Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Priateľstvo bez hraníc - Pilotný projekt slovensko-českého tábora

Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika na roky 2007–2013

Cezhraničná spolupráca SR-ČR

RIATEĽSTVO BEZ HRANÍC

plagát

„TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM“

 

Bánovce nad Bebravou: Mestu Bánovce nad Bebravou sa prostredníctvom spolupráce Centra voľného času v Bánovciach nad Bebravou a Domu detí a mládeže vo Valašských Kloboukoch (ČR) podarila veľká vec. Získalo finančné prostriedky na realizáciu jedinečného projektu Priateľstvo bez hraníc – Pilotný projekt slovensko-českého tábora. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Fondu mikroprojektov v rámci spolupráce s Českou republikou spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. V projekte sa jedná o spoluprácu Mesta Bánovce nad Bebravou s príspevkovou organizáciou mesta Valašské Klobouky - Domom detí a mládeže vo Valašských Kloboukoch. Mestá sú partnermi, kde sa ich predstavitelia stretávajú na oficiálnej i neoficiálnej úrovni. V pilotnom projekte slovensko-českého tábora ide o posun v tejto spolupráci smerom k občanom - obyvateľom pohraničia, kde je snaha umožniť lepšie poznávanie pohraničia, oblasti partnerských miest a predovšetkým vybudovať medzi novou generáciou slovenských a českých detí trvalé priateľské väzby, ktoré budú základom pre udržanie kontaktov medzi Slovákmi a Čechmi ako aj základom pre budúcu spoluprácu miest. Jedná sa tu o podchytenie tej generácie, ktorá vyrastala až po rozdelení Československého štátu a nemala možnosť poznať spôsob života občanov pohraničia v čase Československého štátu. Dnes je vzájomné odcudzenie mladých Slovákov a Čechov zrejmé. Prejavuje sa napríklad v narastaní jazykových bariér, v problémoch s porozumením českého jazyka, v zníženej cezhraničnej korešpondencii, v slabej tvorbe produktov pre zmiešané slovensko-české skupiny. Pilotným projektom slovensko-českého tábora si chceme vyskúšať zároveň nové formy spolupráce s Českou republikou. Projekt zasahuje i cezhraničný turizmus nakoľko sa čiastočne snaží i o tvorbu nových produktov cest. ruchu. Opiera sa o hlavnú organizačne náročnú aktivitu 7-dňový slovensko-český tábor a sprievodné aktivity, ktorými sú fakultatívne výlety. V slovensko-českom tábore sústredíme v rovnomernom zastúpení v spoločných aktivitách až 92 slovenských a českých účastníkov tábora ktorým v 7-dňovej 24 hod interakcii umožníme v nespočetných kombináciách vznik nových priateľstiev s cezhraničným charakterom, výmenu skúseností a v neposlednej rade i zoznámenie s územím pohraničia (mesta a okolia) ku ktorého atrakciám sa v budúcnosti v individuálnych návštevách budú stále vracať. V slovensko-českom tábore budú rovnomerne zastúpení účastníci z ČR i SR a to je predpokladom na dosiahnutie cezhraničného efektu z projektu. Keďže účasť na tábore je kapacitne obmedzená rozhodli sme s českým partnerom zorganizovať pre ostatnú širokú verejnosť taktiež fakultatívne výlety a to pre našich občanov do ČR (k partnerovi z VK) ako i pre českých občanov výlet do SR k nám.
Poriadanie slovensko-českého tábora s 92 účastníkmi ako i výlety pre celkom 144 účastníkov sú organizačne veľmi náročné akcie, preto je dobré, že spojenie partnerov nie je formálne, ale cielené a opiera sa o organizačné zložky ako sú Centrum voľného času v Bánovciach nad Bebravou a Dom detí a mládeže vo Valašských Kloboukoch. Dňa 1. 03. 2011 sa uskutočnilo prvé koordinačné stretnutie vo Valašských Kloboukoch kde boli dohodnuté termíny a obsah aktivít. Záujemcovia o účasť na tábore, či výletoch získajú ďalšie informácie na stránkach mesta alebo centra voľného času.
Článok pripravila a ďalšie informácie podá: Mgr. Mária Králiková, koordinátor projektu

I. Koordinačné stretnutie vo Valašských Kloboukoch

Mesto Bánovce nad Bebravou získalo v tomto roku projekt z Eurofondov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce medzi SR - ČR. Administrátorom projektu je Trenčiansky samosprávny kraj. Mesto Bánovce nad Bebravou spolu so zahraničným partnerom - Domom detí a mládeže vo Valašských Kloboukoch, budú realizovať mikroprojekt Priateľstvo bez hraníc - Pilotný projekt slovensko – českého tábora. Realizátorom aktivít za slovenskú stranu bude Centrum voľného času v Bánovciach nad Bebravou.
Dňa 1. marca 2011 sa uskutočnil začiatok realizácie aktivít projektu vo Valašských Kloboukoch - I. koordinačné stretnutie cezhraničných partnerov. Rokovanie malo konštruktívny charakter, partneri sa dohodli na príprave fakultatívnych výletov do ČR a SR. Obe strany našli veľa spoločných tém na aktivity v realizácii mikroprojektu.

Mgr. Mária Králiková
koordinátor mikroprojektu
 Koordinačné stretnutie

Koordinačné stretnutie

I. Fakultatívny výlet v ČR

 I. Fakultatívny výlet v ČR I. Fakultatívny výlet v ČR 2 I. Fakultatívny výlet v ČR 3

 

II. Fakultatívny výlet v ČR

II. Fakultatívny výlet v ČR 1II. Fakultatívny výlet v ČR 2

II. Fakultatívny výlet v ČR 3II. Fakultatívny výlet v ČR 4

II. Koordinačné stretnutie v Bánovciach nad Bebravou

V centre voľného času sme privítali českého partnera projektu cezhraničnej spolupráce : Priateľstvo bez hraníc, Mgr. Michala Lánika. Našim partnerom je Dom detí a mládeže vo Valašských Kloboukoch. Na koordinačnom stretnutí sme prerokovávali prípravu spoločného letného tábora v Hornej Vsi a organizačné zabezpečenie tretieho fakultatívneho výletu. Rozoberali sme aj problematiku prípadnej spolupráce ďalších subjektov, ktoré poskytujú priestor na aktívne využívanie voľného času pre mládež v oboch mestách. Stretnutie sa uskutočnilo za prítomnosti pracovníčky projektového oddelenia MsÚ - Ing. Renáty Krchlíkovej, ktorá má pod dohľadom implementáciu projektu EÚ.
                                                                Mgr. Mária Králiková, koordinátor projektu
II. Koordinačné stretnutie v Bánovciach nad Bebravou 

Privítali sme u nás hostí z Českej republiky.

Projekt cezhraničnej spolupráce " Priateľstvo bez hraníc" má ďalšie pokračovanie. Tentokrát nás navštívili hostia z Valašských Klobouk. Pozvali sme ich na turistiku . Vyšľapali sme si spoločne na zrúcaninu Uhrovského hradu aj za aktívnej účasti primátora mesta p. Mariána Chovanca. Pozval hostí aj na prehliadku jaskyne pod hradom. Návšteva hradu bola sprevádzaná pútavým výkladom Mgr. Hanky Jamrichovej. Po spoločnom obede sme si prezreli centrum nášho mesta a sochu Ľudovíta Štúra. I napriek nepriaznivému počasiu sa naši hostia okúpali na termálnom kúpalisku Pažiť a z bazénov boli skutočne nadšení. Tí menej otužilejší navštívili v MsKS slávnosti mikroregiónu Bánovecko. Všetci účastníci výletu boli z návštevy u nás dobre naladení a vyjadrovali sa, že nie sú u nás posledný krát. Radi navštívia naše termálne kúpalisko a prídu aj na taliansku zmrzlinu, ktorá im náramne chutila.

Mgr. Mária Králiková, koordinátor projektu

III. Fakultatívny výlet 1III. Fakultatívny výlet 2III. Fakultatívny výlet 3

III. Fakultatívny výlet 4III. Fakultatívny výlet 5

 

„Chlebom a soľou“

Tak aj takto vyzeralo uvítanie primátora mesta Bánovce nad Bebravou Mariána Chovanca v stredu dňa 13. júla 2011 v areáli rekreačného zariadenia AREA MEDICA SLOVACA, s.r.o. v Hornej Vsi, kde spolu 92 účastníkov s rovnakým zastúpením z českej a slovenskej strany napĺňa hlavnú aktivitu projektu „Priateľstvo bez hraníc – Pilotný projekt slovensko-českého tábora“ – práve prebiehajúci samotný sedemdňový tábor.
Vedúca tábora Mgr. Miriam Kiripolská spolu so svojimi kolegami spoločne pripravili toto úžasné privítanie, ktoré svojim programom spestril detský folklórny súbor Klobučánek. Zvuk cimbalu, huslí a iných hudobných nástrojov nenechali sedieť ani primátora mesta, ktorý si zatancoval s vedúcou tábora v dámskej volenke.
Po programe sa k účastníkom tábora prihovorila koordinátorka projektu SR – Mgr. Mária Králiková, riaditeľka Centra voľného času v Bánovciach nad Bebravou, ktorá odovzdala slovo primátorovi mesta Bánovce nad Bebravou Mariánovi Chovancovi. Ten na záver svojej návštevy zaželal všetkým príjemný pobyt a veľa nových zážitkov a nových cezhraničných priateľstiev, ktoré budú súčasťou napĺňania špecifického cieľa tohto projektu – zlepšenia cezhraničného turizmu v pohraničnej oblasti. Oči detí a ich odpovede na to, ako sa im páči v tábore prezrádzali spokojnosť a tak sa z tohto príjemného stretnutia odchádzalo len veľmi ťažko.
                                                                                                  - orr -

Tempo článok

Projekt cezhraničnej spolupráce SR-ČR – „Priateľstvo bez hraníc“

Mesto Bánovce nad Bebravou získalo v tomto roku grant z Operačného programu Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Administrátorom projektu je Trenčiansky samosprávny kraj. Mesto Bánovce nad Bebravou spolu so zahraničným partnerom - Domom detí a mládeže vo Valašských Kloboukoch, zrealizovali v rámci Programu cezhraničnej spolupráce mikroprojekt s názvom „Priateľstvo bez hraníc - Pilotný projekt slovensko–českého tábora“. Realizátorom aktivít za slovenskú stranu bolo Centrum voľného času v Bánovciach nad Bebravou. Obe mestá sú partnerskými mestami, kde sa ich predstavitelia stretávajú na oficiálnej i neoficiálnej úrovni. V pilotnom projekte šlo o posun v tejto spolupráci smerom k občanom - obyvateľom pohraničných regiónov, vybudovanie priateľských väzieb medzi novou generáciou Slovákov a Čechov. Hlavnou aktivitou bol 7-dňový spoločný slovensko-český tábor, ktorý sa uskutočnil v Hornej Vsi. Sprievodnými aktivitami boli tri fakultatívne výlety. Prvé dva sa uskutočnili na území Českej republiky a jeden na Slovensku. Účastníci výletov sa zoznámili s územím pohraničia, krásami a atrakciami navštívených miest. Veríme, že výlety napomohli rozvoju turizmu na oboch stranách. Všetky aktivity projektu boli pre obyvateľov oboch miest mimoriadne atraktívne a stretli sa s pozitívnym ohlasom verejnosti. Usporiadanie spoločného slovensko-českého tábora pre 92 účastníkov a troch fakultatívnych výletov pre 144 účastníkov bolo organizačne veľmi náročné a nebolo by možné, keby sa neopieralo o skutočnú a neformálnu spoluprácu všetkých zapojených subjektov. Výstupmi projektu bude pokračovanie spolupráce medzi Centrom voľného času v Bánovciach nad Bebravou a Domom detí a mládeže vo Valašských Kloboukoch. Do ďalšej spolupráce cezhraničných partnerských miest budú zapojené folklórne súbory Drienovec a Klobúčanek, ktoré prejavili záujem o vzájomné kontakty a výmenu skúseností.

Mgr. Mária Králiková
koordinátor projektu 


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka