Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

História

z HISTÓRIE

V meste, ležiacom na úpätí Strážovských vrchov, žije takmer 20 000 obyvateľov. Bánovce sa rozprestierajú pri sútoku potokov Radiša a Bebrava vo výške 216 m.n.m. Archeológovia pokladajú toto územie za jedno zo slovanských organizačných stredísk už v 9. stor. Prvá písomná zmienka o meste Villa Ben je v darovacej listine uhorského kráľa Ondreja II. z r.1232. Mestské výsady získali Bánovce niekedy pred r. 1376. V stredoveku bolo mesto významným centrom remeselnej výroby. Pôsobili tu chýrni súkenníci, čižmári a tkáči. Za prvej ČSR malo mesto poľnohospodársko-remeselný ráz. Po druhej svetovej vojne sa rozvíjal strojársky priemysel (automobilka Tatra), nábytkársky a textilný priemysel. V Bánovciach sa narodili alebo pôsobili: Janko Jesenský, Mária Ďuríčková, Elena Čepčeková, Rudo Móric a ďalší.
K historickým pamiatkam patrí gotický kostol sv. Mikuláša /15.stor./, neskôr renesančne a barokovo upravený, ktorý stojí na cintoríne, socha sv. Floriána a synagóga z 19.stor. Dominantou centra mesta je rímskokatolícky kostol Najsvätejšej trojice z r. 1802. Medzi významné pamiatky patria aj pozoruhodný pamätník Ľudovíta Štúra /prvý a najväčší pamätník na Slovensku/, kaštieľ rodu Ottlýkovcov a pamätný dom Janka Jesenského.
Okolie mesta je vhodné na rybolov a vodné športy. Príroda vyniká bohatými lesmi s poľovnými revírmi a na svoje si prídu i hubári a turisti. V Bánovciach sa nachádza termálne kúpalisko Pažiť, krytá plaváreň s termálnou vodou, fitness centrá, zimný štadión, reštauračné služby, ubytovanie.
 
 
Die Stadt am Fuβe der Strážovské vrchy hat fast 20.000 Einwohner. Bánovce nad Bebravou liegt an der Mündung der Bäche Radiša und Bebrava in 216 m Höhe. Die Archäologen vermuten, dass hier bereits im 9. Jahrhundert ein Zentrum des Slawentums lag. Die erstmalige Erwähnung einer Stadt „Villa Ben“ findet man in der Schenkungsurkunde des ungarischen Königs Andreas II. von 1232, noch vor 1376 wurden die Stadtprivilegien verliehen. Mittelalter ein wichtiges Handwerkszentrum, wo legendäre Tuchmacher, Stiefelschuster und Weber wirkten. In der ersten tschechoslowakischen Republik dominierten  Landwirtschaft und Handwerk, nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelten sich Maschinenbau /Automobilwerke Tatra/, Möbel-und Textilindustrie. Hier wurden geboren bzw. wirkten Persönlichkeiten wie Janko Jesenský, Mária Ďuríčková, Elena Čepčeková, Rudo Móric u.a. Kulturdenkmäler: die gotische Kirche Hl. Nikolaus /15.Jh./ die auf dem Friedhof steht – spätere Umbauten in Renaissance und Barok, Hl. Floriannsatue, Synagoge /19.Jh./, die römische kath. Kirche Allerheiligste Dreifaltigkeit /1802/ prägt das Stadtbild. Weitere bedeutende  Denkmal – das erste und gröβte Denkmal für Štúr in der Slowakei, das Herrenhaus des Geschlecht Ottlýk, das Janko Jesenský Gedenkhaus.
Ideale Gegend zum Angeln und für Wassersport, artenreiche Wälder mitsamt Jagdrevieren, auf ihre Kosten kommen ebenso Pilzsucher und Wanderer. In Bánovce nad Bebravou gibt es das Thermalbad Pažiť, Hallenbad mit Trermalwasser, Fitnesszenter, Eisstadion, Restaurants, Unterkunftsmöglichkeiten.
 
 
The town on the foothills of the Strážovské vrchy has almost 20.000 inhabitants. Bánovce nad Bebravou lies on the confluence of the streams Radiša and Bebrava at a height of 216 m. Archeologists regard the location as one of the centers of Slavism in the 9th century. the town was first time mentioned as „Villa Ben“ in a deed of donation given by the Hungarian King Ondrej II. dating back to 1232, the municipal privileges were granted before 1376. In the Middle Age it was a renowned craft centre – legendary cloth makers, boot makers and weavers worked here. In the first Czechoslovak Republic agriculture and crafts dominanted, after World War II. the machine industry /car factory Tatra/, furniture and textile industries developed. Here were born or live such personalities like Janko Jesenský, Mária Ďuríčková, Elena Čepčeková, Rudo Móric, and others.
Historical monuments are the Gothic church of St. Nicholas /15th century/ - later rebuilt in Renaissance and Baroque style, the statue of St. Florian and the synagogue /19th century/. Other mportant monuments are the noteworthy Ľudovít Štúr Memorial – the first and largest memorial or Štúr in Slovakia, the mansion of the noble family Ottlýk and the Janko Jesenský memorial House.
The surrounding are ideal for fishing and water sports. Splendid nature, rich in forests and hunting grounds, friends of mushrooming and hikers will be delighted. Bánovce nad Bebravou features the thermal-bath Pažiť, thermal water indoor pool, fitness centers, ice stadium, restaurants and accommodations.

 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos

8. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ)

V stredu 23. októbra 2019 o 14.30 h sa uskutoční 8. zasadnutie MsZ v spoločenskej sále MsKS, Ul. J. Matušku 766/19 v Bánovciach nad Bebravou

ÚDRŽBA CIEST A TRÁVNATÝCH PLÔCH

nahlasovanie podnetov

 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka