Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Voľby do NR SR 2012

Voľby do NR SR 2012

Definitívne výsledky volieb do NR SR 2012 v meste Bánovce nad Bebravou na stiahnutie:


 

Predseda NR SR vyhlásil Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň konania volieb na sobotu 10. marca 2012 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Zoznamy kandidujúcich politických subjektov, kandidátov a ďalšie informácie o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky získate na internetovej stránke www.volbysr.sk .

 

Voľba poštou
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov veku.

Prostredníctvom pošty môže voliť
● volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (bližšie informácie na stránke Ministerstva vnútra SR www.minv.sk)
● volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia – volič s trvalým pobytom v Bánovciach nad Bebravou zašle žiadosť o voľbu poštou na adresu Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou (Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou) tak, aby bola doručená najneskôr 50 dní predo dňom volieb, t.j. 20. 1. 2012 (vzor žiadosti v prílohe). Je možné scan žiadosti zaslať na e-mail: info@banovce.sk, prípadne využiť fax: 00421387603084.

 

Voličský preukaz
Volič, ktorý sa v deň volieb nebude zdržiavať v mieste svojho trvalého pobytu, teda nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec o vydanie voličského preukazu.

Žiadosť o vydanie voličského preukazu podáva mestu volič osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby.

Volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu na MsÚ Bánovce nad Bebravou, č.dv.20:
najskôr 30 dní pred dňom volieb (t.j. od 9.2.2012)
najneskôr 2 dni pred dňom volieb (t.j. 8.3.2012) v úradných hodinách obce.
Mesto vydá voličovi na jeho žiadosť voličský preukaz v deň podania žiadosti.

 

Volebné okrsky a volebné miestnosti

Volebný

okrsok č.  Volebná miestnosť    Zaradené ulice
1                 Klub dôchodcov, Farská 8   9. mája, Bernolákova, Družstevná, F.Urbánka, Farská,   

                                          J.Bottu, J.Kačku, K štadiónu, Podjavorinskej, Sasinkova,    

                                          Vajanského nábr., Za Valy
 

2                CVČ, A.Kmeťa 2      A. Kmeťa, Hviezdoslavova, J. Jesenského, J. Kráľa,

                                          Mila Urbana, Mlynská, Moyzesova, Murgašova,

                                          Nám. Ľ. Štúra, Palkovičova, Radlinského, Rokošská,

                                          SNP, Trenčianska cesta, Záfortňa


3               ZŠ, Duklianska 1      A. Hlinku, Clementisova, Partizánska, Pribinova,

                                          Rumunská


4              ZŠ, Duklianska 1      J. G. Tajovského, K Zornici, Na vŕštek, Textilná, Vystrkov
 

 

5              MŠ, Hollého 1           Hollého, Sládkovičova
 

 

6              ZŠ, Školská 29            J. Matušku, M. R. Štefánika, Strážovská, Školská


7              ZŠ, Školská 29            K nemocnici, K priehrade, Pažiť, Vodná nádrž


8              MŠ, 5. apríla 12          5. apríla, Cibislávska
 

9              ZŠ, Gorazdova 14      Cyrila a Metoda, Gorazdova

 

10            ZŠ, Gorazdova 14      Husitská
 

11            ZŠ, Gorazdova 14      Lúčna, Rastislavova, Slatinská, Žitná


12            ZŠ, Komenského 1   Komenského, Mojmírova
 

13            ZŠ, Komenského 1   Kukučínova, Matice slovenskej, Svätoplukova
 

14            ZŠ, Komenského 1   Alexandra Dubčeka, J.C.Hronského, Novomeského
 

15            KD Biskupice              Biskupice
 

16            KD Malé Chlievany    Hečkova, Hrežďovská, I. Krasku, Jahodová, Lipová,

                                          Malé Chlievany, Radová, Topoľová
 

17            KD Dolné Ozorovce   Hrežďovská, Inovecká, K cintorínu, Kpt. Jaroša, Ku splavu,

                                          Oz. hlavná, Oz.nová, Potočná
 

18           KD Horné Ozorovce   Horné Ozorovce

 

 

Umiestňovanie volebných plagátov
V zmysle § 24 ods. 13 zák. č. 333/2004 Z.z. o voľbách do NR SR mesto Bánovce nad Bebravou má povinnosť do 17. 2. 2012 vyhradiť miesta na umiestňovanie volebných plagátov. Dňa 8. 2. 2012 bolo vyžrebované poradie politických strán a hnutí na výlepných plochách. Na výlep plagátov formátu cca A2 je určených 7 valcov umiestnených v týchto lokalitách:
Hviezdoslavova ul. - parkovisko pred poliklinikou,
Hviezdoslavova ul. – pri PNS,
Ul. A. Hlinku – pri PNS,
Sládkovičova ul. – pri Arttepe,
Svätoplukova ul.,
Ul. Matice slovenskej,
Ul. J. Matušku
Vylepnou službou je poverené MsKS (kontakt: 038/7603016). Služba je spoplatnená. Plagáty je potrebné odovzdať minimálne deň pred dňom výlepu, ktorým je streda.
Je možné požiadať o platené vyhlásenie oznamu v mestskom rozhlase, pričom je potrebné informáciu na vyhlásenie priniesť minimálne 3 dni vopred.
Pri uskutočnení predvolebnej kampane na verejnom priestranstve je potrebné podať písomnú žiadosť na adresu Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou.
Ďalšia možnosť, ako informovať občanov je prostredníctvom Bánovskej televízie, prípadne Bánovských novín, pričom je potrebné sa kontaktovať na mailovú adresu obchod@btv.sk, prípadne na telefónnom čísle 038/7602422.

 

Vyžrebovanie plôch:

 Politická strana Vyžrebovaná plocha č.:
1Zelení 14
2Kresťanskodemokratické hnutie 22
3Strana demokratickej ľavice 13
4Slovenská národná strana 16
5OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 19
6Sloboda a solidarita 20
7PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ 6
8NÁŠ KRAJ 24
9Strana zelených 8
10Ľudová strana Naše Slovensko 11
11SMER – sociálna demokracia 12
12Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska 18
13Národ a Spravodlivosť- naša strana 4
14Komunistická strana Slovenska 17
15Strana Rómskej únie na Slovensku 10
16MOST – HÍD 15
1799% - občiansky hlas 5
18Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko 21
19STRANA + 1 HLAS 1
20Robíme to pre deti – SF 26
21Obyčajní ľudia 2
22Slovenská demokratická a kresťanská únia
-Demokratická strana
 23
23Strana občanov Slovenska 25
24Strana maďarskej koalície- Magyar Koalíció Pártja 7
25STRANA SLOBODNÉ SLOVO-NORY MOJSEJOVEJ 3
26Strana živnostníkov Slovenska 9

 

 


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka