Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Mesto vyhlasuje výberové konanie

Mesto vyhlasuje výberové konanieVytlačiť
 

Erb mesta Bánovce nad BebravouMesto Bánovce nad Bebravou v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, týmto informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Bánovce nad Bebravou.

 Názov pracovnej pozície :

Samostatný odborný referent odboru služieb mestu, oddelenie výstavby a stavebného úradu.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie stavebného zamerania alebo prax v stavebníctve a stavebnom konaní,
 • občianska bezúhonnosť,
 • komunikačné schopnosti, profesionálne vystupovanie, kultivovaný písomný prejav,
 • znalosť práce s PC – Windows, Office,
 • vodičský preukaz skupiny B 

Náplň práce:

 • vedenie územných konaní, príprava a vydávanie územných rozhodnutí,
 • vedenie stavebných konaní, príprava a vydávanie stavebných rozhodnutí,
 • vedenie a vydávanie kolaudačných rozhodnutí,
 • prerokovávanie priestupkov a správnych deliktov,
 • zabezpečenie výkonu štátneho stavebného dohľadu,
 • vedenie a vydávanie ďalších konaní predmetnej agendy.

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú, na jeden rok, s možnosťou ďalšieho predĺženia

Termín nástupu: dohodou 

Pracovný úväzok:  100%

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • podpísaný štruktúrovaný životopis,
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa, a organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval, alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a pod.),
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania, spolu s požadovanými dokladmi, doručte do 27. 06. 2017  do 12:00-hod. na adresu Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou.  Obálku označte heslom „ VK referent stavebného úradu – neotvárať“

Tlačová správa mesta


 
 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka