Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Odbor sociálnych vecí

Odbor sa člení na Oddelenia sociálnej pomoci a služieb a Bytový referát.

Mgr. Jana Záhumenská

vedúca odboru sociálnych vecí
budova MsÚ Nám. Ľ. Štúra 1/1, prízemie vľavo č. dverí 17
Kontakt: 038/7629 118, jana.zahumenska@banovce.sk

 • spolupráca pri tvorbe koncepcií rozvoja mesta, zabezpečovanie tvorby koncepcií a koordinačnej činnosti v kompetencii OSV
 • riadenie práce celého odboru, kontrola a hodnotenie práce podriadených zamestnancov
 • spolupráca pri príprave zasadnutí mestského zastupiteľstva a ostatných orgánov mesta
 • spolupráca pri vypracovaní vnútroorganizačných predpisov a všeobecne záväzných právnych noriem v pôsobnosti mesta
 • koordinácia a kontrola obstarávania objednávaných prác, tovarov a služieb v pôsobnosti OSV
 • spolupráca s organizáciami, ktoré hospodária s majetkom mesta a organizáciami pôsobiacimi v dobrovoľníckej a sociálnej oblasti.
 • výkon koncepčnej a normotvornej odbornej činnosti v pôsobnosti OSV
 • zabezpečovanie úloh preneseného výkonu štátnej správy v úzkej spolupráci s ďalšími odbormi MsÚ
 • zúčastňuje sa na príprave návrhu rozpočtu na výdavky odboru sociálnych vecí a príprave VZN súvisiacich s činnosťou odboru.

 

Oddelenie sociálnej pomoci a služieb

Mgr. Petra Henčeková
vedúca oddelenia sociálnej pomoci a služieb
budova MsÚ Nám. Ľ. Štúra 1/1, prízemie vľavo č. dverí 17
Kontakt: 038/7629 119, petra.hencekova @banovce.sk

 • poskytuje sociálne poradenstvo,
 • vykonáva odbornú činnosť v oblasti agendy sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, umiestňovania do sociálnych zariadení, poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, organizačne zabezpečuje stravovanie dôchodcov,
 • vykonáva posudkovú činnosť odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby v zmysle zákona č.448/2008 Z.z  o sociálnych službách,
 • vydáva potvrdenia potrebné na sociálne účely

 

Mgr. Martina Bujnová
opatrovateľská služba
budova MsÚ Nám. Ľ. Štúra 1/1, prízemie vľavo č. dverí 17
Kontakt: 038/7629 119, martina.bujnova@banovce.sk

 • vykonáva posudkovú činnosť odkázanosti na opatrovateľskú službu pre fyzické osoby v zmysle zákona č.448/2008 Z.z  o sociálnych službách,
 • zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby,
 • vydáva potvrdenia potrebné na sociálne účely,
 • poskytuje sociálne poradenstvo

 

Mgr. Martina Černušková
osobitný príjemca, zanedbávanie školskej dochádzky, kluby dôchodcov
budova MsÚ Nám. Ľ. Štúra 1/1, prízemie vľavo č. dverí 17
Kontakt: 038/7629 119, martina.cernuskova@banovce.sk

 • výkon osobitného príjemcu,
 • výkon štátnej správy v prvom stupni vo veci ohrozenia výchovy a vzdelávania maloletého, alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku,
 • správa a činnosť klubov dôchodcov,

 

Mgr. Miroslava Slušnáková
terénny sociálny pracovník
budova MsÚ Farská 3, prízemie, vchod zozadu, č. dverí 8
Kontakt: 038/7629 156, 0918 850 558, slusnakova@banovce.sk

Bc. Veronika Šúlovská
terénny pracovník
budova MsÚ Farská 3, prízemie, vchod zozadu, č. dverí 8
Kontakt: 038/7629 156, sulovska@banovce.sk

Mgr. Nadežda Koreňová
terénny pracovník
budova MsÚ Farská 3, prízemie, vchod zozadu, č. dverí 8
Kontakt: 038/7629 156, nadezda.korenova@banovce.sk

 

Bytový referát

Bc. Mária Cagáňová
bytová agenda
budova MsÚ Nám. Ľ. Štúra 1/1, prízemie vľavo č. dverí 19
Kontakt: 038/7629 117, maria.caganova@banovce.sk, bytove@banovce.sk

 • bytová agenda,
 • vypracovávanie správ a posudkov o občanoch pre štátne orgány a orgány oprávnené zo zákona.

 

 • poskytuje sociálne poradenstvo,
 • vybavuje žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi,
 • rieši problematika sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • vydáva potvrdenia potrebné na sociálne účely,
 • vykonáva sociálnu posudkovú činnosť v zmysle zákona č.448/2008 Z.z  o sociálnych službách,
 • vybavuje žiadosti o poskytnutie opatrovateľskej služby a zároveň sa tu prijímajú žiadosti do zariadenia pre seniorov,
 • zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby,
 • zabezpečuje výkon osobitného príjemcu na DHN a výkon osobitného príjemcu na prídavok na dieťa,
 • koordinuje prevádzku piatich klubov dôchodcov,
 • organizuje kultúrny – spoločenský život dôchodcov,
 • koordinuje stravovanie pre dôchodcov.

 

Mgr. Petra Henčeková - vedúca oddelenia

vykonáva odbornú činnosť v oblasti agendy: sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, umiestňovania do sociálnych zariadení, poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a organizačne zabezpečuje stravovanie dôchodcov, vykonáva sociálnu posudkovú činnosť odkázanosti na zariadenie pre seniorov
budova MsÚ Nám. Ľ. Štúra 1/1, prízemie vľavo č. dverí 17
Kontakt: 038/7629 119, petra.hencekova@banovce.sk

Oddelenie:

 • poskytuje sociálne poradenstvo
 • vybavuje žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
 • rieši problematika sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • vydáva potvrdenia potrebné na sociálne účely
 • vykonáva sociálnu posudkovú činnosť v zmysle zákona č.448/2008 Z.z  o sociálnych službách
 • vybavuje žiadosti o poskytnutie opatrovateľskej služby a zároveň sa tu prijímajú žiadosti do zariadenia pre seniorov
 • zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby
 • zabezpečuje výkon osobitného príjemcu na DHN a výkon osobitného príjemcu na prídavok na dieťa,
 • koordinuje prevádzku piatich klubov dôchodcov,
 • organizuje kultúrny – spoločenský život dôchodcov
 • koordinuje stravovanie pre dôchodcov,

Mgr. Martina Bujnová

opatrovateľská služba
budova MsÚ Nám. Ľ. Štúra 1/1, prízemie vľavo č. dverí 17
Kontakt: 038/7629 119, martina.bujnova@banovce.sk

 • poskytovanie opatrovateľskej služby,
 • vykonáva sociálnu posudkovú činnosť odkázanosti na opatrovateľskú službu.

 

Mgr. Martina Černušková

 • výkon osobitného príjemcu,
 • výkon štátnej správy v prvom stupni vo veci ohrozenia výchovy a vzdelávania maloletého, alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku
 • správa a činnosť klubov dôchodcov,

budova MsÚ Nám. Ľ. Štúra 1/1, prízemie vľavo č. dverí 17
Kontakt: 038/7629 119, , martina.cernuskova@banovce.sk

 

Bytový referát

Bc. Mária Cagáňová

 • bytová agenda
 • vypracovávanie správ a posudkov o občanoch pre štátne orgány a orgány oprávnené zo zákona.

budova MsÚ Nám. Ľ. Štúra 1/1, prízemie vľavo č. dverí 19
Kontakt: 038/7629 117, maria.caganova@banovce.sk, bytove@banovce.sk

  

Kliknite sem pre Tlačivá a dokumenty na stiahnutie. 


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos

8. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ)

V stredu 23. októbra 2019 o 14.30 h sa uskutoční 8. zasadnutie MsZ v spoločenskej sále MsKS, Ul. J. Matušku 766/19 v Bánovciach nad Bebravou

ÚDRŽBA CIEST A TRÁVNATÝCH PLÔCH

nahlasovanie podnetov

 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka