Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Odbor výstavby a územného plánovania

Ing. Marcela Porubská
Vedúca odboru výstavby a územného plánovania
budova MsÚ, Farská 3, 2. poschodie, č. dverí 211
Kontakt: 038/7629122, marcela.porubska@banovce.sk

 • riadenie práce celého odboru, kontrola a hodnotenie práce podriadených zamestnancov
 • spolupráca pri príprave zasadnutí mestského zastupiteľstva a ostatných orgánov mesta
 • spolupráca pri vypracovaní vnútroorganizačných predpisov a všeobecne záväzných právnych noriem v pôsobnosti mesta
 • spolupráca pri vypracovaní rozpočtu mesta
 • spolupráca s organizáciami, ktoré hospodária s majetkom mesta
 • zabezpečovanie úloh preneseného výkonu štátnej správy vo veciach stavebného poriadku
 • zabezpečovanie úloh územného plánovania vrátane obstarávania územnoplánovacej dokumentácie sídelného útvaru – mesta, jej aktualizácie, zmeny a doplnky, územnoplánovacej dokumentácie zóny, územných projektov, urbanistických štúdií a generelov a zabezpečenie ich prerokovania
 • evidencia a archivácia územnoplánovacích dokumentácií
 • vykonávanie činností pre informačný systém o územnom plánovaní
 • získavanie mimorozpočtových zdrojov mesta z rôznych podporných programov, grantov a fondov EÚ (v rámci všetkých oblastí života mesta)
 • zabezpečovanie investičných a neinvestičných projektov

 

Oddelenie výstavby a územného plánovania

Ing. Marcela Porubská
Vedúcia oddelenia, územné plánovanie
budova MsÚ, Farská 3, 2. poschodie, č. dverí 211
Kontakt: 038/7629122,  marcela.porubska@banovce.sk

Ján Múdry
Samostatný odborný referent, ŠFRB, HBV, projekty
budova MsÚ, Farská 3, 2. poschodie, č. dverí 209
Kontakt: 038/7629145, jan.mudry@banovce.sk

 

Stavebný úrad

Ing. Beáta Dúbravická
Prednostka stavebného úradu - drobné stavby, stavebné úpravy
budova MsÚ, Farská 3, 1. poschodie, č. dverí 105
Kontakt: 038/7629147, beata.dubravicka@banovce.sk

Ing. Aneta Mačasová
Samostatný odborný referent - stavebný úrad, špeciálny stavebný úrad
budova MsÚ, Farská 3, 1. poschodie, č. dverí 101
Kontakt: 038/7629134, aneta.macasova@banovce.sk

Ing. Paulína Ševčíková
Samostatný odborný referent - stavebný úrad, špeciálny stavebný úrad
budova MsÚ, Farská 3, 1. poschodie, č. dverí 101
Kontakt: 038/7629134, paulina.sevcikova@banovce.sk

Patrik Eliaš
Samostatný odborný referent – stavebný úrad, špeciálny stavebný úrad na základe Zmluvy o zriadení spoločného stavebného úradu pre obce (Brezolupy, Cimenná, Dvorec, Haláčovce, Horné Naštice, Dolné Naštice, Kšinná, Ľutov, Malá Hradná, Miezgovce, Otrhánky, Ruskovce, Veľké Držkovce, Veľké Chlievany, Dežerice, Podlužany)
budova MsÚ, Farská 3, 1. poschodie, č. dverí 102
Kontakt: 038/7629151, patrik.elias@banovce.sk

 

Referát projektového riadenia

Ing. Vladimír Margolien
Samostatný odborný referent, projektové riadenie
budova MsÚ, Farská 3, 2. poschodie, č. dverí 210
Kontakt: 038/7629154, vladimir.margolien@banovce.sk

Ing. Lukáš Šimonides
Odborný referent, projektové riadenie
budova MsÚ, Farská 3, 2. poschodie, č. dverí 210
Kontakt: 038/7629154, lukas.simonides@banovce.sk


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka