Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Investičné ponuky

• PRIEMYSEL – MOŽNOSŤ ETABLOVANIA V BÁNOVCIACH NAD BEBRAVOU
Snaha mesta ponúknuť investorom príležitosť ku vstupu na územie mesta s realizáciu svojich podnikateľských aktivít.
Mesto ponúka, pripravuje a snaží sa o:
- reštrukturalizáciu vybudovaného priemyslu,
- prípravu a realizáciu nových priemyselných zón - Horné Naštice, Biskupice, Horné Ozorovce,
- prípravu a realizáciu nehnuteľností pre malé a stredné podnikanie,
- snaha o vytvorenie podnikateľského inkubátora
Nástroje, ktoré využíva:
- územné plánovanie, vysporiadanie majetkovo právnych vzťahov, príprava inžinierskych sietí,
- hľadanie potenciálnych investorov prostredníctvom firiem, ktoré spolupracujú investormi – SARIO, IPEC, MHSR, TSK, RRA TN.
Významní zamestnávatelia pôsobiaci v regióne:
- GABOR, HELLA, ETERNA, MILSY,
Vzdialenosť k najbližšej diaľnici - Trenčín – 35 km
Vzdialenosť k najbližšiemu letisku - Bratislava – 150 km
Plánovaná výstavba obchvatu mesta (r. 2008) – napojenie na diaľnicu,
Prípadné obmedzenia výstavby vyplývajúce z územného plánu (výška budov, veľkosť, atd.) - nie
Súčasné využitie pozemkov - poľnohospodárska plocha, bez ekologickej záťaže – znečistenia pozemkov
Pokiaľ nie je napojenie priemyslovej zóny na siete doposiaľ realizované - náklady na dostavanie rozvodných sietí prevezme investor, ZE, SPP, ZVS, mesto.

Horné Naštice
rozloha: cca 160 800m2 Celková plocha priemyslovej zóny - cca 25 ha – 18,1 ha zelená plocha; 6,9 ha hnedá plocha (závod TATRA)

druh vlastníctva: list vlastníctva č. 479 (v celosti) Mesta Bánovce nad Bebravou
druh pozemku: orná pôda mimo zastavaného územia mesta
tech. infraštruktúra: prístupová cesta je bezprostredne vedľa pozemku - 2 km od cesty I. triedy č. 50, železnica 3 km – železničná trať č. 143, príp. po dohode využitie exist. žel. vlečky TATRA, verejný rozvod plynu sa nachádza vo vzdialenosti 150m (vysokotlaký rozvod), voda pitná nachádza sa priamo na pozemku, voda úžitková možno využiť tok Radiša, kanalizácia sa nenachádza – možno využiť vodný tok Radiša ako recipient pre čističku odpadových vôd, rozvod el. energie 200m od pozemku sa nachádza trafostanica s výkonom 20MW, telekomunikácie – vedľa pozemku, celkovo sú inžinierske siete kapacitne dostatočne dimenzované
skládka TKO: vzdialenosť cca 3km
výhody: pokračovanie priem. zóny v nadväznosti na výrobňu TATRA,
Typ priemyslu prípustný v priemyslovej zóne - doporučuje sa neumiestňovať ťažký priemysel, chemický priemysel, ktorý sa vyznačuje vyšším množstvom vypúšťaných škodlivín do ovzdušia, väčšími nárokmi na vodu a značnou tvorbou odpadov. Nedoporučujú sa ani technológie, ktoré by vyžadovali veľké množstvo technologických vôd alebo technológie, z ktorých by množstvo alebo kvalita odpadových vôd výrazne zaťažili vodný recipient alebo negatívne ovplyvnili jeho prietok. V stykovej zóne s obytnou zástavbou obce Horné Ozorovce situovať nehlučné prevádzky príp. skladovo-obslužné prevádzky. (citované zo zámeru Priem. park H.N. podľa zákona č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie)

Biskupice
rozloha: cca 250 000m2
druh vlastníctva: súkromné osoby
druh pozemku: orná pôda mimo zastavaného územia mesta
tech. infraštruktúra: prístupová cesta je bezprostredne vedľa pozemku, verejný rozvod plynu sa nachádza priamo na pozemku (vysokotlaký rozvod), voda pitná verejný rozvod priamo na pozemku, voda úžitková možno priamo na pozemku realizovať studňami, kanalizácia sa nenachádza – možno využiť vodný tok Radiša ako recipient pre čističku odpadových vôd, verejný rozvod el. energie je priamo na pozemku, telekomunikácie – vedľa pozemku, inžinierske siete sú kapacitne dostatočne dimenzované pre veľkokapacitnú výrobňu
vynútené investície: vybudovanie kanalizácie cca 600m
skládka TKO: vzdialenosť cca 3km
výhody: je vydané územné rozhodnutie pre priemyselnú výrobu


Horné Ozorovce (rezerva)
rozloha: cca 220 000m2
druh vlastníctva: súkromné osoby
vyňatie: orná pôda
tech. infraštruktúra: prístupová cesta je bezprostredne vedľa pozemku, verejný rozvod plynu sa nachádza priamo na pozemku (vysokotlaký rozvod), voda pitná nachádza sa priamo na pozemku, voda úžitková možno priamo na pozemku realizovať studňami, kanalizácia sa nenachádza – možno využiť vodný tok Bebrava ako recipient pre čističku odpadových vôd, verejný rozvod el. energie je priamo na pozemku, telekomunikácie – vedľa pozemku, inžinierske siete sú kapacitne dostatočne dimenzované pre veľkokapacitnú výrobňu
vynútené investície: vybudovanie kanalizácie cca 600m
skládka TKO: vzdialenosť cca 2km

 

Obrázky priemyselných parkov

 

Organizačné členenie územia


 TATRA1.jpg TATRA2.jpg
 

TATRA -legenda1.jpg

 

TATRA -legenda2.jpg

  

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos

8. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ)

V stredu 23. októbra 2019 o 14.30 h sa uskutoční 8. zasadnutie MsZ v spoločenskej sále MsKS, Ul. J. Matušku 766/19 v Bánovciach nad Bebravou

ÚDRŽBA CIEST A TRÁVNATÝCH PLÔCH

nahlasovanie podnetov

 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka