Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Mládežnícky parlament

Sme skupina mladých ľudí, ktorých cieľom je zaktivovať mládež v meste, získať ju pre prácu v kultúre, športe a spoločenskom živote a zároveň vzbudiť u nej záujem o veci verejné...

Viac informácii o Mladežníckom parlamente v Bánovciach nad Bebravou (MPBN) na sociálnej sieti facebook v profile Mládežnícky Parlament BN www.facebook.com/mladeznicky.bn - v skupine Bánovce nad Bebravou www.facebook.com/groups/47996901866 - www.mpbn.sk


 

Predvianočná kvapka krvi 2010

Neviete čo darovať tohto roku? Čo takto život. Tak pod takýmto heslom sa nieslo 10 jubilejné dobrovoľné darcovstvo krvi spoluorganizované Mládežníckym parlamentom mesta Bánovce nad Bebravou s podtitulom „Predvianočná kvapka krvi 2010“.

62 - to je počet dobrovoľných darcov krvi, ktorí neváhali a prišli dňa 22. novembra 2010 do priestorov Domu kultúry (MsKS, spol. s r. o.) podporiť mobilný výjazd Národnej transfúznej služby SR, pracovisko Trenčín. Po konzultáciách s pani doktorkou MUDr. Ivanou Babuškovou svoju krv nakoniec odovzdalo 45 dobrovoľných darcov, z čoho bolo 17 PRVODARCOV. Všetkým spoluorganizátorom, zástupcom SČK, mediálnym partnerom a najmä účastníkom tohto podujatia tak patrí jedno veľké ĎAKUJEME!

darovanie krvi


 

Valentínska kvapka krvi 2010 – rekord prekonaný


Malo to vypuknúť o 8.00 h ráno, no tí čo si privstali, spravili dobre. Nemuseli totiž čakať v dlhej rade na registráciu. Dňa 17. februára 2010 sa už od siedmej hodiny ráno začali tvoriť a rozširovať rady dobrovoľných darcov krvi, ktorí postupne zapĺňali priestory chodby v Mestskom kultúrnom stredisku.
„Skalní darcovia“ nesklamali, no vo veľkom počte bola zastúpená mládež, čo potešilo najmä spoluorganizátora akcie - Mládežnícky parlament mesta Bánovce nad Bebravou. Netreba tiež zabudnúť na veľký počet prvodarcov, ktorí nabrali odvahu a prišli darovať krv. Možno to bol práve Valentín, ktorý obmäkčil ich srdiečka.
Počtom 146 dobrovoľných darcov bol prekonaný aj posledný rekord. Po vyradení zo zdravotných či iných dôvodov ostalo 107 ozajstných darcov, ktorým odobrali 450 ml tejto vzácnej tekutiny.
Národná transfúzna služba Trenčín pod vedením doktorky MUDr. Ivany Babuškovej spolu so svojim tímom v konečnom dôsledku vyjadrila veľkú spokojnosť s týmto výjazdom. Ich práca sa v tento deň ešte neskončila a spolu s litrami krvi pokračovala v Národnej transfúznej stanici v Trenčíne.
Pri tejto akcii samozrejme nešlo o prekonávanie rekordov, ale v prvom rade o humánny čin, za ktorý všetkým darcom ĎAKUJEME!

- MPBN -

mobilná transfúzna služba Trenčín práve pricestovala

Valentínska kvapka sa rýchlo rozbehla
 evidencia a odber kontrolnej vzorky z prsta

dobrovoľník z červeného kríža a vpravo šofér transfúzky..musel ísť dvakrát do TN zaviesť krv a jednú sestričku a doviesť potrebné veci a druhú sestričku :-)

plagátik celoslovenskej valentínskej kvapky krvi 2010

plagátik celoslovenskej valentínskej kvapky krvi 2010


 

Keď netečie, aspoň kvapká

Aj takto by sa dal charakterizovať ďalší mobilný odber krvi Národnej transfúznej služby Trenčín, ktorý sa konal dňa 28. septembra 2009 v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom a Mládežníckym parlamentom v Bánovciach nad Bebravou. Darovať vzácnu tekutinu akou je krv prišlo v tento deň 37 dobrovoľných darcov, ktorým patrí veľká vďaka. Pani doktorka MUDr. Ivana Babušková skonštatovala, „že napriek nie až takému veľkému počtu darcov môže Národná transfúzna spoločnosť vyjadriť spokojnosť a považovať svoj výjazd za opodstatnený. Do mesta Bánovce chodí NTS Trenčín už takmer pravidelne a je veľmi spokojná so zabezpečením priestorov a celkovým priebehom mobilného odberu. Pacienti, pre ktorých je táto vzácna tekutina v konečnom dôsledku určená, sú nám vďační za každú jej kvapku.“ Ďakujeme.

- MP -
 Registrácia a odber vzorky

Odber krvi od úžasných ľudí 1

 Registrácia a odber vzorky


 

UNICEF Slovensko

a
MLÁDEŽNÍCKY PARLAMENT
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU


Ďakuje za pomoc a podporu počas
TÝŽDŇA MODRÉHO GOMBÍKA 2009


Spoločne sa nám v Bánovciach nad Bebravou podarilo vyzbierať


775,38 €


na prepravu očkovacích vakcín proti tetanu pre mamy a novorodencov v Laose.

 

Najúspešnejšou dobrovoľníckou dvojicou boli študentky

Gymnázia J. Jesenského Bánovce nad Bebravou

Lenka Gregorová a Petronela Rafayová

ktoré vyzbierali 143,26 €


TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA - 20. 5. 2009

V každom období dejín bojoval svet s nejakou chorobou. S mnohými sme sa vďaka očkovaniu dávno vysporiadali, ale neplatí to vo všetkých krajinách. UNICEF to môže aj s našou pomocou zmeniť. Stačí prispieť počas Týždňa modrého gombíka, v našom meste Bánovce nad Bebravou konkrétne dňa 20. mája sumou aspoň jedno euro a UNICEF dopraví do Laosu až dve vakcíny proti novorodeneckému tetanu, kde ochránia novorodenca a jeho mamu pred touto smrteľnou chorobou.

Zasadnutie MPBN dňa 7.5.2009
Na tomto zasadnutí bola hlavným bodom programu voľba užšieho výboru MPBN, kde si členovia spomedzi seba zvolili Katarínu Igazovú, Martina Janáča, Petra Predného a Róberta Šlosára.
Ďalším bodom bol aj návrh členov, ktorí budú zastupovať jednotlivé komisie mestského úradu nasledovne:
Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry - Karin Janáčová
Komisia pre mládež a telesnú kultúru - Peter Predný
Komisia pre prevenciu kriminality, inej protispoločenskej činnosti a drogových závislostí pri MsÚ v Bánovciach nad Bebravou - Róbert Šlosár
Ďalej sa „parlamenťáci“ zaoberali akciami, ktoré by chceli realizovať v najbližšej budúcnosti.


Slávnostné zasadnutie MPBN dňa 13.3.2009
Dňa 13. marca 2009 sa konalo slávnostné zasadnutie novozvoleného MPBN. Hlavnými bodmi tohto zasadnutia bolo odovzdanie menovacích dekrétov novozvoleným členom a odovzdanie ďakovných listov bývalým členom MPBN z rúk primátora mesta Bánovce nad Bebravou Ing. Stanislava Šiku. Ďalším dôležitým bodom tohto zasadnutia bola voľba predsedu a podpredsedu parlamentu. Členovia mládežníckeho parlamentu rozhodli verejným hlasovaním a za predsedu MPBN si zvolili Ondreja Kubalu a podpredsedom sa stal Maroš Ondrejka.

 

Mládežnícky parlament
Mesta Bánovce nad Bebravou

Dňa 24. novembra 2008 sa skončilo dvojročné volebné obdobie členov MPBN.
V októbri 2008 sa po stretnutí s riaditeľmi stredných škôl a ich oboznámení s Mládežníckym parlamentom konali voľby do Mládežníckeho parlamentu podľa vopred dohodnutých podmienok.
Výsledkom volieb do MPBN je nasledovné zloženie, ktoré bolo schválené dňa 16.12.2008 uznesením mestského zastupiteľstva č. 14/2008 ako bod B/16:

1. Karin Janáčová, Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou,
2. Maroš Ondrejka, Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou,
3. Nicole Mokráňová, Spojená škola Bánovce nad Bebravou,
4. Zuzana Púchorová, Spojená škola Bánovce nad Bebravou,
5. Tomáš Oravec, SOU Ribaya Bánovce nad Bebravou,
6. Janka Dúbravická, SOU Ribaya Bánovce nad Bebravou,
7. Patrícia Ďurišová, Úrad práce soc. vecí a rodiny Bánovce nad Bebravou,
8. Juraj Malák, Občiansky výbor Malé Chlievany,
9. Katarína Igazová, Občiansky výbor Biskupice,
10. Veronika Šúlovská, Občiansky výbor Horné Ozorovce,
11. Jaroslav Brida, Občiansky výbor Dolné Ozorovce,
12. Jakub Ašverus, Futbalový klub Spartak Bánovce nad Bebravou,
13. Janka Obstová, Jednota Sokol Gábor Bánovce nad Bebravou,
14. Ondrej Kubala, Poslanecký klub KDH Bánovce nad Bebravou,
15. Michal Králik, Rímskokatolícka cirkev Bánovce nad Bebravou,
16. Peter Predný, Bánovský basketbalový klub,
17. Martin Janáč, Poslanecký klub SMER,
18. Martina Šimoňáková, Poslanecký klub SDKÚ – DS,
19. Ján Beke, Rómska iniciatíva Bánovce nad Bebravou,
20. Róbert Šlosár, návrh poslanca.
Tajomník:
Mgr. Martina Černušková, Mestský úrad Bánovce nad Bebravou.

Do parlamentných lavíc MPBN zasadlo 21 členov. Z toho je navrhnutých 6 volených kandidátov za členov MPBN, tajomník mládežníckeho parlamentu menovaný mestským zastupiteľstvom zo dňa 31.10.2006 a 14 menovaných zástupcov mladých ľudí prímestských častí a odporučených do tejto funkcie poslancami mestského zastupiteľstva a apolitických mládežníckych organizácií, ktoré vykonávajú činnosť na území mesta.

 


 

VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI 2009 OPÄŤ VEĽMI ÚSPEŠNÁ

Sviatok zamilovaných nemusí byť len o nakupovaní plyšových srdiečok a čokoládových dezertov.
Môže byť aj o prejave lásky k neznámym ľuďom a pomoci tým, ktorý to potrebujú.
A práve o to nám išlo !!!

Bánovský mládežnícky parlament v spolupráci s Národnou transfúznou službou Trenčín a MsKS usporiadal dňa 4. februára 2009 v MsKS v Bánovciach nad Bebravou odber krvi s názvom Valentínska kvapka krvi.
Cieľom kvapky krvi bolo osloviť čo najviac mladých ľudí a prvodarcov. V rámci týždňa Valentína sa koná najmä preto, lebo tieto dni sú v znamení zaľúbených a to evokuje okrem lásky, darovať aj krv, darovať život ....
Na listinu darcov sa tento krát zapísalo 107 (prišlo 112) úžasných ľudí. Z uvedeného počtu mohlo darovať 74 Bánovčanov, z ktorých bolo
39 prvodarcov (presne ako pred rokom).
S priebehom dňa bol veľmi spokojní personál transfúznej stanice a považovali tento výjazd do Bánoviec za jeden z najúspešnejších.

Kvapka krvi, ktorú má pod ochrannými krídlami Mládežnícky parlament, už po siedmy krát má u mládežníkov a aj širokej verejnosti veľký úspech. A tak sa rozhodli budovať darovaciu tradíciu, veď prečo nie? Zachrániť niekomu život za desať minút, to si zaslúži pozornosť.
Mládežnícky parlament ďakuje všetkým dobrým ľudom, ktorí sa zúčastnili a pomohli tejto krásnej akcie, ktorá je silným prejavom ľudskosti.
Obzvlášť ďakujeme pracovníkom Národnej transfúznej služby Trenčín, vedeniu MsKS, ktorí nám poskytli priestory (a víťazovi Fotosúťaže MPBN Petrovi Duchovičovi, ktorý nám spravil nádherný plagátik.)

JEDNO OBROVSKÉ ĎAKUJEME BÁNOVČANIA!!!!!


 


 
V Bánovciach bola nevýhodou anémia


Bánovský mládežnícky parlament usporiadal 9.6.2008 už po piatykrát kvapku krvi pri príležitosti Medzinárodného dňa darovania krvi. Počet darcov je dôkazom vysokého štandardu, na aký sme si už za posledné darcovské akcie u mladých Bánovčanov zvykli.

Darovania krvi s bánovským Mládežníckym parlamentom sa zúčastnilo 73 darcov a z toho darovalo krv 53 ľudí. Dôvodom vysokého čísla ľudí, ktorý krv darovať nemohli, je anémia teda chudokrvnosť. Napriek tomu lekárka z Národnej transfúznej spoločnosti v Trenčíne, Ivana Babušková, ktorá dohliadala na úspešný priebeh odberov, hodnotí tento výjazd veľmi pozitívne. „Sedemdesiat tri je veľmi pekné číslo vzhľadom na počasie. Výjazd dopadol veľmi dobre, sme spokojní s organizáciou, ktorá v Bánovciach funguje výborne a počet darcov je veľmi pekný.“ Darovanie krvi si vyžaduje istú dávku odvahy a tiež dobré srdce. Solidárnosť k ľuďom sa v dnešnej trošku uponáhľanej dobe z bežného života vytráca, preto aj z ľudského hľadiska je počet darcov a záujem mladých ľudí o cudzie životy, viac ako dobrou správou.

Martina Šimoňáková

Úspešný odber u nás neostal nepovšimnutý ani na stránke Národnej transfúznej služby v Trenčíne - www.ntssr.sk - pracoviska NTS - Trencin - tam najdete cely clanok.

 


 

Zasadnutie mládežníckeho parlamentu

Druhé tohtoročné zasadnutie mládežníkov prebehlo 18. apríla 2008 v príjemnej pracovnej atmosfére. Členovia, ako to už býva zvykom zobrali svoju úlohu zodpovedne a rokovali nepretržite dve hodiny. Mládežníci privítali medzi seba pani riaditeľku Centra voľného času - Mgr. Máriu Králikovu, ktorá nám poďakovala za dobrú spoluprácu a zároveň nás poprosila o ďalšie spoluorganizovanie pri ďalších projektov.
Mládežníci sa dozvedeli novinky o aktivitách Mladých filantropov s Trenčianskou nadáciou, ktorá poskytuje granty- finančné podpory, rôznym projektom. Trenčianska nadácia s nami nadviazala spoluprácu, pretože dobré poznáme domáce pomery v Bánovciach.
Mládežníci mali veľa zaujímavých nápadov a chcú vytvoriť čo najlepšie podmienky pre život mladých v našom meste. Najbližšou akciou, ktorú budeme podporovať je zapojenie sa do kampane celosvetovej organizácie Unicef. Mládežnícky parlament sa aj tento rok rozhodol stať koordinátorom pre podujatie - Týždňa modrého gombíka 2008 v dňoch od 19.- do 25.mája 2008 v našom meste.
K Unicefu sa pridala už tradičná kvapka krvi, ktorá sa bude tento raz niesť v znamení Svetového dňa darcov krvi, ktorý je 14. júna 2008. Tento deň je vyjadrením vďaky dobrovoľným darcom krvi, ktorí dávajú ľuďom v núdzi ten najväčší dar - svoju vlastnú krv. V Bánovciach si tento deň pripomenieme 9. júna 2008 v MsKS tým že urobíme krok k dospelosti, darujeme krv a poďakujeme aktívnym darcom krvi.
V blízkej budúcnosti by sme chceli zorganizovať filmový festival, ktorý má filozofiu veľa dobrých filmov v jeden deň. Mládežníci naplánovali na jarné obdobie ešte viacero akcií a dúfame, že nezostane len pri slovách. Takže Bánovčania slovo nuda sa s našim mestom nemôže dávať dohromady.

Ďalšie zasadnutie sme naplánovali na piatok 13. júna 2008. Ak máte na nás nejaké dotazy, alebo požiadavky, môžete nás kontaktovať na mlparlament@banovce.sk

Martina Černušková
tajomníčka MP


 

Rekordná účasť na VALENTÍNSKEJ KVAPKE KRVI 2008

Sviatok zamilovaných nemusí byť len o nakupovaní plyšových srdiečok a čokoládových dezertov. Môže byť aj o prejave lásky k neznámym ľuďom a pomoci tým, ktorí to práve potrebujú. A práve o to nám ide!!!

Bánovský mládežnícky parlament v spolupráci s Národnou transfúznou službou Trenčín a Územného spolku Slovenského červeného kríža v Topoľčanoch usporiadal dňa 6. februára 2008 v MsKS v Bánovciach nad Bebravou odber krvi s názvom Valentínska kvapka krvi.
Cieľom kvapky krvi bolo osloviť čo najviac mladých ľudí a prvodarcov. V rámci týždňa Valentína sa koná najmä preto, lebo tieto dni sú v znamení zaľúbených a to evokuje okrem lásky, darovať aj krv, darovať život ....
Kto bezplatne daroval krv počas Valentínskej kvapky krvi, dostal po odbere špeciálnu pohľadnicu s motívom sv. Valentína - patróna všetkých zaľúbených a malé sladké prekvapenie od Mládežníckeho parlamentu. Pohľadnicu mohol potom venovať alebo poslať svojej blízkej osobe k sviatku všetkých zamilovaných.
Na listinu darcov sa tento krát zapísalo rekordných 122 Bánovčanov prevažne mladých ľudí. Z uvedeného počtu vyradila pani doktorka 32 darcov a 90 Bánovčanov darovalo 450 ml krvi, z toho bolo 39 prvodárcov.
S priebehom dňa bol veľmi spokojní personál transfúznej stanice a považovali tento výjazd do Bánoviec za jeden z najúspešnejších.

Kvapka krvi, ktorú má pod ochrannými krídlami Mládežnícky parlament, už po štvrtý krát má u mládežníkov a aj širokej verejnosti veľký úspech. A tak sa rozhodli budovať darovaciu tradíciu, veď prečo nie? Zachrániť niekomu život za desať minút, to si zaslúži pozornosť.

Mládežnícky parlament ďakuje všetkým dobrým ľudom, ktorí sa zúčastnili a pomohli tejto krásnej akcie, ktorá je silným prejavom ľudskosti.
Obzvlášť ďakujeme pracovníkom Národnej transfúznej služby Trenčín, Územného spolku Slovenského červeného kríža v Topoľčanoch, vedeniu MsKS, ktorí nám poskytli priestory a víťazovi Fotosúťaže MPBN Petrovi Duchovičovi, ktorý nám spravil nádherný plagátik. JEDNO OBROVSKÉ ĎAKUJEME!!!!!

 

 

 


  

 

 

 

  

 

Tak mu napchli aj ľavú ruku a pustil žilami trocha

 4.kvapka krvi s MPBN finišuje

lízatka Mladežníckého parlamentu


 

dnes je: 21.5.2019

meniny má: Zina

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka