Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Stravovanie v základných školách

Stravovanie v základných školáchVytlačiť
 

Mesto Bánovce nad Bebravou sa v súlade so zákonom č. 375/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe porady p. primátorky mesta s riaditeľmi základných škôl a vedúcimi školských jedální zaoberalo podporu výchovy k stravovacím návykom žiakov v základných školách. Nový spôsob stravovania, tzv. dotácia na stravu pre ZŠ bude v platnosti od 1. 9. 2019.

     Dotáciu na stravu možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla na každého žiaka, ktorý navštevuje základnú školu. Dotácia sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa žiak zúčastnil vyučovania a odobral stravu. Ak žiak neodobral stravu z dôvodu, že nie je zabezpečené diétne jedlo, poskytnutú dotáciu vyplatí rodičovi žiaka škola. Tento spôsob stravovania sa zabezpečuje na základe lekárskeho potvrdenia, vystaveného lekárom špecialistom, ako je napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.

       Stravníkom v školskej jedálni sa stáva žiak základnej školy, na základe podania záväznej prihlášky. Ak sa dieťa nezúčastní vyučovania, rodič má povinnosť odhlásiť ho zo stravy. V prípade neodhláseného alebo neodobratého obeda, bude obed uhradený v plnej výške rodičom dieťaťa. Odhlásiť stravu je potrebné jeden deň vopred. V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní (choroba a iné), je možné v prvý deň choroby odobrať jedlo do čistých nádob, ktoré zákonný zástupca donesie v čase výdaja stravy. Ak je stravná jednotka v škole vyššia, ako je výška dotácie, zriaďovateľ školy má právo požadovať úhradu vo výške rozdielu od rodiča.

       V materských školách v meste sa  tento spôsob stravovania  realizuje už od  januára 2019.   

MsÚ


 
 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka