Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

UPOZORNENIE - výskyt inváznej dreviny

V zastavanom území mesta Bánovce nad Bebravou bol zaznamenaný výskyt inváznej dreviny (nepôvodný druh) „Pohánkovca.“ Fallopia sp. (syn. Reynoutria), ktorý sa samovoľne šíri a vytláča pôvodné druhy z ich prirodzených biotopov a znižuje tým biologikú rozmanitosť. Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov zahŕňa okrem iného aj odstraňovanie inváznych druhov. Pre ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov je podľa § 7b ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon“) zakázané invázne druhy rastlín držať, prepravovať, dovážať, pestovať, rozmnožovať alebo obchodovať s nimi, ako aj s ich časťami alebo výrobkami z nich, ktoré by mohli spôsobiť samovoľné rozšírenie invázneho druhu.

Vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný na vlastné náklady  odstraňovať invázne druhy spôsobom uvedeným v prílohe č. 2a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu. V prípade nesplnenia horeuvedených povinností  rozhoduje v danej veci Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, ako príslušný orgán ochrany prírody v zmysle § 68 písm. g) zákona.

 

Vyššie uvedené zistené skutočnosti je nutné riešiť s okamžitou platnosťou !!!

 

Kombinovaný spôsob odstraňovania

Rastliny sa pokosia na začiatku augusta a o 2 týždne neskôr sa aplikuje ROUNDUP v množstve 10 litrov/ha. Predpokladá sa, že výška rastlín je v tom čase vyhovujúca.
Pre úspešnosť zásahu je nevyhnutné dodržať: čas medzi pokosením a aplikáciou, ktorý by nemal byť dlhší ako 2 alebo 3 týždne, pretože napríklad pohánkovec japonský rastie veľmi rýchlo. Najvhodnejšia výška rastlín pre aplikáciu je približne 20 cm, ak je vyššia, praktická aplikácia je už náročná. Takto vykonaným zásahom sa silno poškodia výhonky a rastliny celkovo zoslabnú.
 

Zoznam inváznych druhov a spôsoby ich odstraňovania ustanovuje príloha č. 2a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon.

 

Zoznam inváznych druhov rastlín


 
Vedecké menoSlovenské meno
Ambrosia artemisiifoliaAmbrózia palinolistá
Asclepias syriacaGlejovka americká
Fallopia sp. (syn. Reynoutria)pohánkovec (krídlatka)
Heracleum mantegazzianum boľševník obrovský
Impatiens glandulifera netýkavka žliazkatá
Solidago canadensis zlatobyľ kanadská
Solidago gigantea zlatobyľ obrovská

 

„Pohankovec“ je zakázaný invázny - nepôvodný druh dreviny, ktorý je zakázané držať, prepravovať,  dovážať, pestovať, rozmnožovať, obchodovať s ním, ako aj s jeho časťami, ktoré by mohli spôsobiť samovoľné rozšírenie invázneho druhu (§ 7b ods.  2 zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny).


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos

8. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ)

V stredu 23. októbra 2019 o 14.30 h sa uskutoční 8. zasadnutie MsZ v spoločenskej sále MsKS, Ul. J. Matušku 766/19 v Bánovciach nad Bebravou

ÚDRŽBA CIEST A TRÁVNATÝCH PLÔCH

nahlasovanie podnetov

 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka