)

M_10_09_2012
 M_10_09_2012.rtf (174.6 kB) (174.6 kB)

M_11_01_09_2012
 M_11_01_09_2012.rtf (123.3 kB) (123.3 kB)

M_11_02_09_2012
 M_11_02_09_2012.rtf (93.2 kB) (93.2 kB)

M_11_03_09_2012
 M_11_03_09_2012.rtf (59.3 kB) (59.3 kB)

M_11_04_09_2012
 M_11_04_09_2012.rtf (161.8 kB) (161.8 kB)

M_11_05_09_2012
 M_11_05_09_2012.rtf (137.6 kB) (137.6 kB)

M_11_06_09_2012
 M_11_06_09_2012.rtf (95.9 kB) (95.9 kB)

M_11_06_09_2012_1
 M_11_06_09_2012_1.pdf (454.7 kB) (454.7 kB)

M_11_06_09_2012_2
 M_11_06_09_2012_2.rtf (201.6 kB) (201.6 kB)

M_11_06_09_2012_3
 M_11_06_09_2012_3.rtf (83.7 kB) (83.7 kB)

M_11_06_09_2012_4
 M_11_06_09_2012_4.rtf (201.2 kB) (201.2 kB)

M_11_06_09_2012_5
 M_11_06_09_2012_5.rtf (10.5 kB) (10.5 kB)

M_11_06_09_2012_6
 M_11_06_09_2012_6.rtf (18.5 kB) (18.5 kB)

M_11_07_09_2012
 M_11_07_09_2012.jpg (978 kB) (978 kB)

M_11_08_09_2012_1
 M_11_08_09_2012_1.jpg (358.4 kB) (358.4 kB)

M_11_08_09_2012_2
 M_11_08_09_2012_2.jpg (265 kB) (265 kB)

M_11_09_09_2012
 M_11_09_09_2012.jpg (556.6 kB) (556.6 kB)

M_11_10_09_2012_1
 M_11_10_09_2012_1.jpg (372.7 kB) (372.7 kB)

M_11_10_09_2012_2
 M_11_10_09_2012_2.jpg (132.9 kB) (132.9 kB)

M_11_10_09_2012_3
 M_11_10_09_2012_3.jpg (286.3 kB) (286.3 kB)

M_11_10_09_2012_4
 M_11_10_09_2012_4.jpg (370.6 kB) (370.6 kB)

M_11_10_09_2012_5
 M_11_10_09_2012_5.jpg (383.7 kB) (383.7 kB)

M_11_10_09_2012_6
 M_11_10_09_2012_6.jpg (128 kB) (128 kB)

M_11_11_09_2012
 M_11_11_09_2012.rtf (357.2 kB) (357.2 kB)

M_11_12_09_2012
 M_11_12_09_2012.jpg (324.4 kB) (324.4 kB)

M_11_13_09_2012
 M_11_13_09_2012.rtf (352.1 kB) (352.1 kB)

M_11_14_09_2012
 M_11_14_09_2012.rtf (143.7 kB) (143.7 kB)

08. MsZ 28.02.2012

Zoznam materialov na 8. MsZ 2012
 zoznam_materialov_08_2012.rtf (36.1 kB) (36.1 kB)

M_01_08_2012
 M_01_08_2012.rtf (219.5 kB) (219.5 kB)

M_02_08_2012
 M_02_08_2012.rtf (93.9 kB) (93.9 kB)

M_03_08_2012
 M_03_08_2012.rtf (62.6 kB) (62.6 kB)

M_04_08_2012
 M_04_08_2012.rtf (276.7 kB) (276.7 kB)

M_06_08_2012
 M_06_08_2012.rtf (35.9 kB) (35.9 kB)

M_07_08_2012
 M_07_08_2012.rtf (234.1 kB) (234.1 kB)

M_08_08_2012
 M_08_08_2012.rtf (34.7 kB) (34.7 kB)

M_09_08_2012
 M_09_08_2012.rtf (299.5 kB) (299.5 kB)

M_10_08_2012
 M_10_08_2012.rtf (175.2 kB) (175.2 kB)

M_11_01_08_2012
 M_11_01_08_2012.rtf (61.8 kB) (61.8 kB)

M_11_02_08_2012
 M_11_02_08_2012.rtf (103.2 kB) (103.2 kB)

M_11_03_08_2012
 M_11_03_08_2012.pdf (176.6 kB) (176.6 kB)

M_11_04_08_2012
 M_11_04_08_2012.pdf (305.2 kB) (305.2 kB)

M_11_05_08_2012
 M_11_05_08_2012.pdf (670 kB) (670 kB)

M_11_06_08_2012a
 M_11_06_08_2012a.pdf (730.8 kB) (730.8 kB)

M_11_06_08_2012b
 M_11_06_08_2012b.rtf (54 kB) (54 kB)

M_11_07_08_2012
 M_11_07_08_2012.jpg (275.8 kB) (275.8 kB)

M_11_08_08_2012
 M_11_08_08_2012.pdf (286.8 kB) (286.8 kB)

M_11_09_08_2012
 M_11_09_08_2012.rtf (145.1 kB) (145.1 kB)

M_11_10_08_2012
 M_11_10_08_2012.rtf (207.6 kB) (207.6 kB)

M_11_11_08_2012
 M_11_11_08_2012 .rtf (93.6 kB) (93.6 kB)

M_11_12_08_2012
 M_11_12_08_2012.jpg (334.9 kB) (334.9 kB)

M_11_13_08_2012
 M_11_13_08_2012.pdf (227.9 kB) (227.9 kB)

M_11_14_08_2012
 M_11_14_08_2012.rtf (29.5 kB) (29.5 kB)

M_12_08_2012
 M_12_08_2012.rtf (12.7 kB) (12.7 kB)

07. MsZ 15.12.2011

M_01_07_2011
 M_01_07_2011.rtf (162.7 kB) (162.7 kB)

M_02_07_2011_1
 M_02_07_2011_1.rtf (1.6 MB) (1.6 MB)

M_02_07_2011_2
 M_02_07_2011_2.xls (305.5 kB) (305.5 kB)

M_02_07_2011_3
 M_02_07_2011_3.rtf (40.5 kB) (40.5 kB)

M_03_07_2011
 M_03_07_2011.rtf (222.2 kB) (222.2 kB)

M_04_07_2011
 M_04_07_2011.rtf (179.2 kB) (179.2 kB)

M_05_07_2011
 M_05_07_2011.rtf (658.2 kB) (658.2 kB)

M_06_07_2011
 M_06_07_2011.pdf (794.1 kB) (794.1 kB)

M_07_07_2011
 M_07_07_2011.pdf (416.3 kB) (416.3 kB)

M_08_07_2011
 M_08_07_2011.rtf (50.6 kB) (50.6 kB)

M_09_07_2011
 M_09_07_2011.rtf (65 kB) (65 kB)

M_10_07_2011
 M_10_07_2011.rtf (32.1 kB) (32.1 kB)

M_11_07_2011
 M_11_07_2011.rtf (17 kB) (17 kB)

M_12_07_2011
 M_12_07_2011.rtf (95.7 kB) (95.7 kB)

M_13_07_2011
 M_13_07_2011.rtf (120.8 kB) (120.8 kB)

M_14_01_07_2011_1
 M_14_01_07_2011_1.rtf (171.7 kB) (171.7 kB)

M_14_01_07_2011_2
 M_14_01_07_2011_2.xls (288 kB) (288 kB)

M_14_02_07_2011
 M_14_02_07_2011.rtf (43.4 kB) (43.4 kB)

M_14_03_07_2011
 M_14_03_07_2011.rtf (64.6 kB) (64.6 kB)

M_14_04_07_2011
 M_14_04_07_2011.rtf (60.8 kB) (60.8 kB)

M_14_05_07_2011
 M_14_05_07_2011.rtf (56.9 kB) (56.9 kB)

M_14_06_07_2011
 M_14_06_07_2011.rtf (62.6 kB) (62.6 kB)

M_14_07_07_2011_1
 M_14_07_07_2011_1.jpg (359.7 kB) (359.7 kB)

M_14_07_07_2011_2
 M_14_07_07_2011_2.jpg (565.7 kB) (565.7 kB)

M_14_07_07_2011_3
 M_14_07_07_2011_3.jpg (215 kB) (215 kB)

M_14_07_07_2011_4
 M_14_07_07_2011_4.jpg (294.7 kB) (294.7 kB)

M_14_08_07_2011
 M_14_08_07_2011.jpg (632.1 kB) (632.1 kB)

M_14_09_07_2011
 M_14_09_07_2011.jpg (265.5 kB) (265.5 kB)

M_14_10_07_2011_1
 M_14_10_07_2011_1.jpg (649.3 kB) (649.3 kB)

M_14_10_07_2011_2
 M_14_10_07_2011_2.jpg (148.7 kB) (148.7 kB)

M_14_11_07_2011_1
 M_14_11_07_2011_1.rtf (299.1 kB) (299.1 kB)

M_14_11_07_2011_2
 M_14_11_07_2011_2.rtf (133.6 kB) (133.6 kB)

M_15_07_2011
 M_15_07_2011.rtf (29.5 kB) (29.5 kB)

06. MsZ 25.10.2011

Zoznam materialov na 6. MsZ 2011
 zoznam_materialov_06_2011.rtf (76.1 kB) (76.1 kB)

M_01_06_2011
 M_01_06_2011.rtf (143.1 kB) (143.1 kB)

M_02_06_2011
 M_02_06_2011.rtf (187.1 kB) (187.1 kB)

M_03_06_2011
 M_03_06_2011.rtf (46.4 kB) (46.4 kB)

M_04_06_2011
 M_04_06_2011.rtf (73.4 kB) (73.4 kB)

M_05_06_2011
 M_05_06_2011.rtf (49.2 kB) (49.2 kB)

M_06_06_2011
 M_06_06_2011.rtf (42.4 kB) (42.4 kB)

M_07_06_2011
 M_07_06_2011.rtf (773.8 kB) (773.8 kB)

M_08_06_2011
 M_08_06_2011.rtf (207.9 kB) (207.9 kB)

M_09_06_2011
 M_09_06_2011.rtf (514.2 kB) (514.2 kB)

M_10_06_2011
 M_10_06_2011.rtf (201.2 kB) (201.2 kB)

M_11_01a_06_2011
 M_11_01a_06_2011.rtf (232.2 kB) (232.2 kB)

M_11_01b_06_2011
 M_11_01b_06_2011.xls (281.5 kB) (281.5 kB)

M_11_02_06_2011
 M_11_02_06_2011.rtf (185.9 kB) (185.9 kB)

M_11_03_06_2011
 M_11_03_06_2011.rtf (66.9 kB) (66.9 kB)

M_11_04_06_2011
 M_11_04_06_2011.rtf (77.8 kB) (77.8 kB)

M_11_06_06_2011
 M_11_06_06_2011.rtf (49.5 kB) (49.5 kB)

M_11_07_06_2011
 M_11_07_06_2011.jpg (407.3 kB) (407.3 kB)

M_11_08_06_2011
 M_11_08_06_2011.rtf (2 MB) (2 MB)

M_11_08_06_2011
 M_11_08_06_2011.jpg (240.9 kB) (240.9 kB)

M_11_09_06_2011
 M_11_09_06_2011.rtf (2 MB) (2 MB)

M_11_09_06_2011
 M_11_09_06_2011.jpg (309.5 kB) (309.5 kB)

M_11_10_06_2011
 M_11_10_06_2011.rtf (378.4 kB) (378.4 kB)

M_12_06_2011
 M_12_06_2011.rtf (24.9 kB) (24.9 kB)

05. MsZ 06.09.2011

Zoznam materialov na 5. MsZ 2011
 zoznam_materialov_05_2011.rtf (79.3 kB) (79.3 kB)

M_01_05-2011
 M_01_05-2011.rtf (194.3 kB) (194.3 kB)

M_02_05_2011a_1
 M_02_05_2011a_1.rtf (1.5 MB) (1.5 MB)

M_02_05_2011a_2
 M_02_05_2011a_2.xls (327 kB) (327 kB)

M_02_05_2011b_1
 M_02_05_2011b_1.rtf (85.2 kB) (85.2 kB)

M_02_05_2011b_2
 M_02_05_2011b_2.xls (81 kB) (81 kB)

M_04_05_2011
 M_04_05_2011.rtf (34.9 kB) (34.9 kB)

M_05_05_2011
 M_05_05_2011.rtf (145.7 kB) (145.7 kB)

M_06_05_2011
 M_06_05_2011.rtf (49.7 kB) (49.7 kB)

M_07_05_2011
 M_07_05_2011.rtf (291.8 kB) (291.8 kB)

M_08_05_2011
 M_08_05_2011.rtf (610.8 kB) (610.8 kB)

M_09_05_2011
 M_09_05_2011.rtf (156.4 kB) (156.4 kB)

M_10_01_05_2011
 M_10_01_05_2011.rtf (29.7 kB) (29.7 kB)

M_10_02_05_2011
 M_10_02_05_2011.rtf (381.9 kB) (381.9 kB)

M_10_03_05_2011
 M_10_03_05_2011.rtf (130.2 kB) (130.2 kB)

M_10_04_05_2011
 M_10_04_05_2011.rtf (77 kB) (77 kB)

M_10_05_05_2011
 M_10_05_05_2011.rtf (70.6 kB) (70.6 kB)

M_10_06_05_2011
 M_10_06_05_2011.jpg (434.4 kB) (434.4 kB)

M_10_07_05_2011
 M_10_07_05_2011.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

M_10_08_05_2011_1
 M_10_08_05_2011_1.jpg (481.3 kB) (481.3 kB)

M_10_08_05_2011_2
 M_10_08_05_2011_2.jpg (142.9 kB) (142.9 kB)

M_10_09_05_2011
 M_10_09_05_2011.jpg (156.1 kB) (156.1 kB)

M_10_10_05_2011
 M_10_10_05_2011.jpg (192.7 kB) (192.7 kB)

M_10_11_05_2011
 M_10_11_05_2011.jpg (200 kB) (200 kB)

M_10_12_05_2011
 M_10_12_05_2011.jpg (276.2 kB) (276.2 kB)

M_10_13_05_2011
 M_10_13_05_2011.jpg (251 kB) (251 kB)

M_10_14_05_2011
 M_10_14_05_2011.jpg (249.6 kB) (249.6 kB)

M_10_15_05_2011
 M_10_15_05_2011.rtf (153.3 kB) (153.3 kB)

M_10_16_05_2011
 M_10_16_05_2011.rtf (43.4 kB) (43.4 kB)

M_10_17_05_2011
 M_10_17_05_2011.rtf (45.3 kB) (45.3 kB)

M_11_05_2011
 M_11_05_2011.rtf (12.6 kB) (12.6 kB)

04. MsZ 28.06.2011

Zoznam materialov na 4. MsZ 2011
 zoznam_materialov_04_2011.rtf (34.8 kB) (34.8 kB)

M_01_04_2011
 M_01_04_2011.rtf (208.8 kB) (208.8 kB)

M_02_04_2011
 M_02_04_2011.rtf (56 kB) (56 kB)

M_03_04_2011
 M_03_04_2011.rtf (70.9 kB) (70.9 kB)

M_04_04_2011
 M_04_04_2011.rtf (37.6 kB) (37.6 kB)

M_05_04_2011
 M_05_04_2011.rtf (33.7 kB) (33.7 kB)

M_06_04_2011
 M_06_04_2011.rtf (529 kB) (529 kB)

M_07_04_2011
 M_07_04_2011.rtf (19.4 kB) (19.4 kB)

M_08_04_2011
 M_08_04_2011.rtf (82.2 kB) (82.2 kB)

M_09_04_2011
 M_09_04_2011.rtf (201.6 kB) (201.6 kB)

M_10_01_04_2011
 M_10_01_04_2011.rtf (58.1 kB) (58.1 kB)

M_10_02_04_2011
 M_10_02_04_2011.rtf (58.8 kB) (58.8 kB)

M_10_03_04_2011
 M_10_03_04_2011.rtf (37.1 kB) (37.1 kB)

M_10_04_04_2011
 M_10_04_04_2011.rtf (213.2 kB) (213.2 kB)

M_10_05_04_2011
 M_10_05_04_2011.rtf (147.7 kB) (147.7 kB)

M_10_06_04_2011_1
 M_10_06_04_2011_1.jpg (286.1 kB) (286.1 kB)

M_10_06_04_2011_1
 M_10_06_04_2011_1.pdf (216.8 kB) (216.8 kB)

M_10_06_04_2011_2
 M_10_06_04_2011_2.rtf (138.1 kB) (138.1 kB)

M_10_07_04_2011
 M_10_07_04_2011.rtf (322.1 kB) (322.1 kB)

M_10_08_04_2011
 M_10_08_04_2011.jpg (345.1 kB) (345.1 kB)

M_10_09_04_2011
 M_10_09_04_2011.rtf (135.9 kB) (135.9 kB)

M_10_10_04_2011_1
 M_10_10_04_2011_1.rtf (292.1 kB) (292.1 kB)

M_10_10_04_2011_2
 M_10_10_04_2011_2.jpg (356.4 kB) (356.4 kB)

M_11_04_2011
 M_11_04_2011.rtf (21.1 kB) (21.1 kB)

03. MsZ 28.04.2011

Zoznam materialov na 3. MsZ 2011
 zoznam_materialov_03_2011.rtf (36 kB) (36 kB)

M_01_03_2011
 M_01_03_2011.rtf (168.3 kB) (168.3 kB)

M_02_03_2011_1
 M_02_03_2011_1.pdf (708.6 kB) (708.6 kB)

M_02_03_2011_2
 M_02_03_2011_2.xls (338 kB) (338 kB)

M_02_03_2011_3
 M_02_03_2011_3.rtf (34.6 kB) (34.6 kB)

M_03_03_2011
 M_03_03_2011.pdf (334.1 kB) (334.1 kB)

M_04_03_2011
 M_04_03_2011.rtf (915 kB) (915 kB)

M_05_03_2011
 M_05_03_2011.rtf (50.9 kB) (50.9 kB)

M_06_03_2011
 M_06_03_2011.rtf (53.2 kB) (53.2 kB)

M_07_03_2011
 M_07_03_2011.pdf (187.6 kB) (187.6 kB)

M_08_03_2011
 M_08_03_2011.rtf (411.4 kB) (411.4 kB)

M_09_03_2011
 M_09_03_2011.rtf (464 kB) (464 kB)

M_10_03_2011
 M_10_03_2011.pdf (197.1 kB) (197.1 kB)

M_11_03_2011
 M_11_03_2011.rtf (503.8 kB) (503.8 kB)

M_12_01_03_2011_1
 M_12_01_03_2011_1.rtf (142.1 kB) (142.1 kB)

M_12_01_03_2011_2
 M_12_01_03_2011_2.xls (262 kB) (262 kB)

M_12_02_03_2011
 M_12_02_03_2011.rtf (24.4 kB) (24.4 kB)

M_12_03_03_2011
 M_12_03_03_2011.rtf (51.5 kB) (51.5 kB)

M_12_04_03_2011
 M_12_04_03_2011.rtf (56.6 kB) (56.6 kB)

M_12_05_03_2011
 M_12_05_03_2011.rtf (75.8 kB) (75.8 kB)

M_12_06_03_2011
 M_12_06_03_2011.pdf (319.2 kB) (319.2 kB)

M_12_07_03_2011_1
 M_12_07_03_2011_1.jpg (243.3 kB) (243.3 kB)

M_12_07_03_2011_2
 M_12_07_03_2011_2.rtf (135.3 kB) (135.3 kB)

M_12_08_03_2011
 M_12_08_03_2011.jpg (219.7 kB) (219.7 kB)

M_12_09_03_2011_1
 M_12_09_03_2011_1.jpg (224.1 kB) (224.1 kB)

M_12_09_03_2011_2
 M_12_09_03_2011_2.rtf (135.7 kB) (135.7 kB)

M_12_10_03_2011
 M_12_10_03_2011.rtf (67 kB) (67 kB)

M_13_03_2011
 M_13_03_2011.rtf (31.7 kB) (31.7 kB)

02. MsZ 22.02.2011

Zoznam materialov na 2. MsZ 2011
 zoznam_materialov_02_2011.rtf (32.7 kB) (32.7 kB)

M_01-02-2011
 M_01-02-2011.rtf (135.6 kB) (135.6 kB)

M_02-02-2011
 M_02-02-2011.rtf (261.3 kB) (261.3 kB)

M_03-02-2011
 M_03-02-2011.rtf (215.4 kB) (215.4 kB)

M_05-02-2011
 M_05-02-2011.rtf (151.4 kB) (151.4 kB)

M_06-02-2011
 M_06-02-2011.rtf (36.4 kB) (36.4 kB)

M_07-02-2011
 M_07-02-2011.rtf (87.1 kB) (87.1 kB)

M_08-02-2011
 M_08-02-2011.rtf (388.8 kB) (388.8 kB)

M_09-01-02-2011
 M_09-01-02-2011.rtf (74.8 kB) (74.8 kB)

M_09-02-02-2011
 M_09-02-02-2011.rtf (57.7 kB) (57.7 kB)

M_09-03-02-2011
 M_09-03-02-2011.rtf (59.2 kB) (59.2 kB)

M_09-04-02-2011
 M_09-04-02-2011.xls (30.5 kB) (30.5 kB)

M_09-05-02-2011-a
 M_09-05-02-2011-a.rtf (153.9 kB) (153.9 kB)

M_09-05-02-2011-b
 M_09-05-02-2011-b.jpg (452.9 kB) (452.9 kB)

M_09-06-02-2011
 M_09-06-02-2011.pdf (1013 kB) (1013 kB)

M_09-07-02-2011
 M_09-07-02-2011.jpg (181.1 kB) (181.1 kB)

M_09-08-02-2011
 M_09-08-02-2011.pdf (334.6 kB) (334.6 kB)

M_09-09-02-2011-a
 M_09-09-02-2011-a.rtf (264.9 kB) (264.9 kB)

M_09-09-02-2011-b
 M_09-09-02-2011-b.pdf (731.3 kB) (731.3 kB)

M_09-10-02-2011
 M_09-10-02-2011.jpg (198.3 kB) (198.3 kB)

M_09-11-02-2011
 M_09-11-02-2011.rtf (136.6 kB) (136.6 kB)

M_10-02-2011
 M_10-02-2011.rtf (23.8 kB) (23.8 kB)

26. MsZ 26.10.2010

Zoznam materialov na 26. MsZ 2010
 zoznam_materialov_26_2010.rtf (39.5 kB) (39.5 kB)

M_01-26-2010
 M_01-26-2010.rtf (142.8 kB) (142.8 kB)

M_02-26-2010
 M_02-26-2010.rtf (32.4 kB) (32.4 kB)

M_03-26-2010
 M_03-26-2010.pdf (893.5 kB) (893.5 kB)

M_04-26-2010
 M_04-26-2010.pdf (243.8 kB) (243.8 kB)

M_05-26-2010a1
 M_05-26-2010a1.pdf (416.9 kB) (416.9 kB)

M_05-26-2010a2
 M_05-26-2010a2.xls (308 kB) (308 kB)

M_05-26-2010b1
 M_05-26-2010b1.rtf (13.9 kB) (13.9 kB)

M_05-26-2010b2
 M_05-26-2010b2.xls (65.5 kB) (65.5 kB)

M_06-26-2010
 M_06-26-2010.rtf (22 kB) (22 kB)

M_07-26-2010
 M_07-26-2010.rtf (156.9 kB) (156.9 kB)

M_08-26-2010
 M_08-26-2010.rtf (230 kB) (230 kB)

M_09-26-2010
 M_09-26-2010.rtf (352.2 kB) (352.2 kB)

M_10-26-2010
 M_10-26-2010.rtf (63.8 kB) (63.8 kB)

M_11-26-2010
 M_11-26-2010.pdf (1 MB) (1 MB)

M_12-26-2010
 M_12-26-2010.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

M_13-1-26-2010-1
 M_13-1-26-2010-1.rtf (185.8 kB) (185.8 kB)

M_13-1-26-2010-2
 M_13-1-26-2010-2.xls (283.5 kB) (283.5 kB)

M_13-1-26-2010-3
 M_13-1-26-2010-3.rtf (128.5 kB) (128.5 kB)

M_13-2-26-2010
 M_13-2-26-2010.rtf (48 kB) (48 kB)

M_13-3-26-2010
 M_13-3-26-2010.rtf (19.8 kB) (19.8 kB)

M_13-4-26-2010
 M_13-4-26-2010.pdf (448.8 kB) (448.8 kB)

M_13-5-26-2010
 M_13-5-26-2010.pdf (181.4 kB) (181.4 kB)

M_13-6-26-2010
 M_13-6-26-2010.gif (128.7 kB) (128.7 kB)

M_13-7-26-2010
 M_13-7-26-2010.pdf (942.2 kB) (942.2 kB)

M_13-8-26-2010
 M_13-8-26-2010.pdf (531.2 kB) (531.2 kB)

M_13-9-26-2010
 M_13-9-26-2010.rtf (35.9 kB) (35.9 kB)

M_14-26-2010
 M_14-26-2010.rtf (78 kB) (78 kB)

M_15-26-2010
 M_15-26-2010.rtf (31.7 kB) (31.7 kB)

25. MsZ 24.08.2010

Pozvanka na 25. MsZ 2010
 Pozvanka_25_2010zasad.MsZ.rtf (232.7 kB) (232.7 kB)

Zoznam materialov na 25. MsZ 2010
 zoznam_materialov_25_2010.rtf (36.6 kB) (36.6 kB)

M_01-25-2010
 M_01-25-2010.rtf (130.1 kB) (130.1 kB)

M_02-25-2010
 M_02-25-2010.rtf (33.5 kB) (33.5 kB)

M_03-25-2010
 M_03-25-2010.rtf (71.3 kB) (71.3 kB)

M_04-25-2010
 M_04-25-2010.rtf (196 kB) (196 kB)

M_05-25-2010
 M_05-25-2010.rtf (26.6 kB) (26.6 kB)

M_06-25-2010-1
 M_06-25-2010-1.pdf (518.7 kB) (518.7 kB)

M_06-25-2010-2
 M_06-25-2010-2.xls (324.5 kB) (324.5 kB)

M_07-25-2010
 M_07-25-2010.rtf (647.1 kB) (647.1 kB)

M_09-25-2010
 M_09-25-2010.rtf (123.2 kB) (123.2 kB)

M_10-25-2010
 M_10-25-2010.rtf (644.1 kB) (644.1 kB)

M_11-25-2010
 M_11-25-2010.rtf (301.4 kB) (301.4 kB)

M_12-01-25-2010
 M_12-01-25-2010.pdf (101.7 kB) (101.7 kB)

M_12-02-25-2010
 M_12-02-25-2010.pdf (114.1 kB) (114.1 kB)

M_12-03-25-2010
 M_12-03-25-2010.rtf (127.8 kB) (127.8 kB)

M_12-04-25-2010
 M_12-04-25-2010.rtf (96.5 kB) (96.5 kB)

M_12-05-25-2010
 M_12-05-25-2010.jpg (216.5 kB) (216.5 kB)

M_12-06-25-2010
 M_12-06-25-2010.jpg (146.6 kB) (146.6 kB)

M_12-07-25-2010
 M_12-07-25-2010.jpg (210.8 kB) (210.8 kB)

M_12-08-25-2010-1
 M_12-08-25-2010-1.jpg (146.8 kB) (146.8 kB)

M_12-08-25-2010-2
 M_12-08-25-2010-2.jpg (209.4 kB) (209.4 kB)

M_14-25-2010
 M_14-25-2010.rtf (20.5 kB) (20.5 kB)

24. MsZ 29.06.2010

Pozvanka na 24. MsZ 2010
 Pozvanka_24_2010zasad.MsZ.rtf (229 kB) (229 kB)

Zoznam materialov na 24. MsZ 2010
 zoznam_materialov_24_2010.rtf (33 kB) (33 kB)

M_01-24-2010
 M_01-24-2010.rtf (102.8 kB) (102.8 kB)

M_02-24-2010
 M_02-24-2010.rtf (32.4 kB) (32.4 kB)

M_03-24-2010
 M_03-24-2010.rtf (29.3 kB) (29.3 kB)

M_04-24-2010
 M_04-24-2010.rtf (47.5 kB) (47.5 kB)

M_05-24-2010
 M_05-24-2010.rtf (60 kB) (60 kB)

M_06-24-2010
 M_06-24-2010.pdf (134.7 kB) (134.7 kB)

M_07-24-2010
 M_07-24-2010.rtf (18.6 kB) (18.6 kB)

M_08-24-2010
 M_08-24-2010.rtf (59 kB) (59 kB)

M_10-01-24-2010-01
 M_10-01-24-2010-01.rtf (172.4 kB) (172.4 kB)

M_10-01-24-2010-02
 M_10-01-24-2010-02.xls (278.5 kB) (278.5 kB)

M_10-02-24-2010
 M_10-02-24-2010.pdf (354.5 kB) (354.5 kB)

M_10-03-24-2010
 M_10-03-24-2010.pdf (123.7 kB) (123.7 kB)

M_10-04-24-2010
 M_10-04-24-2010.rtf (74.8 kB) (74.8 kB)

M_10-05-24-2010
 M_10-05-24-2010.rtf (97.9 kB) (97.9 kB)

M_10-06-24-2010
 M_10-06-24-2010.rtf (46.3 kB) (46.3 kB)

M_10-07-24-2010
 M_10-07-24-2010.jpg (175.8 kB) (175.8 kB)

M_10-08-24-2010
 M_10-08-24-2010.jpg (220.5 kB) (220.5 kB)

M_10-09-24-2010
 M_10-09-24-2010.jpg (269.9 kB) (269.9 kB)

M_10-10-24-2010-1
 M_10-10-24-2010-1.jpg (261.8 kB) (261.8 kB)

M_10-10-24-2010-2
 M_10-10-24-2010-2.jpg (282.5 kB) (282.5 kB)

M_10-10-24-2010-3
 M_10-10-24-2010-3.jpg (208.7 kB) (208.7 kB)

M_10-11-24-2010
 M_10-11-24-2010.jpg (371.1 kB) (371.1 kB)

M_10-12-24-2010
 M_10-12-24-2010.jpg (242.5 kB) (242.5 kB)

M_11-24-2010
 M_11-24-2010.rtf (23 kB) (23 kB)

23. MsZ 27.04.2010

Pozvanka 23. MsZ 2010
 Pozvanka_23_2010zasad.MsZ.rtf (230.3 kB) (230.3 kB)

M_01-23-2010
 M 1-23-2010.rtf (811.5 kB) (811.5 kB)

M_02-23-2010a-1
 M_02-23-2010a-1.pdf (696.8 kB) (696.8 kB)

M_02-23-2010a-2
 M_02-23-2010a-2.xls (357 kB) (357 kB)

M_02-23-2010b
 M_02-23-2010b.rtf (115.3 kB) (115.3 kB)

M_03-23-2010
 M_03-23-2010.pdf (323.8 kB) (323.8 kB)

M_04-23-2010a
 M_04-23-2010a.pdf (281.3 kB) (281.3 kB)

M_04-23-2010b
 M_04-23-2010b.rtf (31.4 kB) (31.4 kB)

M_05-23-2010
 M_05-23-2010.rtf (59.6 kB) (59.6 kB)

M_06-23-2010
 M_06-23-2010.rtf (301.4 kB) (301.4 kB)

M_07-23-2010
 M_07-23-2010.rtf (112 kB) (112 kB)

M_08-23-2010
 M_08-23-2010.rtf (357.7 kB) (357.7 kB)

M_10-01-23-2010-1
 M_10-01-23-2010-1.rtf (155.1 kB) (155.1 kB)

M_10-01-23-2010-2
 M_10-01-23-2010-2.xls (261 kB) (261 kB)

M_10-02-23-2010
 M_10-02-23-2010.rtf (56.1 kB) (56.1 kB)

M_10-03-23-2010
 M_10-03-23-2010.rtf (55.9 kB) (55.9 kB)

M_10-04-23-2010
 M_10-04-23-2010.rtf (57.2 kB) (57.2 kB)

M_10-05-23-2010
 M_10-05-23-2010.rtf (69.5 kB) (69.5 kB)

M_10-06-23-2010
 M_10-06-23-2010.jpg (207.9 kB) (207.9 kB)

M_10-07-23-2010
 M_07-23-2010.rtf (112 kB) (112 kB)

M_10-08-23-2010
 M_10-08-23-2010.jpg (176.3 kB) (176.3 kB)

M_10-09-23-2010
 M_10-09-23-2010.rtf (383.1 kB) (383.1 kB)

M_10-10-23-2010a
 M_10-10-23-2010a.pdf (292.1 kB) (292.1 kB)

M_10-10-23-2010b
 M_10-10-23-2010b.rtf (139.2 kB) (139.2 kB)

M_10-11-23-2010
 M_10-11-23-2010.rtf (144.6 kB) (144.6 kB)

M_10-12-23-2010
 M_10-12-23-2010.jpg (227.9 kB) (227.9 kB)

M_10-13-23-2010a
 M_10-13-23-2010a.rtf (51.5 kB) (51.5 kB)

M_10-13-23-2010b
 M_10-13-23-2010b.jpg (324 kB) (324 kB)

M_10-14-23-2010
 M_10-14-23-2010.ZIP (2.1 MB) (2.1 MB)

M_10-15-23-2010
 M_10-15-23-2010.jpg (338.6 kB) (338.6 kB)

M_10-16-23-2010
 M_10-16-23-2010.jpg (201.3 kB) (201.3 kB)

M_10-17-23-2010
 M_10-17-23-2010.jpg (177.4 kB) (177.4 kB)

M_11-23-2010
 M_11-23-2010.rtf (23.2 kB) (23.2 kB)

NR_369-1990_UZ_2010-02-09
 NR_369-1990_UZ_2010-02-09.pdf (312.5 kB) (312.5 kB)

22. MsZ 23.02.2010

Pozvanka 22. MsZ 2010
 Pozvanka_22_2010.rtf (225.8 kB) (225.8 kB)

Zoznam materialov na 22. MsZ 2010
 zoznam_materialov_22_2010.rtf (68 kB) (68 kB)

M_01-22-2010
 M_01-22-2010.rtf (107 kB) (107 kB)

M_02-22-2010
 M_02-22-2010.rtf (87.4 kB) (87.4 kB)

M_03-22-2010
 M_03-22-2010.rtf (48.4 kB) (48.4 kB)

M_04-22-2010
 M_04-22-2010.rtf (217.3 kB) (217.3 kB)

M_06-22-2010
 M_06-22-2010.rtf (50.3 kB) (50.3 kB)

M_07-22-2010
 M_07-22-2010.rtf (88.6 kB) (88.6 kB)

M_08-22-2010
 M_08-22-2010.rtf (33.8 kB) (33.8 kB)

M_09-22-2010
 M_09-22-2010.rtf (37.6 kB) (37.6 kB)

M_10-22-2010
 M_10-22-2010.rtf (426.4 kB) (426.4 kB)

M_12-1-22-2010
 M_12-1-22-2010.rtf (155.2 kB) (155.2 kB)

M_12-2-22-2010
 M_12-2-22-2010.rtf (32.2 kB) (32.2 kB)

M_12-3-22-2010
 M_12-3-22-2010.rtf (69.9 kB) (69.9 kB)

M_12-4-22-2010
 M_12-4-22-2010.rtf (58.9 kB) (58.9 kB)

M_12-5-22-2010
 M_12-5-22-2010.rtf (368.1 kB) (368.1 kB)

M_12-6-22-2010
 M_12-6-22-2010.ZIP (5.7 MB) (5.7 MB)

M_12-7-22-2010
 M_12-7-22-2010.rtf (136.7 kB) (136.7 kB)

M_12-8-22-2010
 M_12-8-22-2010.pdf (150.9 kB) (150.9 kB)

M_12-9-22-2010
 M_12-9-22-2010.rtf (69.5 kB) (69.5 kB)

M_13-22-2010
 M_13-22-2010.rtf (21.7 kB) (21.7 kB)

dnes je: 20.5.2019

meniny má: Bernard

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka