Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Zástupkyňa primátorky

Ing. Mária Hajšová PhD.

Hajsova_Maria_P9103316_pp.JPGTelefónny kontakt:
tel.: 038 / 7629 107 
email: zastupkyna@banovce.sk

 

Kancelária zástupkyne sa nachádza na 1. poschodí - Mestský úrad Bánovce nad Bebravou - Nám. Ľ. Štúra 1/1 - č. dv. 6.

 


 

Zástupkyňa primátorky zabezpečuje tieto hlavné úlohy:

 • v neprítomnosti zastupuje primátorku mesta,
 • je poslancom za volebný obvod č. 2,
 • je výkonným predsedom ZPOZ.

 

Zástupkyňa primátorky bude zastupovať primátorku mesta a vykonávať úkony a činnosti v rozsahu:

Počas prítomnosti primátorky:

 • podieľať sa na organizačno-technickom zabezpečení rokovaní mestského zastupiteľstva,
 • koordinovať činnosť stálych komisií mestského zastupiteľstva v súčinnosti s odbornými útvarmi mestského úradu a mestským zastupiteľstvom,
 • koordinovať prácu výborov mestských častí, podľa potreby zvolávať pracovné porady predsedov výborov, najmenej však dvakrát ročne,
 • zabezpečovať styk s poslancami mestského zastupiteľstva, konzultovať s poslancami materiály pripravované na rokovanie mestského zastupiteľstva a postupovať pripomienky, námety a požiadavky príslušným orgánom mesta a odborným útvarom mestského úradu,
 • koordinovať práce súvisiace s tvorbou VZN, vnútorných predpisov a smerníc mesta,
 • zúčastňovať sa prípravy a zabezpečovania kultúrnych, športových a spoločenských akcií mesta,
 • reprezentovať mesto na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach,
 • podieľať sa na tvorbe, kontrole a realizácii rozvojových programov mesta,
 • podieľať sa na získavaní finančných prostriedkov pre potreby mesta,
 • zúčastňovať sa na rokovaniach, previerkach a kontrolách mesta a mestského zastupiteľstva,
 • plniť úlohy určené primátorkou mesta a mestským zastupiteľstvom,
 • prijímať a vybavovať žiadosti, podnety a pripomienky občanov,
 • spolupracovať so  spoločenskými organizáciami pôsobiacimi na území mesta (Jednota dôchodcov, Červený kríž, Zväz zdravotne a telesne postihnutých),
 • spolupracovať s Mládežníckym parlamentom mesta.

 

Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie primátorky mesta:

Počas krátkodobej neprítomnosti z dôvodu služobnej cesty, dovolenky, práceneschopnosti resp. iného dôvodu:

 • vykonávať všetky úkony a činnosti ktoré vykonáva počas prítomnosti primátorky,
 • vykonávať všetky úkony súvisiace s činnosťou mestského zastupiteľstva a so zabezpečením chodu mesta,
 • v majetkovoprávnych vzťahoch zúčastňovať sa rokovaní, spracovávať podklady a vykonávať úkony potrebné k uzatvoreniu zmlúv a dohôd, okrem oprávnenia tieto dohody a zmluvy podpisovať,
 • v pracovnoprávnych vzťahoch podieľať sa na príprave podkladov pre pracovnoprávne úkony, okrem oprávnenia podpisovať právne úkony pre vznik, zmenu a zánik pracovného pomeru a pracovných činností vykonávaných mimo pracovného pomeru.

 

Počas dlhodobej neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie primátorky mesta v zmysle § 13b ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plní úlohy primátorky mesta v plnom rozsahu. 

Zástupkyňa primátorky je povinná všetky úkony súvisiace s týmto poverením vykonať osobne.

Primátorka mesta Bánovce nad Bebravou, PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná, v súlade s § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určila zástupkyni primátorky, Ing. Márii Hajšovej, PhD., mesačný plat vo výške 70% mesačného platu primátorky, s účinnosťou od 01.02.2019.


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos

8. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ)

V stredu 23. októbra 2019 o 14.30 h sa uskutoční 8. zasadnutie MsZ v spoločenskej sále MsKS, Ul. J. Matušku 766/19 v Bánovciach nad Bebravou

ÚDRŽBA CIEST A TRÁVNATÝCH PLÔCH

nahlasovanie podnetov

 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka