Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Fotosúťaž: Bánovce - mesto, ľudia, udalosti...

Fotosúťaž: Bánovce - mesto, ľudia, udalosti...Vytlačiť
 

Mesto Bánovce nad Bebravou, Mestské kultúrne stredisko v spolupráci s Fotoklubom ROKOŠ vyhlasujú fotosúťaž

Bánovce - mesto, ľudia, udalosti...

Video uputávka.

Propozície k fotosúťaži:

 

Téma: Bánovce - mesto, ľudia, udalosti...

 

Kategórie:

  1. mesto – panorámy, historické a architektonické zákutia a pod.
  2. ľudia – život v meste, kultúra, šport...
  3. krajina – príroda, prírodné zaujímavosti  v meste a jeho okolí

 

Fotografie v týchto kategóriách nesmú byť staršie ako štyri roky.

 

  • nesúťažná kategória - historické zábery (najmä dokumentárna fotografia), staršie ako 4 roky

 

Cieľ súťaže:

Zdokumentovať život mesta, zákutia, a okolitú krajinu očami jeho obyvateľov alebo návštevníkov pre budúce generácie a na propagáciu mesta.

 

Uzávierka súťaže: 31. máj 2016

Vyhodnotenie súťaže: jún 2016

 

Vyhlasovateľ: Mesto Bánovce nad Bebravou

 

Usporiadateľ: MsKS Bánovce nad Bebr., ul. J. Matušku, v spolupráci s Fotoklubom ROKOŠ pri MsKS

 

Podmienky súťaže:

Súťažné fotografie sa do súťaže prijímajú len v digitálnej forme. Je ich možné zaslať na e-mailovú adresu: fotosutazbn@gmail.com .

Fotografie do súťaže môžu byť doručené aj osobne do MsKS na USB kľúči, pamäťovej karte alebo CD do rúk Mgr. Veroniky Štrbavej. (Média po skopírovaní vrátime).

 

Formát fotografií: jpg, tiff, png, bmp,  s min. rozlíšením 300dpi, min. 2048 x1 536 px.

Jednotlivec sa môže zapojiť najviac s 15-timi autorskými fotografiami. K zaslaným fotografiám v digitálnej forme je nutné pripojiť tieto údaje:

  • meno a priezvisko,
  • vek autora,
  • názov snímky,
  • kontaktná adresa,
  • e- mail,
  • telefónne číslo.

 

Fotografie, ktoré nesplnia tieto podmienky, nebudú do súťaže zaradené.

 

Zaslaním fotografie a uvedených údajov sa účastník prihlasuje do fotosúťaže Bánovce - mesto, ľudia, udalosti....

 

Prihlásením do fotosúťaže účastník udeľuje bez nároku na odmenu časovo a územne neobmedzený súhlas na zverejnenie fotografie spolu s jeho menom v súvislosti s organizáciou súťaže a výstavy a na propagačné účely mesta a MsKS v súlade s par. 18, ods. 2 zákona 618/2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorskými právami.

V prípade autorov mladších ako 15 rokov je potrebné doložiť súhlas ich zákonného zástupcu s uvedenými podmienkami súťaže.

 

O tom, či prihlásená fotografia vyhovuje podmienkam fotosúťaže, rozhoduje usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zo súťaže vyradiť fotografie, ktorých obsah môže budiť pohoršenie, urážať ľudskú rasu, náboženské či politické cítenie alebo fotografie, ktoré nie sú v súlade s platnými zákonmi.  Každý účastník je zodpovedný za obsah fotografií, ktoré pridá do súťaže, ako aj za ochranu súkromia zobrazených osôb.

Autor prehlasuje, že ním zaslané fotografie neporušujú osobnostné, autorské ani iné práva tretích osôb chránené platným právom.

 

Hodnotenie fotografií:

Zaslané súťažné snímky bude hodnotiť odborná porota, ktorá udelí hlavnú cenu a ďalšie ceny autorom najúspešnejších snímok. Dôraz bude kladený na obsahovú stránku témy, uhol, kompozíciu, osvetlenie, technickú kvalitu ako aj na estetickú a umeleckú pôsobivosť snímky. Po skončení súťaže sa uskutoční výstava ocenených a vybraných súťažných fotografií spojená s ocenením autorov najlepších fotografií. Ocenených autorov budeme kontaktovať poštou, telefonicky alebo e-mailom.

 

Ceny:

V každej kategórii budú vyhlásené tri ceny, ďalej hlavná cena fotosúťaže. Usporiadateľ sa zaväzuje poskytnúť vecné ceny všetkým súťažiacim, ktorých fotografie budú vyhodnotené ako najlepšie.

Vymáhanie účasti alebo udelenie ceny vo fotosúťaži súdnou cestou je vylúčené, rovnako ako vyplatenie ceny v hotovosti, či jej výmena za iné ceny. Rovnako nie je možné reklamovať predmet ceny.

 

Záverečné ustanovenia:

Každý účastník súťaže zaslaním fotografií do súťaže akceptuje propozície súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na archiváciu všetkých súťažných fotografií. Usporiadateľ má právo zaslaný materiál korigovať.

Prípadná zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s fotosúťažou sa riadi príslušnými  ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku poskytnutia nesprávnych údajov zo strany účastníka alebo neprevzatím vecnej výhry.

Prihlásením a účasťou vo fotosúťaži udeľuje účastník usporiadateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, vek, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo na účely realizácie súťaže.  Súhlas je udeľovaný dobrovoľne na dobu neurčitú. Udelený súhlas možno odvolať písomným vyhlásením doručeným usporiadateľovi.

Účastník má ako dotknutá osoba práva, ktoré mu vyplývajú z § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 


 
 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

webygroup
ÚvodÚvodná stránka