Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Informovanie o začatých správnych konaniach na úseku ochrany prírody a krajiny

Podľa § 82 odsek 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a právnych predpisov (ďalej len zákon) Vás týmto Mesto Bánovce nad Bebravou, ktoré vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom, upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ: Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou alebo elektronicky na adresu: lubor.cacko@banovce.sk alebo peter.balaz@banovce.sk v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.


 

Začaté správne konania

Začaté správne konanie č.: ŽP/2516/2019Vytlačiť
 

Materská škola Radlinského, ul.Radlinského 1668/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou požiadala dňa 17.10.2019 o vydanie súhlasu na výrub 4 ks breza a 1 ks jedľa, ktoré rastú na pozemku, parc. „C“ č. 429/1  (druh pozemku Ostatná plocha), k.ú. Bánovce nad Bebravou, pozemok v zastavanom území obce, pozemok vo vlastníctve Mesta Bánovce nad Bebravou, z dôvodu rozšírenia parkoviska a prerastanie jedle do ďalšieho stromu.


 
 

Začaté správne konanie č.: ŽP/2517/2019Vytlačiť
 

Ľubomír Korbela, ul. Hollého 1175/24, 957 01 Bánovce nad Bebravou požiadal dňa 17.10.2019 o vydanie súhlasu na výrub 3 ks agátov, ktoré rastú na pozemku, parc. „C“ č. 143/2, 133  (druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie), k.ú. Bánovce nad Bebravou, pozemok v zastavanom území obce, pozemok vo vlastníctve žiadateľa, z dôvodu zlého zdravotného stavu a poškodzovania muriva garáže.


 
 

Začaté správne konanie č.: ŽP/2457/2019Vytlačiť
 

Ján Brigant, ul. Strážovská 1217/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou požiadal dňa 09.10.2019 o vydanie súhlasu na výrub 2 ks ihličnatých stromov, ktoré rastú na pozemku, parc. „C“ č. 1681/9, 1681/1  (druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie a Záhrada), k.ú. Bánovce nad Bebravou, pozemok v zastavanom území obce, pozemok vo vlastníctve žiadateľa, z dôvodu vybudovania oporného múrika.


 
 

Začaté správne konanie č. 435/2019 Vytlačiť
 

Správne konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín pre Mesto Bánovce nad Bebravou vykoná určením Okresného úradu Bánovce nad Bebravou Obec Dvorec

Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou požiadalo dňa 10.10.2019 o vydanie súhlasu na výrub 15 ks drevín v zastavanom území mesta Bánovce n.Bebr., na pozemkoch vo vlastníctve alebo v užívaní Mesta Bánovce n.Bebr.  a to nasledovne:

Borovica čierna – 2 ks, 115 cm a 198 cm, ul. 5.apríla, parc.č.1467

Slivka + Hruška – 1 + 1 ks, 60 cm a 55 cm, Sládkovičova, p.č. 804/1

Čremcha obyčajná – 1 ks, 117 cm, Hollého, p.č.204

Smrek obyčajný – 2 ks, 60 cm a 46 cm, Palkovičova, p.č. 170

Smrekovec opadavý – 1 ks, 89 cm, 5.apríla, p.č.804/1

Smrek pichľavý – 1 ks, 80 cm, Cibislavská, p.č. 915

Čerešňa, 1 ks - 136 cm, Družstevná, p.č. 452/1

Breza previsnutá- 1 ks, 116 cm, Družstevná, p.č. 452/1

Smrekovec opadavý – 2 ks, 75 cm a 73 cm, ZŠ Komenského, p.č. 974/3

Tuja východná – 1 ks, 75 cm, Štefánikova, p.č. 1093/1

Smrek obyčajný – 1 ks, 100 cm, MSKS, p.č. 1461

 

 

Dôvod výrubu:

Dreviny č. 1 – Borovice čierne vysychajú v korune stromov, sú napadnuté hubovitým ochorením – sypavkou obyčajnou.

Dreviny č. 2 – Slivka mirabelková vyrástla z náletu v blízkosti bytového domu a spôsobuje tienenie prízemných okien. Hruška bola nevhodne zasadená v blízkosti bytového domu a taktiež spôsobuje tienenie okien bytového domu.

Drevina č. 3 – Čremcha obyčajná je prasknutá v mieste rozdvojenia kmeňa, v praskline je napadnutá drevokaznou hubou – sírovec obyčajný. Hrozí riziko zrútenia stromu.

Dreviny č. 4 – Dva kusy smreka obyčajného sú vysadené v prehustenej výsadbe ihličnatých drevín. Jeden jedinec je výrazne naklonený a jednostranne zavetvený, druhý je z dôvodu nedostatku svetla až takmer do vrcholca suchý.

Drevina č.5 – Smrekovec opadavý rastie v blízkosti garáží. Z dôvodu prehustenej výsadby a nedostatku svetla je takmer do vrcholca vyschnutý.

Drevina č.6 – Smrek pichľavý je výrazne naklonený a opretý o susedný jedinec smreka. Má jednostranné zavetvenie.

Drevina č.7 – Čerešňa – dožívajúci jedinec, s veľkými dutinami v kmeni stromu, v korune vysychajúci.

Drevina č. 8 – Breza previsnutá má vo výške cca 5 m v kmeni stromu veľkú dutinu, nad ňou má nasadenú pomerne mohutnú korunu. Pri veternom počasí hrozí zlomenie kmeňa v mieste výskytu dutiny. Strom sa nachádza v blízkosti bytového domu a parkoviska.

Dreviny č. 9 – Dva smrekovce, ktoré sa nachádzajú v prehustenej výsadbe ihličnatých stromov v areáli ZŠ sú značne preschnuté a dožívajúce.

Drevina č. 10 – Tuja východná sa nachádza v mieste trasy kanalizačného potrubia, kde v jarných mesiacoch vznikla porucha na kanalizácií a jedna tuja musela byť odstránená. Tuja má poškodenú korunu a ohrozuje kanalizačné potrubie.

Drevina č. 11 – Smrek obyčajný – drevina je úplne vyschnutá.


 
 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos

8. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ)

V stredu 23. októbra 2019 o 14.30 h sa uskutoční 8. zasadnutie MsZ v spoločenskej sále MsKS, Ul. J. Matušku 766/19 v Bánovciach nad Bebravou

ÚDRŽBA CIEST A TRÁVNATÝCH PLÔCH

nahlasovanie podnetov

 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka