Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR)

Aktuálne platný PHSR mesta Bánovce nad Bebravou

na roky 2016 - 2023


 

 

Predchádzajúca verzia PHSR mesta Bánovce nad Bebravou

(akt. 3/2009) platná do 22. 2. 2016


 

 


 

 

Proces prípravy PHSR mesta Bánovce nad Bebravou na roky 2016 - 2023

(september 2015 - február 2016)

 

Vážená pani, vážený pán, vážení občania mesta Bánovce nad Bebravou,

 

mať sen, víziu a stratégiu je predpokladom budovania moderného a prosperujúceho mesta.  Jeho neoddeliteľnou súčasťou sú občania. Mesto Bánovce nad Bebravou chce úspešne využívať možnosti financovania rozvojo­vých projektov z fondov EÚ. K tomu potrebuje v zmysle platnej legislatívy vypracovaný a schválený „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja“ (PHSR). Základom PHSR je občan, presnejšie povedané aktívny občan nastavujúci rozvoj svojej obce.

Dotazník je súčasťou spracovania PHSR mesta Bánovce nad Bebravou na roky 2015 – 2023. Va­šimi odpo­veďami nám pomôžete vidieť možné problémy a poskytnete pohľad na Vaše vízie, pos­trehy a návrhy na zlep­šenie v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Prejavte svoj záujem o veci verejné, majte podiel na ďalšom smerovaní nášho mesta a venujte svoj čas vyplneniu dotazníka. Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité iba na účely spracovania situačnej analýzy a rozvojovej straté­gie mesta Bánovce nad Bebravou.

 

Uzávierka dotazníkov bude 17. 8. 2015.

 

Akákoľvek ďalšia iniciatíva z Vašej strany je vítaná. Vaše ďalšie pripomienky, námety a postrehy môžete zasielať na phsr@banovce.sk.

               

Ďakujeme Vám za čas strávený vypĺňaním dotazníka!

 

Dotazník pre tvorbu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou pre roky 2015-2023


 

Riadiaci tím:

JUDr. Alexandra Gieciová - vedúca riadiaceho tímu, gestor 1. PS,

Mgr. Peter Bulík - facilitátor,

Ing. Vladimír Vranka - gestor 2. PS ,

Mgr. Jana Záhumenská - gestor 3. PS,

Ing. Peter Baláž - gestor 4. PS,

Ing. Vladimír Margolien - spracovateľ,

Bc. Lukáš Šimonides - spracovateľ.


 

1.       Pracovná skupina  - ľudské zdroje – gestor: JUDr. Alexandra Gieciová

Pracovná skupina pre rozvoj ľudských zdrojov sa zaoberá témami: vzdelávanie, kultúra, šport, mládež, voľný čas.

 

2.      Pracovná skupina – rozvoj ekonomiky – gestor: Ing. Vladimír Vranka

Pracovná skupina pre rozvoj ekonomiky sa zaoberá témami: zamestnanosť, podnikanie, investície, cestovný ruch, marketing, služby, moderná samospráva.

 

3.      Pracovná skupina – sociálna oblasť – gestor: Mgr. Jana Záhumenská

Pracovná skupina pre sociálnu oblasť sa zaoberá témami: sociálne služby, zdravotníctvo, bývanie a komunitný rozvoj.

 

4.      Pracovná skupina -  životné prostredie a infraštruktúra – gestor: Ing. Peter Baláž

Pracovná skupina pre životné prostredie sa zaoberá témami: dopravná a technická infraštruktúra, informačná spoločnosť a životné prostredie.

 


 

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA BÁNOVCE NAD BEBRAVOU NA ROKY 2016 – 2023

(podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

 


 

Informácia o oznámení

Informácia pre verejnosť

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje verejnosti, že obstarávateľ – Mesto Bánovce nad Bebravou  predložil podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou na roky 2016-2023“.

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente  je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa, keď bolo toto oznámenie zverejnené dotknutou obcou (spôsobom v mieste obvyklým) podľa ustanovenia § 6 ods. 5 zákona na adresu:

 

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. Ľ. Štúra 7/7

957 01 Bánovce nad Bebravou

 

e-mail: Marcela.Zengova@minv.sk

telefón: 038 / 760 17 23

 

Konzultácie podľa § 63 zákona k  oznámeniu o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bánovce nad Bebravou na roky 2016 - 2023“ je možné vykonať na Okresnom úrade Bánovce nad Bebravou, odbore starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou v pracovných dňoch počas úradných hodín (odporúčame vopred dohodnúť telefonicky alebo e-mailom).

 

Bližšie informácie na www.enviroportal.sk


 

Návrh strategického dokumentu - PHSR 2016 - 2023

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

 Bánovské noviny - reklama

Živý prenos z MsZ

 MsZ – živý prenos

8. zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ)

V stredu 23. októbra 2019 o 14.30 h sa uskutoční 8. zasadnutie MsZ v spoločenskej sále MsKS, Ul. J. Matušku 766/19 v Bánovciach nad Bebravou

ÚDRŽBA CIEST A TRÁVNATÝCH PLÔCH

nahlasovanie podnetov

 Parkovanie v meste
Združenie informatikov samospráv Slovenska
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
 Rádio WOW
Združená linka pomoc.sk
Projekt OVCE.sk

Valid HTML 4.01 Transitional

webygroup
ÚvodÚvodná stránka