Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Referendum 2015

Definitívne výsledky - www.volbysr.sk

 

Referendum vyhlásil prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 na základe petície občanov.

V referende oprávnení občania rozhodnú o otázkach:

 1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
 2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
 3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

 

Spôsob vykonania referenda upravuje zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov. Referendum sa uskutoční dňa 07. 02. 2015, t.j. v sobotu v čase od 7.00 h do 22.00 h. Každý obyvateľ Bánoviec nad Bebravou dostal domov do schránky oznámenie o čase a mieste konania referenda. V oznámení je aj informácia o čísle okrsku, do ktorého občan podľa svojho bydliska patrí.

 

Miestnosti na hlasovanie:

V meste Bánovce nad Bebravou boli pre hlasovanie v referende zriadené miestnosti na hlasovanie v týchto priestoroch:

okrsok č.     1   MsÚ, Farská 464/3

okrsok č.     2   Centrum voľného času

okrsok č.     3   Základná škola (I.)

okrsok č.     4   Základná škola (I.)

okrsok č.     5   Materská škola, Hollého ul.

okrsok č.     6   Základná škola (II.)

okrsok č.     7   Základná škola (II.)

okrsok č.     8   Materská škola, 5. apríla.

okrsok č.     9   Základná škola (V.)

okrsok č.   10   Základná škola (V.)

okrsok č.   11   Základná škola (V.)

okrsok č.   12   Základná škola (VI.)              

okrsok č.   13   Základná škola (VI.)              

okrsok č.   14   Základná škola (VI.)              

okrsok č.   15   Budova občianskeho výboru (kultúrny dom)

okrsok č.   16   Budova občianskeho výboru (kultúrny dom)

okrsok č.   17   Budova občianskeho výboru (kaštieľ)

okrsok č.   18   Budova občianskeho výboru

 

Zmena oproti volebným miestnostiach z komunálnych volieb je v okrsku č. 8.

Podrobnejšie informácie o uliciach patriacich do okrskov sú v časti SAMOSPRÁVA – Volebné obvody. Na stránke mesta v časti (vľavo hore) eGOV-TRANSPARENTNÉ MESTO je možné nájsť údaje o mieste a čase konania referenda, možnosť určiť okrsok na základe uvedenia svojej adresy a zobraziť miesto prislúchajúce referendovej miestnosti na mape mesta.

 

Hlasovacie preukazy:

Oprávnený občan, ktorý má trvalý pobyt v Bánovciach nad Bebravou a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať mesto o vydanie hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených občanov v ktoromkoľvek inom okrsku na konanie referenda.

Oprávnený občan môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr dva dni pred konaním referenda (t.j. najneskôr 5.2.2015) v úradných hodinách MsÚ. Ak oprávnený občan žiada o vydanie hlasovacieho preukazu poštou, resp. elektronickou poštou, je potrebné zaslať žiadosť v takom časovom predstihu, aby mu bolo možné hlasovací preukaz doručiť najneskôr deň pred konaním referenda.

 

O vydanie hlasovacieho preukazu môže oprávnený občan požiadať

 • osobne,
 • prostredníctvom ním splnomocnenej osoby; splnomocnená osoba prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdí svojím podpisom,
 • písomne alebo
 • elektronicky (e-mailom).

 

Hlasovacie preukazy vydáva:

kancelária č. 001 (prízemie), Farská 3, Mestský úrad Bánovce nad Bebravou;

Mgr. Katarína Matejčeková, Lukáš Šimonides

Kontakt:

tel.:

038 / 7629 149

e-mail:

matejcekova@banovce.sk

simonides@banovce.sk

K vybaveniu potrebujete:

 • platný občiansky preukaz,
   

splnomocnení (splnomocnenie nemusí byť úradne overené) oprávnený občan uvedie svoje

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)
 • meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu osoby, ktorú splnomocnil na prevzatie hlasovacieho preukazu.

písomnej žiadosti a v žiadosti zaslanej elektronicky oprávnený občan uvedie svoje

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu)
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má obec hlasovací preukaz zaslať.

    

Mesto zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“. Hlasovacie preukazy vydané na základe písomných žiadostí doručených poštou, resp. elektronickou poštou odporúčame zasielať tak, aby zásielka mohla byť žiadateľovi doručená do konania referenda.


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos

8. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ)

V stredu 23. októbra 2019 o 14.30 h sa uskutoční 8. zasadnutie MsZ v spoločenskej sále MsKS, Ul. J. Matušku 766/19 v Bánovciach nad Bebravou

ÚDRŽBA CIEST A TRÁVNATÝCH PLÔCH

nahlasovanie podnetov

 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka