Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Odbor vnútornej správy

Ing. Zuzana Horníková
vedúca odboru vnútornej správy
budova MsÚ, Farská 3, prízemie, č. dverí 4
Kontakt: 038/7629 160, zuzana.hornikova@banovce.sk
Fax: 038/760 30 84

 • po organizačnej stránke zabezpečuje voľby a referendá a vedenie stáleho zoznamu voličov,
 • pripravuje konštituovanie orgánov (mestské zastupiteľstvo, mestská rada, komisie mestského zastupiteľstva, výbory v mestských častiach) a zmeny v ich zložení,
 • zabezpečuje zasadnutia mestského zastupiteľstva po stránke technicko-organizačnej
 • plní úlohy vyplývajúce z komplexnej agendy požiarnej ochrany (ďalej PO) na úseku dobrovoľnej požiarnej ochrany,
 • zabezpečuje činnosť mestského úradu, občianskych výborov a PO po stránke materiálno-technickej a tiež potrebné opravy a údržbu príslušných budov,
 • plní úlohu gestora poskytovania informácií mestom v zmysle zákona o prístupe k informáciám,
 • zabezpečuje prevádzku automobilového parku mesta,
 • zúčastňuje sa na príprave návrhu rozpočtu na výdavky vnútornej správy a príprave VZN súvisiacich s činnosťou odboru,
 • riadenie práce celého odboru, kontrola a hodnotenie práce podriadených zamestnancov.

 

Referát správy registratúry

Mgr. Ivana Goljerová
správa registratúry, organizačná agenda a spisová agenda mestského úradu
budova MsÚ, Farská 3, prízemie, č. dverí 1
Kontakt: 038/7629 149, ivana.goljerova@banovce.sk

Ing. Viera Hlobeňová
referent servisu MsZ; odborný gestor zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám
budova MsÚ, Farská 3, 2. posch., č. dverí 202
Kontakt: 038/7629 144, 0908 776 806, viera.hlobenova@banovce.sk 

 • pripravuje program rokovania MsZ,
 • koordinuje prípravu písomných materiálov na rokovanie MsZ, zabezpečuje distribúciu všetkým pozvaným, zabezpečuje zverejňovanie pozvánok na rokovanie MsZ,
 • vedie agendu rokovania MsZ - prezenčné listiny, zápisnice, multimediálna prezentácia písomných materiálov priamo na rokovaní,
 • pripravuje uznesenia z rokovaní MsZ a koordinuje ich plnenie podľa distribúcie na jednotlivé oddelenia MsZ,
 • vedie evidenciu žiadostí o poskytnutie informácií a garantuje dodržiavanie príslušného zákona.

 

Referát vnútornej prevádzky

Mgr. Maroš Nagy
vnútorná prevádzka a autodoprava
budova MsÚ, Farská 3, prízemie, č. dverí 1
Kontakt: 038/7629 149, maros.nagy@banovce.sk

Pavel Vlčko
vodič
budova MsÚ, Nám. Ľ. Štúra 1/1, prízemie
Kontakt: 0915 702 950

 

Referát informačných systémov

Ing. Pavel Bročko
správca informačných technológií (IT)
budova MsÚ, Nám. Ľ. Štúra 1/1, prízemie, č. dverí 12
Kontakt: 038/7629 124, pavel.brocko@banovce.sk

Bc. Branislav Hlobeň
správca informačných technológií (IT)
budova MsÚ, Nám. Ľ. Štúra 1/1, prízemie, č. dverí 12
Kontakt: 038/7629 124, branislav.hloben@banovce.sk

 

Referát prvého kontaktu - Kancelária prvého kontaktu (KPK)
 

Ing. Ingrid Mozolová
podateľňa, informácie, mestský rozhlas, pokladňa, osvedčovanie listín a dokladov, evidencia obyvateľov
budova MsÚ, Nám. Ľ. Štúra 1/1, prízemie, vchod z dvora, č. dverí 24
Kontakt: 038/7629 111, ingrid.mozolova@banovce.sk

Ing. Jarmila Šimonidesová
Centrálna pokladňa – príjmy, výdavky, osvedčovanie listín a dokumentov
budova MsÚ, Nám. Ľ. Štúra 1/1, prízemie, vchod z dvora, č. dverí 24
Kontakt: 038/7629 126, jarmila.simonidesova@banovce.sk

Ing. Dana Motúzová
pokladňa č.1, zastupovanie overovanie podpisov a listín
budova MsÚ Nám. Ľ. Štúra 1/1, prízemie, vchod z dvora, č. dverí 24
Kontakt: 038/7629 114, dana.motuzova@banovce.sk

Milena Gieciová
evidencia  obyvateľstva, osvedčovanie podpisov, overovania listín a dokumentov
budova MsÚ Nám. Ľ. Štúra 1/1, prízemie, vchod z dvora, č. dverí 24
Kontakt: 038/7629 115, milena.gieciova@banovce.sk

 

KPK slúži ako centrálny kontaktný bod pre všetkých občanov prichádzajúcich za službami mesta. Jej cieľom je rýchlo a efektívne reagovať na požiadavky občanov, zjednodušiť vybavovanie žiadostí, uľahčiť im orientáciu na úrade. Občania sa môžu v špeciálne určených priestoroch na prízemí informovať a získať potrebné tlačivá a žiadosti.
V KPK sa nachádza:

 • podateľňa úradu,
 • osvedčovanie podpisov a listín,
 • evidencia obyvateľov,
 • pokladňa.

 

Matričný úrad

Mária Knotková
matričná agenda
budova Domu služieb na prízemí na Nám. Ľ. Štúra 6/6 v podchode vedľa PRIMA banky
Kontakt: 038 / 7629 132, 0915 769 223, matrika@banovce.skmaria.knotkova@banovce.sk,

Ing. Janka Botková
matričná agenda, Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ) - občianske obrady a občianske slávnosti
budova Domu služieb na prízemí na Nám. Ľ. Štúra 6/6 v podchode vedľa PRIMA banky
Kontakt: 038 / 7629 132, matrika@banovce.sk


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos

8. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ)

V stredu 23. októbra 2019 o 14.30 h sa uskutoční 8. zasadnutie MsZ v spoločenskej sále MsKS, Ul. J. Matušku 766/19 v Bánovciach nad Bebravou

ÚDRŽBA CIEST A TRÁVNATÝCH PLÔCH

nahlasovanie podnetov

 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka