Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Triedený zber odpadov po novom

Triedený zber odpadov po novomVytlačiť
 

V zmysle nového zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sa pre obce a mestá o.i., menia  povinnosti a pravidlá v oblasti triedeného zberu odpadov (TZ) a to nasledovne. S účinnosťou od 1.7. 2016 obce a mestá už nemôžu vynakladať finančné prostriedky spojené s triedeným zberom odpadov.        

Jedná sa o finančné náklady za vývozy vyseparovaných komodít ako papier, sklo, plasty, kovové obaly, viacvrstvové kombinované materiály – tzv. tetrapaky, nákup odpadových nádob, vriec na triedený zber, osvetu (semináre pre verejnosť, materské a základné školy, letáky, samolepky a pod.).

Vyššie uvedené náklady, taktiež náklady za dotrieďovanie a recykláciu obalových a neobalových zložiek komunálnych odpadov hradia po novom výrobcovia a Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Mestá a obce od 1. júla 2016 sú povinné uviesť do praxe nový systém zberu a triedenia odpadov, zameraný na striktné oddelenie zberu zmesového komunálneho odpadu od zberu triedených zložiek komunálneho odpadu (plasty, papier, sklo, kovové obaly, tetrapaky...).

Avšak náklady na zber a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu a triedený zber kuchynských a biologicky rozložiteľných odpadov budú hradené z rozpočtov samospráv. Pre mestá a obce bude preto dôležité postupne naďalej znižovať množstvo zmesového komunálneho odpadu. Recept je jednoduchý: čím viac recyklovateľných zložiek sa z komunálneho odpadu vytriedi a zhodnotí, tým menej prostriedkov bude musieť obec vynaložiť na nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom. Veľmi dôležité je najmä zmenšenie objemu komodít ako napr. plasty (PET fľaše), tetrapaky (krabice od džúsov, mlieka a pod.), kovové obaly (najmä plechovky od nápojov), papier (kartónové krabice a pod...) pred ich vhodením do nádoby, aby napĺňanie nádob bolo efektívne a taktiež z dôvodu, že frekvencie vývozu jednotlivých nádob na TZ sú do 30.6. 2017 záväzne stanovené.

Mesto Bánovce nad Bebravou uzatvorilo koncom júna 2016 zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov s OZV NATUR-PACK, a.s. V rámci vyjednania podmienok výhodných pre mesto bola o.i. zo strany mesta vznesená požiadavka na zakúpenie 116 ks nových 1100 l nádob na papier, sklo, plasty, kovové obaly, tetrapaky, ktoré nahradia v súčasnosti už zastaralé a poškodené sklolaminátové a kovové nádoby. Ďalej bola zo strany OZV akceptovaná požiadavka mesta na celoročnú frekvenciu vývozu plastov, tetrapakov a kovových obalov stanovenú na 1 x týždenne. Frekvencia vývozu nádob na sklo zostáva nezmenená t. zn. 1 x mesačne, vývoz nádob na papier 1 x za 14 dní, vývoz vriec s plastami z rodinných domov 1 x za 14 dní.

Dôležitou informáciou je aj skutočnosť, že nádoby na TZ musia byť po novom farebne rozlíšené a to nasledovne: do žltej nádoby je možné ukladať plasty (zákon umožňuje ich ukladanie spoločne z kovovými obalmi a viacvrstvovými kombinovanými materiálmi-tetrapakmi), do zelenej nádoby len sklo, do modrej len papier. Vrecia na plasty budú žltej farby.

Ďakujeme, že zodpovedným prístupom k triedeniu odpadov spolu s nami šetríte životné prostredie.

 

 

                                                                                         Ing. Peter Baláž

                                                                              vedúci oddelenia životného prostredia,

 dopravy, obchodu a služieb


 
 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos

8. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ)

V stredu 23. októbra 2019 o 14.30 h sa uskutoční 8. zasadnutie MsZ v spoločenskej sále MsKS, Ul. J. Matušku 766/19 v Bánovciach nad Bebravou

ÚDRŽBA CIEST A TRÁVNATÝCH PLÔCH

nahlasovanie podnetov

 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka