Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Terénna sociálna práca v meste Bánovce nad Bebravou

Mesto Bánovce nad Bebravou začalo realizovať projekt Terénna sociálna práca od 1. marca 2012, ktorý je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom poskytnutím nenávratného finančného príspevku. Príspevok je poskytnutý v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, prioritná os č. 2 Podpora sociálnej inklúzie a opatrenie 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. Cieľovými skupinami, na ktoré sa projekt orientuje sú obyvatelia:

  1. rodiny a komunity ohrozené sociálnym vylúčením - občania so zhoršeným zdravotným stavom, nízkymi príjmami, deti a mládež z neúplných rodín,
  2. občania v nepriaznivej sociálnej situácii, deti, plnoleté fyzické osoby,
  3. rómskych komunít,
  4. nezamestnaní vo veku nad 50 rokov,
  5. deti zo sociálne odkázaných rodín, deti a mládež bez ukončenia povinnej školskej dochádzky a absolventi škôl,
  6. osoby závislé na návykových látkach,
  7. nezamestnaní s nízkym vzdelaním.

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

Pracovníci:

Terénny sociálny pracovník TSP
Ing. František Rác
t. č. : 038/7629 155
mobil: 0905 865 924
e-mail: jaroslav.cernuska@banovce.sk alebo tsp@banovce.sk

Asistent terénneho sociálneho pracovníka ATSP
Vlastimil Rác
t. č. : 038/7629 155
mobil: 0940 897 875
e-mail: : frantisek.rac@banovce.sk

Pracovná doba
Pondelok 7:30 - 15:30 
Utorok nestránkový deň 
Streda 7:30 - 17:00 
Štvrtok nestránkový deň 
Piatok 7:30 - 15:00 


Výkon terénnych sociálnych pracovníkov spočíva aj v práci v teréne, z tohto dôvodu ich nemusíte zastihnúť v kancelárii. V prípade dohodnutia osobného stretnutia v kancelárii volajte na t. č.: 038/7629 155

Viac informácií:

  • uznesenie č. 64 MsZ Bánovce n/B. z 28.4.2011 k žiadosti o poskytnutie NFP
  • Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
  • Terénna sociálna práca z. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení

Doplnkové informácie nájdete na stránkach
www.esf.gov.sk
www.fsr.gov.sk

Fond sociálneho rozvoja - Terénná sociálna práca


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka