Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA - Návrh ZaD č. 7

Obec (mesto), obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce v zmysle § 16 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení obstaráva predmetné Zmeny a doplnky č. 7 v súlade s §§ 30 a 31 stavebného zákona.
Obstarávací proces zabezpečuje prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávateľské činnosti v zmysle § 2a stavebného zákona, ktorou je Ing. Marta Davidesová, OSO registrovaná MDVaRR pod registračným číslom 228.
Spracovateľom zmien a doplnkov č. 7 územného plánu mesta Bánovce nad Bebravou, je AGS ATELIÉR so sídlom v Prievidzi, hlavným riešiteľom a OSO pre výkony odbornej činnosti je vedúci ateliéru Ing. arch. Gabriel Szalay, autorizovaný architekt, registrovaný Slovenskou komorou architektov pod č. 0044 AA. Zmeny a doplnky č. 7 (aktualizácia 2017) sú spracované na základe požiadaviek definovaných obstarávateľom, špecifikovaných po zverejnení začatia obstarávania obstarávateľom a uplatnení požiadaviek verejnosti, na základe navrhovaných zámerov a koncepčných podkladov zainteresovaných subjektov v rozsahu uvedenom v hlavných cieľoch.


 

Územný plán Mesta Bánovce nad Bebravou - Návrh Zmien a doplnkov č. 7 (aktualizácia 2017)

TEXTOVÁ ČASŤ - prílohy:

GRAFICKÁ ČASŤ:

GRAFICKÁ ČASŤ - náložky:

dnes je: 14.11.2018

meniny má: Irma

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka