Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Bánovce nad BebravouHľadať
 
 

Základné údaje o spoločnosti

Sídlo:

J. Matušku 766/19
957 01 Bánovce nad Bebravou

IČO: 42151716

Riaditeľ: Mgr. Zuzana Janáčová
Telefonický kontakt: 038/760 30 16, 0911 /147 174
E – mail: kulturabn@kulturabn.sk

Bánovské kultúrne centrum je príspevkovou organizáciou mesta s právnou subjektivitou.
Hospodárenie centra ako príspevkovej organizácie sa riadi zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Hlavné činnosti Bánovského kultúrneho centra sú vymedzené v zákone č.183/2000 Z. z. o knižniciach a sú totožné s činnosťami Knižnice Ľ. Štúra. Svoje služby (výpožičné služby, medziknižničné výpožičné služby, rešeršné služby, bibliograficko - informačné služby, biograficko - informačné služby ) poskytuje odbornej, pedagogickej, študentskej i širokej verejnosti. Spravuje a fyzicky ochraňuje všetky druhy knižničných fondov, ktoré jej boli zverené do opatery. Zaoberá sa ich organizáciou, preventívnou starostlivosťou a mechanickou očistou. Knižnica Ľ. Štúra napĺňa svoje hlavné poslanie vyplývajúce zo zákona NR SR č. 183/2000 Z. z. o knižniciach. Poskytuje univerzálny a slobodný prístup k informáciám. Napomáha k uspokojovaniu kultúrnych, informačných a vzdelávacích potrieb svojich používateľov, čím prispieva k ich celoživotnému vzdelávaniu, nezávislému rozhodovaniu a duchovnému rozvoju. Knižnica získava, spracováva a uchováva univerzálny knižný fond, poskytuje komplexné knižničné, informačné a bibliografické služby, vrátane miestnych a regionálnych informácií.

Predmet činnosti:

  • Bánovské kultúrne centrum je kultúrnym, výchovným a osvetovým zariadením so všeobecným zameraním, zabezpečujúcim osvetovú činnosť, ktoré aktívne vytvára podmienky pre tvorivé kultúrne aktivity občanov a organizuje kultúrny a spoločenský život,
  • organizovanie podujatí z rôznych žánrov,
  • usporiadanie tanečných zábav, diskoték, divadelných , filmových predstavení, prehliadok v oblasti kultúry a umenia
  • knižničné služby, práca s literatúrou,
  • organizovanie jazykových, počítačových, pohybových kurzov,
  • organizovanie trhov, búrz ,
  • inzertné, kopírovacie, výlepné služby,
  • propagačná a reklamná činnosť,
  • služby správcu digitálnej siete,
  • a činnosť v rozsahu povolenom živnostenským oprávnením.

Bánovské kultúrne centrum je zriadené s účinnosťou od 1. mája 2011.


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster@banovce.sk

ÚvodÚvodná stránka